ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

kinesis-2
Καλημέρα  σε όλους,

Αντιμετωπίζω πρόβλημα με το motherboard του υπολογιστή. Συγκεκριμένα
κάηκαν οι έξοδοι των USB. Ενδεχόμενα λοιπόν να μη βρώ το ίδιο. Το
ερώτημα είναι στη περίπτωση που δεν βρώ το ίδιο και το αντικαταστήσω με
κάποιο άλλο θα υπάρξει πρόβλημα με το Ubuntu 5.10; θα μπορέσει να
λειτουργήσει ή θα χρειασθεί format; Γνωρίζει κάποιος να μου απαντήσει;

Ευχαριστώ Ηλίας Ζεέρης


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΥΝΑΤΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Kostas Papadimas
???? 08-11-2005, ????? ???, ??? ??? 13:47 +0200, ?/? kinesis ??????:

> ????????  ?? ?????,
>
> ???????????? ???????? ?? ?? motherboard ??? ??????????. ????????????
> ?????? ?? ?????? ??? USB. ?????????? ?????? ?? ?? ??? ?? ????. ??
> ??????? ????? ??? ????????? ??? ??? ??? ?? ???? ??? ?? ????????????? ??
> ?????? ???? ?? ??????? ???????? ?? ?? Ubuntu 5.10; ?? ???????? ??
> ???????????? ? ?? ????????? format; ???????? ??????? ?? ??? ?????????;
>
> ????????? ????? ??????
>

???? ??????? ????????... ????????? ??? ?? ???? - ?? ???? -???????????? ?
??????? ???.. ??? ?????? ??? ?? ???? ????? ????? ??? ???????????? ??????
???????? (Format ??????? ??? ?????????? ??? linux ???? ???? ?? ?????? ??
?????????? ? ?? ?????????? ?????? modules ?? ? ??? ??????? ??? ????
????? ????????...) ?????? ???? ??? backup ??? ?????? ??? ???? ???
??????...


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr