הרשמה לרשימת תפוצה של מתרגמי אובונטו

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

הרשמה לרשימת תפוצה של מתרגמי אובונטו

Eyal Levin
שלום חברים,

אי אילו מכם אשר חברים בקבוצת התרגום של אובונטו לעברית: https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-he

יוכלו לשים לב שישנה אפשרות של רשימת תפוצה תחת תת-כותרת Your involvement

אני ממליץ למתרגמים ללחוץ על subscribe בכדי להירשם.

אלו המעוניינים לפנות לרשימת התפוצה, ניתן לעשות זאת על ידי משלוח מייל לכתובת: [hidden email]

בברכה,

אייל


--
ubuntu-il mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-il