מפגש דרופל ירושלים

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

מפגש דרופל ירושלים

Isr Da
שלום לאנשי לינוקס אובונטו ישראל ותודה רבה על ההענות המכובדת.

סיוון גרין ירצה במפגש הקרוב, ואני שומר עוד שמות להרצאות שייהיו לנו גם בעזרתכם.


מפגש דרופל הקרוב אמור להיות ראשון בין סדרה של הרצאות שיהיו במכללות אוניברסיטאות ולמה ובתי ספר תיכון ע"מ לקדם את הקוד החופשי בארץ.
אם נקבל כיתה בין 18:00 ל 20:00 במקומות האלה, ביחד נארגן מפגש בו יוצגו דרופל לינוקס ועוד כלים שימושיים...

המטרה : להציג כלים חינמיים לשימוש יומיומי, לחלוק ידע וגם לראות בזה אפשרות של מקור הכנסה.

הפעילות הזו על בסיס וולונטרי והיא שייכת לכל אחד מהמשתתפים.

אשמח להמשך שיתוף פעולה עם כל המעוניין.

ישראל דוד
http://www.meetup.com/Drupal-Israel/   פרטים על המפגש כאן
http://www.drupal.org.il/
http://drupal.org/
 

--
ubuntu-il mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-il