Καλησπέρα πρόβλημα με αποθετήριο

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Καλησπέρα πρόβλημα με αποθετήριο

TzeM
Καλησπέρα.
Έχοντας εγκαταστήσει κάποιο αποθετήριο εδώ και αρκετούς μήνες, αφού
πειραματίζομαι με τα ubuntu, μου βγάζει στην αρχική οθόνη αυτά.
Κάθε τόσο μου βάζει και καινούριο image.Πως μπορώ να το σταματήσω αυτό και
να κρατήσω το τελευταίο σταθερό??
Κάτι έχω βάλει και δεν θυμάμαι τι είναι αυτό.Μάλλον κάτι δοκιμές έκανα.

Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-11-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-11-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-10-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-10-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-6-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-6-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-3-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-3-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-29-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-29-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-27-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-27-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-26-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-25-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-25-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-24-generic
Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic
Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-23-generic
Found Windows XP Professional x64 Edition on /dev/sda1


--
Makrygiannis Athanasios
Εlectrical Εngineer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20120822/fb2892bc/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Makrygiannis Athanasios
Εlectrical Εngineer
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Καλησπέρα πρόβλημα με αποθετήριο

Simos Xenitellis-4
2012/8/22 ΘΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ <[hidden email]>:

> Καλησπέρα.
> Έχοντας εγκαταστήσει κάποιο αποθετήριο εδώ και αρκετούς μήνες, αφού
> πειραματίζομαι με τα ubuntu, μου βγάζει στην αρχική οθόνη αυτά.
> Κάθε τόσο μου βάζει και καινούριο image.Πως μπορώ να το σταματήσω αυτό και
> να κρατήσω το τελευταίο σταθερό??
> Κάτι έχω βάλει και δεν θυμάμαι τι είναι αυτό.Μάλλον κάτι δοκιμές έκανα.
>
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-11-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-11-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-10-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-10-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-6-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-6-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.5.0-3-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.5.0-3-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-29-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-29-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-27-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-27-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-26-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-26-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-25-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-25-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-24-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-24-generic
> Found linux image: /boot/vmlinuz-3.2.0-23-generic
> Found initrd image: /boot/initrd.img-3.2.0-23-generic
> Found Windows XP Professional x64 Edition on /dev/sda1
>

Βλέπω ότι ξεκίνησες με τον πυρήνα 3.2 που έχει το Ubuntu 12.04 και
μετά ακολούθησες τις οδηγίες που έστειλα ώστε να γίνει δοκιμή του πυρήνα 3.5.0.
Πράγματι, με κάθε ενημέρωση του πυρήνα, ο παλαιότερος παραμένει.
Ο υπολογιστής μου έχει το ίδιο ακριβώς σετ με πυρήνες, και διαπίστωσα
ότι στο /boot υπάρχουν 3.5GB από αρχεία που θα μπορούσαν να
περιοριστούν πάρα πολύ (ιδίως τώρα που γεμίζει το / ).

Στο https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=4&t=23608 κάνουμε
κουβέντα για το πως αφαιρούμε τους παλιούς πυρήνες που δε χρειάζονται
πια. Γενικά το σύστημα δε σβήνει τους παλιούς πυρήνες σε περίπτωση που
υπάρξει σφάλμα με το νεότερο, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να
γυρίσουμε εύκολα στην παλαιότερη έκδοση.

Μια από τις λύσεις είναι η εγκατάσταση του Ubuntu Tweak,

    sudo add-apt-repository ppa:tualatrix/ppa
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install ubuntu-tweak

Έπειτα,
1. πάμε στην καρτέλα Janitor και επιλέγουμε Old Kernel (παλιοί πυρήνες)
2. πάμε πίσω το Overview και επιλέγουμε να γίνει καθαρισμός.
Αυτό ήταν.

Μόλις καθάρισα 2.3GB από χώρο στο /.

Με το Ubuntu Tweak μπορούμε να καθαρίσουμε και αρκετά άλλα πράγματα.

Σίμος
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr