Μεταφράσεις.

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μεταφράσεις.

TzeM
Αυτό τον καιρό κάθομαι και κάνω review μεταφράσεις στο launchpad για να
μπορέσουμε να πάμε τα ( Need review ) που μερικά είναι πάρα πολύ καιρό
 σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή και μηδενικό.

Για να έχω κάποια βοήθεια θα σας στέλνω μερικά μηνύματα για να με βοηθάτε
όποιος μπορεί σε ορισμένες δύσκολες μεταφράσεις.
Οπότε ξεκινάμε.Βάζω το link που βρίσκεται το κείμενο και απο κάτω το
κείμενο.


https://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+source/net-tools/+pots/net-tools/el/+translate?show=new_suggestions
-- Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface


https://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+source/pidgin/+pots/pidgin/el/+translate?memo=8&show=new_suggestions&start=8
<https://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+source/pidgin/+pots/pidgin/el/+translate?memo=8&show=new_suggestions&start=8>--
zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;
Εδώ μεταφράζουμε μόνο το Send a message to ως Στείλτε ένα μήνυμα σε ? δεν
νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο.Το instance το αφήνουμε ως έχει?


Αυτά για σήμερα απο μένα.
Όποιος κάνει review ή μετάφραση μόνο ας στέλνει μήνυμα γιατί μερικές
μεταφράσεις είναι δύσκολες.
Έτσι μπορούμε με ομαδική δουλειά να γίνει ευκολότερα.


--
Makrygiannis Athanasios
Εlectrical Εngineer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20121027/176f8362/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Makrygiannis Athanasios
Εlectrical Εngineer
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Μεταφράσεις.

Simos Xenitellis-4
2012/10/27 ΘΑΝΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ <[hidden email]>:

> Αυτό τον καιρό κάθομαι και κάνω review μεταφράσεις στο launchpad για να
> μπορέσουμε να πάμε τα ( Need review ) που μερικά είναι πάρα πολύ καιρό
>  σε πολύ χαμηλό επίπεδο ή και μηδενικό.
>
> Για να έχω κάποια βοήθεια θα σας στέλνω μερικά μηνύματα για να με βοηθάτε
> όποιος μπορεί σε ορισμένες δύσκολες μεταφράσεις.
> Οπότε ξεκινάμε.Βάζω το link που βρίσκεται το κείμενο και απο κάτω το
> κείμενο.
>
> https://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+source/net-tools/+pots/net-tools/el/+translate?show=new_suggestions
> -- Address HWtype HWaddress Flags Mask Iface
>

Εδώ πρόκειται για την εντολή τερματικού arp (το λέει στο σύνδεσμο που δίνεις).
Όταν γράψεις «arp», βλέπεις ότι το παραπάνω μήνυμα είναι η κεφαλίδα
στο πινακάκι που τυπώνεται.

Η πηγή του πακέτου είναι στο
http://net-tools.git.sourceforge.net/git/gitweb.cgi?p=net-tools/net-tools;a=tree;f=po;hb=HEAD

> https://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+source/pidgin/+pots/pidgin/el/+translate?memo=8&show=new_suggestions&start=8
> <https://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+source/pidgin/+pots/pidgin/el/+translate?memo=8&show=new_suggestions&start=8>--
> zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;
> Εδώ μεταφράζουμε μόνο το Send a message to ως Στείλτε ένα μήνυμα σε ? δεν
> νομίζω να χρειάζεται κάτι άλλο.Το instance το αφήνουμε ως έχει?
>

Η σελίδα για τους μεταφραστές του Pidgin είναι
https://developer.pidgin.im/wiki/TipsForTranslators
Η εντύπωση που έχω είναι ότι το μήνυμα π.χ.
   zi &lt;instance&gt;: Send a message to &lt;message,<i>instance</i>,*&gt;
αποτελεί παράδειγμα χρήσης της εντολής zi, οπότε αυτά που δείχνει μετά
είναι απλά λέξεις που μπορείς να μεταφράσεις.
Αυτά τα &lt; είναι < (LowerThan) και &gt; είναι > (GreaterThan), οπότε

   zi <instance>: Send a message to <message,instance,*>

Δεν κατέχω καλά το pidgin για να γνωρίζω τη χρήση αυτών των εντολών.

Σε κάθε περίπτωση, οι ολοκληρωμέρες μεταφράσεις είναι σημαντικό να
προωθηθούν στα αντίστοιχα έργα ώστε να γίνουν μόνιμες.

Από πλευράς δουλειάς που είναι σημαντική να γίνει, έχουμε ακόμα τη
μετάφραση του βιβλίου για το Ubuntu, και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Σίμος

>
> Αυτά για σήμερα απο μένα.
> Όποιος κάνει review ή μετάφραση μόνο ας στέλνει μήνυμα γιατί μερικές
> μεταφράσεις είναι δύσκολες.
> Έτσι μπορούμε με ομαδική δουλειά να γίνει ευκολότερα.
>
>
> --
> Makrygiannis Athanasios
> Εlectrical Εngineer
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20121027/176f8362/attachment.html>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr