Μεταφράσεις

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Μεταφράσεις

TzeM
Μετά απο αρκετές μέρες κατάφεραμε να πάμε τα need review στα 51.
Τελειώνοντας ένα μεγάλο κομμάτι του
iso-3166-2<https://translations.launchpad.net/ubuntu/quantal/+source/iso-codes/+pots/iso-3166-2/el/+translate>με
1000+ μηνύματα το οποίο κομμάτι σιγά σιγά θα το ολοκληρώσω όλο.
Και πολλά μηνύματα από pidgin και inkscape άλλων μελών .

Πρέπει να γίνονται review τα μηνύματα απο μέλη που σε δουλεύουν σε διάφορα
πακέτα έτσι
η δουλειά τους ανταμοίβεται βλέποντας τα σωστά μηνύματά τους να γίνονται
review.

Καλή συνέχεια σε όλους.

--
Makrygiannis Athanasios
Εlectrical Εngineer
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20121113/78133ae2/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Makrygiannis Athanasios
Εlectrical Εngineer