Πως μια Ελληνική επιχείρηση ξεκίνησε και λειτουργεί με ΕΛ/ΛΑΚ

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πως μια Ελληνική επιχείρηση ξεκίνησε και λειτουργεί με ΕΛ/ΛΑΚ

Salih Emin-4
Καλημέρα στην κοινότητα. Έχω την χαρά να μοιραστώ μαζί σας την τελευταία
μας δουλειά με μια επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιεί
αποκλειστικά ΕΛ/ΛΑΚ για να λειτουργεί:

Η Ευκλίμα είναι ένα νέο startup με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρέχει
υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης κλιματιστικών και καυστήρων. Η εταιρεία είχε
ανάγκη για οργάνωση, καταγραφή και παρακολούθηση των ενεργειών της
(πελατολόγιο - τηλέφωνα - ραντεβού - εργασίες στον χώρο του πελάτη). Έκανε
εκτενή έρευνα για διαθέσιμες λύσεις οργάνωσης ή πληροφορικής, χωρίς όμως να
βρει κάτι που να είναι μια πλήρης αλλά ταυτόχρονα και οικονομική λύση για
μια νεοϊδρυθείσα επιχείρηση.

Η επιχείρηση είχε ανάγκη από 5 υπολογιστές και έναν server. Προτείναμε 5
All-in-one με συνολικό κόστος 2700 ευρώ μαζί με τον Server. Οι υπολογιστές
ήρθαν με προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu 12.04 ενώ ο Server με
custom Ubuntu Server. Με αυτό τον συνδυασμό το κόστος απόκτησης των
λειτουργικών συστημάτων είναι μηδενικό και ταυτόχρονα απαλλαγμένο από την
όποια αδειοδότηση ανά χρήστη.

Επιπρόσθετα, οι υπολογιστές διαθέτουν ήδη προεγκατεστημένο ΕΛ/ΛΑΚ που
εξυπηρετεί κάθε ανάγκη εργασιών γραφείου (LibreOffice). Τέλος για τις
ανάγκες παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, o Server διαθέτει custom
ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship
Management - CRM) που βασίζεται στο vTiger ενώ για την πρόσβαση στα αρχεία
τους υπάρχει προεγκατεστημένο ΕΛ/ΛΑΚ που βασίζεται στο ownCloud.

Συγκρίνοντας τη λύση ΕΛ/ΛΑΚ που προτείναμε, με το κόστος του αντίστοιχου
λογισμικού κλειστού κώδικα, η επιχείρηση ξεκίνησε να λειτουργεί έχοντας
εξοικονομήσει 6.600 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και τιμές ανανέωσης αδειών χρήσης).

λεπτομερής πίνακας:
http://ergoq.gr/efklima-elliniki-epichirisi-pou-litourgi-anichto-logismiko/
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20140124/6487ee47/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πως μια Ελληνική επιχείρηση ξεκίνησε και λειτουργεί με ΕΛ/ΛΑΚ

Konstantinos Togias-3
Ωραία νέα Salih!

2014/1/24 Salih Emin <[hidden email]>:

> Καλημέρα στην κοινότητα. Έχω την χαρά να μοιραστώ μαζί σας την τελευταία
> μας δουλειά με μια επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη που χρησιμοποιεί
> αποκλειστικά ΕΛ/ΛΑΚ για να λειτουργεί:
>
> Η Ευκλίμα είναι ένα νέο startup με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο παρέχει
> υπηρεσίες τεχνικής συντήρησης κλιματιστικών και καυστήρων. Η εταιρεία είχε
> ανάγκη για οργάνωση, καταγραφή και παρακολούθηση των ενεργειών της
> (πελατολόγιο - τηλέφωνα - ραντεβού - εργασίες στον χώρο του πελάτη). Έκανε
> εκτενή έρευνα για διαθέσιμες λύσεις οργάνωσης ή πληροφορικής, χωρίς όμως να
> βρει κάτι που να είναι μια πλήρης αλλά ταυτόχρονα και οικονομική λύση για
> μια νεοϊδρυθείσα επιχείρηση.
>
> Η επιχείρηση είχε ανάγκη από 5 υπολογιστές και έναν server. Προτείναμε 5
> All-in-one με συνολικό κόστος 2700 ευρώ μαζί με τον Server. Οι υπολογιστές
> ήρθαν με προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα Ubuntu 12.04 ενώ ο Server με
> custom Ubuntu Server. Με αυτό τον συνδυασμό το κόστος απόκτησης των
> λειτουργικών συστημάτων είναι μηδενικό και ταυτόχρονα απαλλαγμένο από την
> όποια αδειοδότηση ανά χρήστη.
>
> Επιπρόσθετα, οι υπολογιστές διαθέτουν ήδη προεγκατεστημένο ΕΛ/ΛΑΚ που
> εξυπηρετεί κάθε ανάγκη εργασιών γραφείου (LibreOffice). Τέλος για τις
> ανάγκες παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες τους, o Server διαθέτει custom
> ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship
> Management - CRM) που βασίζεται στο vTiger ενώ για την πρόσβαση στα αρχεία
> τους υπάρχει προεγκατεστημένο ΕΛ/ΛΑΚ που βασίζεται στο ownCloud.
>
> Συγκρίνοντας τη λύση ΕΛ/ΛΑΚ που προτείναμε, με το κόστος του αντίστοιχου
> λογισμικού κλειστού κώδικα, η επιχείρηση ξεκίνησε να λειτουργεί έχοντας
> εξοικονομήσει 6.600 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και τιμές ανανέωσης αδειών χρήσης).
>
> λεπτομερής πίνακας:
> http://ergoq.gr/efklima-elliniki-epichirisi-pou-litourgi-anichto-logismiko/
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20140124/6487ee47/attachment.html>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr--
Konstantinos Togias
M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
Software & Web Applications Developer
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr