Διαγωνισμός για την Αξιοποίηση Εφαρμογών ΛΑΚ

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Διαγωνισμός για την Αξιοποίηση Εφαρμογών ΛΑΚ

Theodotos Andreou
https://ubuntucy.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=2612

Παιδιά όσοι το έχουν δει το πιο πάνω διαγωνισμό του ΚΕΠΑ και θέλουν να
συμμετέχουν στείλτε ένα email στο [hidden email]

Θα πρέπει κάπου να συναντηθούμε για να συντονιστούμε. Καμιά ιδέα;

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Διαγωνισμός για την Αξιοποίηση Εφαρμογών ΛΑΚ

gxrisan
Ενδιαφέρομε! όμως λήγει στης 25 σωστά;


On 2014-07-23 08:14, Theodotos Andreou wrote:
> https://ubuntucy.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=2612
>
> Παιδιά όσοι το έχουν δει το πιο πάνω διαγωνισμό του ΚΕΠΑ και θέλουν να
> συμμετέχουν στείλτε ένα email στο [hidden email]
>
> Θα πρέπει κάπου να συναντηθούμε για να συντονιστούμε. Καμιά ιδέα;

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Διαγωνισμός για την Αξιοποίηση Εφαρμογών ΛΑΚ

Stelios Agapiou
Aς συναντηθούμε και βλέπουμε.


STELIOS AGAPIOU


http://myhomelab.blogspot.com/


On Wednesday, July 23, 2014 2:51 PM, "[hidden email]" <[hidden email]> wrote:


Ενδιαφέρομε! όμως λήγει στης 25 σωστά;


On 2014-07-23 08:14, Theodotos Andreou wrote:
> https://ubuntucy.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=2612
>
> Παιδιά όσοι το έχουν δει το πιο πάνω διαγωνισμό του ΚΕΠΑ και θέλουν να
> συμμετέχουν στείλτε ένα email στο [hidden email]
>
> Θα πρέπει κάπου να συναντηθούμε για να συντονιστούμε. Καμιά ιδέα;