Ευχές για το νέο Έτος

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ευχές για το νέο Έτος

katanophoros
Καλή Χρονιά χρόνια πολλά σε όλους σας.

Με εκτίμηση,
Δεσύλλας Δημήτριος

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

χρονια πολλα το βιντεο με το ριτσαρντ σταλμαν το ειδατε?

kostas karampas
https://www.youtube.com/watch?v=CP8CNp-vksc

     
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150102/301156b6/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: χρονια πολλα το βιντεο με το ριτσαρντ σταλμαν το ειδατε?

Νίκος Αλμπανόπουλος-2
Κώστα είναι παλιό, δυο ετών και έχει συζητηθεί στον καιρό του. Είναι
irrelevant για μένα -σήμερα.
Ν.

On 02/01/2015 09:20 μμ, kostas karampas wrote:
> https://www.youtube.com/watch?v=CP8CNp-vksc
>
>    
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150102/301156b6/attachment.html>


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr