Συνέδριο: «Ελευθερία και Τεχνολογία»

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Συνέδριο: «Ελευθερία και Τεχνολογία»

Theodotos Andreou
Με την ευκαιρία των 30χρονων του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) η
Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού
Κώδικα διοργανώνει εκδήλωση με θέμα το ΕΛ/ΛΑΚ και τα ψηφιακά δικαιώματα
των χρηστών της τεχνολογίας.
Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει σχετικές παρουσιάσεις καθώς και ένα
εργαστήριο βασισμένο
στο εκπαιδευτικό παιχνίδι επικής φαντασίας, «CodeCombat» που θα
ενθουσιάσει τους νεαρούς
επίδοξους προγραμματιστές. Θα διανέμονται επίσης CD με δημοφιλείς
διανομές Linux.

Ατζέντα:

06:00 – 07:00 μμ | Εργαστήριο: CodeCombat – Γιώργος Ανδρέου (Ελληνικά),
Εργαστήριο Υπολογιστών, κτήριο «Πολυξένης Λοϊζιάς»

07:00 – 08:00 μμ | Παρουσίαση: Πρακτικός οδηγός για συμμετοχή στον
Ανοικτό Κώδικα –
Leonid Mamchenkov (Αγγλικά), Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης»

08:00 – 09:00 μμ | Παρουσίαση: Ιστορίες τρόμου από την Ψηφιοχώρα –
Θεόδοτος Ανδρέου
(Ελληνικά), Αμφιθέατρο «Πεύκιος Γεωργιάδης»

Χώρος και Ημερομηνία:

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Κτήριο Ανδρέα Θεμιστοκλέους,
Κτήριο Πολυξένης Λοϊζιάς,
Οδός Αθηνών,
3036, Λεμεσός
03/10/2015

Πληροφορίες:
[hidden email]
www.ubuntucy.org
https://www.loomio.org/d/2Iul1VNC/software-freedom-day

Διοργανώνεται επίσης την Παρασκευή στην Λευκωσία μια παράλληλη εκδήλωση με
θέμα «Ελεύθερο Λογισμικό για μια Ελεύθερη Κοινωνία»:
http://selforganised.org/libresociety/posts/2015/09/21/free-software-event-nicosia/index.html

announcement.pdf (84K) Download Attachment
announcement.png (408K) Download Attachment