Ιδεές που θέλω να υλοποιήσουμε για ανανέωση και βελτιώση του λογισμικού του φόρουμ.

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ιδεές που θέλω να υλοποιήσουμε για ανανέωση και βελτιώση του λογισμικού του φόρουμ.

pc_magas
Με το πρόβλημα σκέφτηκα κάποια πράγματα που θα ήταν καλό να υλοποιηθούν
ώς προς το software-πλατφόρμα που χρησιμοποιεί το φορουμ. Σημείωση ότι
λέω στην συνέχεια του email θέλω να συμμετέχω και εγω στην υλοποίηση
αυτών και όχι απλά να τα πω.

Οι προτάσεις μου είναι:

 1. Να αξιοποιηθεί η τελευταία έκδοση του phpBB3 (3.1.18) Που
    υποστηρίζει extentions έτσι ενδεχωμένως να μπορώ να βάλω - υλοποιήσω:
     1.  Ένα extention για Rest - OAuth2 Api που θα αποτελεί πόρτα για
        να αναπτυθχεί στο μέλλον ένα mobile app για το forum - community.
     2. Ένα extention για καλύτερη διαχείρηση των tutorials (πχ.
        Ταξινόμηση ανα έκδοση του ubuntu, η/και επέκταση - τροποποίηση
        από άλλο χρήστη γθια συνεργατικά tutorials με συστημα awarding
        και βαθμολογίας).
 2. Να ανανεωθεί το θέμα αξιοποιωντας Bootstrap για να φαίνεται ωραία
    και σε ρουφιανοphones (aka smartphones).
 3. Ότι modifications & προσθήκες στον κώδικα του site του ubuntu-gr να
    βγεί σαν ελεύθερο ανοικτό λογισμικό στο github.


Για την πρόταση 1 ενδεχωμένως να χρειαστεί ένα update chain (αναλόγως
την υπάρχουσα version του phpBB3) που δεν ξέρω εάν θα επηρρεάζει την DB.
Και επειδή τώρα με το downtime που έχει το forum είναι η Ιδανικότερη
ευκαιρεία να γίνει με τα data από το dump - backup (Σε ένα αντίγραφο
φυσικά) από την υπάρχουσα DB. Έτσι όποιος -όποιοι στήσουμε (στα
συστήματα προσφέρω χέρι βοηθείας) τον σερβερ απλά λαμβάνει ένα νέο dump
από την Αλλαγμένη DB αλλάζει τα configurations και παίζει μπάλα.
Ενδεχωμένως να μην χρειάζεται διότι να είναι ήδη στην τελευταία έκδοση.

Τa παραπάνω τα λέω για καθαρή διευκόλυνση των ατόμων που θα στήσουν τον
σερβερ.

Αλλά αυτό ενέχει το εξής ζήτημα:
Ενδεχωμένως να μην συμφωνούν όλοι ότι εγώ η κάποιος άλλος, άλλοι να έχει
τα data από το φόρουμ. Που είναι *ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΕΒΑΣΤΟ *κατ' εμέ (και δίκιο
θα έχει). Έτσι θα ήθελα να συζητήσουμε πως θα διαχειρηστούμε αυτό το
ζήτημα, εφόσον συμφωνείτε να υλοποιήσουμε τις παραπάνω ιδέες.

Ακόμη θα ήθελα επειδή έχω και τα development skills αλλά και το γνώθις
περι server να βοηθήσω όταν πάρουμε τον σερβερ στα στησίματα.

Τέλος από την διαδικασία του στήσίματος προτείνω να βγούν κάποια βίντεο
tutorial ή βίντεο του στυλ documentary πως θα στήσουμε έναν σερβερ σε
πραγματικό use case (τι ποιο ρεαλιστικο να δουν πως στήθηκε ο νέος
σέρβερ του ubuntu-gr). Αυτό θα αποτελεί μια πολύτιμη πηγή γνώσης και να
το πάμε και προς την ιδεολογική; ρομαντική; συναισθηματική; πλευρά του
πράγματος ότι σε μια δυσκόλία της κοινότητας βγήκε κάτι πάραπάνω από το
επιθυμητό αποτέλεσμα.

Τέλος θα ήθελα να βοηθήσω όπως μπορώ στο πρόβλημα του σέρβερ που έχει η
κοινότητά μας προκειμένου να δωθεί κάτι καλύτερο από ότι είχαμε. Ακόμη
θέλω να συζητηθούν αυτα τα ζητήματα γιατί δεν θέλω να είναι μια
μονομερής ενέργεια  επείδη έτσι το σκεύτικα εγώ αλλά να είναι ένα
αποτέλεσμα ολόκληρου του community.

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20160228/de1f9c9f/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr