Επικοινωνία με την κοινότητα

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Επικοινωνία με την κοινότητα

George Notaras
Καλησπέρα,

Υπάρχει μια εξαιρετικά ειδική και προβληματική κατάσταση με κάποιον
που διατείνεται ότι είναι μέλος της κοινότητάς σας και μάλιστα, κατά
τα λεγόμενά του, διαθέτει προνόμια διαχειριστή και προσβάσεις.
Πρόκειται ίσως για κάποιον άτυπο διαχειριστή, δηλαδή διαχειριστή ο
οποίος ίσως να διαθέτει περιορισμένα διαχειριστικά καθήκοντα. Κατά τα
λεγόμενά του μένει στην Χαλάστρα Θεσσαλονίκης. Είναι πιθανόν το άτομο
αυτό τις τελευταίες ημέρες να έχει εκμεταλλευτεί μια κατάσταση, την
οποία όμως δεν θα αναλύσω, και να έχει χορηγήσει στον εαυτό του, αλλά
και σε άλλους λογαριασμούς υπαρκτών ή ανύπαρκτων ατόμων, τους οποίους
χειρίζεται, προνόμια που δεν θα έπρεπε να έχει, προκειμένου να
ωφελήσει τον εαυτό του. Πιθανότατα τις τελευταίες ημέρες να έχει κάνει
με παράτυπη πρόσβαση και εκμεταλλευόμενος εμένα πρωτοφανείς αλχημείες
στην κατανομή προνομίων μέσα στην κοινότητά σας προκειμένου να
ωφεληθεί αλλά και να βλάψει άλλους.

Αν είναι δυνατόν, θα ήθελα να επικοινωνήσει μαζί μου κάποιος
διαχειριστής με το όνομά του και με τρόπο που να μπορώ να εξακριβώσω
ότι είναι αυτός που λέει.


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr