Εξαιρετικά προβληματική κατάσταση

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Εξαιρετικά προβληματική κατάσταση

George Notaras-2
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Όπως έγραψα και σε προηγούμενο μήνυμα, υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή
και εξαιρετικά ειδική και έκτακτη κατάσταση. Προς διευκόλυνσή σας, ο
διαχειριστής στον οποίο αναφέρθηκα, κατά τα δικά του λεγόμενα
ονομάζεται Αντώνης Π. και είναι κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης. Έχει
δημιουργήσει σειρά από προβλήματα εκμεταλλευόμενος διαφόρων ειδών
προνόμια που του έχουν χορηγηθεί από την κοινότητά σας. Με έχει βλάψει
πάρα πολύ έχοντας δημιουργήσει προβλήματα σε σημείο που ο ίδιος
αδυνατεί να ανταπεξέλθει όσον αφορά την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σας παρακαλώ να του αφαιρέσετε άμεσα όλα τα προνόμια και να του
καταργήσετε άμεσα όλες τις προσβάσεις.

Για το πλήρες όνομα του σας παρακαλώ στείλτε μου email ή sms στο
6942793863.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iF4EAREIAAYFAlv5Yk8ACgkQTpZhhvl6FVpbhAD+OVr/JkgSy6OfPv1gix67U/EN
FcKYpfw6VomOA4X/IpcA/AjO5xNugDbWcIc3Q0o3mSvN75epJItiJ0JqX+o0IIro
=sGvd
-----END PGP SIGNATURE-----

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr