Κοπή πίτας Θησείο Καφέ Ηλιοστάσιο: Ψηφίστε Ημ/νία και ώρα.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Κοπή πίτας Θησείο Καφέ Ηλιοστάσιο: Ψηφίστε Ημ/νία και ώρα.

pcmagas
Καλησπέρες,
Σκεύτικα να προβούμε σε κοπή Βασιλόπιτας Στο Καφέ Ηλιοστάσιο, Θησείο
Αθήνα. Όμως δεν γνωρίζω ποια ημ/μια και ώρα βολέυει. Παρακαλώ ψηφήστε
στην παρακάτω φόρμα https://goo.gl/forms/naiC7G29IXYxTDFf1

Το καφέ είναι σε αυτό το σημείο https://goo.gl/maps/aota6Rb7fG72

Με εκτίμηση,

pc_magas--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr