Ανάγκη άμεσων ενεργειών

classic Classic list List threaded Threaded
9 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ανάγκη άμεσων ενεργειών

George Notaras
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω κοινοτήτω
ν.

Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια διαρκής
προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει τη μορφή έκτακτης
ανάγκης.

Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, ο
οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην κοινότητά σας,
και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει καταστεί δυνατόν να
παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να
χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή σε λογαριασμούς που μπορεί να
χειρίζεται και έτσι να έχει αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές
προσβάσεις σε διάφορα συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.

Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με βλάψει
ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να κρύβει την πραγματική
ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει
στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών, υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων
σερβερ, τεχνικών ανάλυσης και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων,
κλπ) από τα ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη
συλλογή πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες
είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, κλπ.

Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή κοντινές
περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια εναντίον μου.

Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των κοινοτήτων
σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων των ανθρώπων από
τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα στα οποία δεν
αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και ενδελεχή διερεύνηση
των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι
απέκτησαν τα προνόμια και τις προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης,
διερευνήστε όλες τις προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου
προνομιακού επιπέδου μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα
και την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού.

Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες αυτές για
τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού
και hardware σε λίστες, newsgroups ή forums.

Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει
τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα κι
επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή Αρχές ή Επιτροπές του
εξωτερικού να διερευνήσουν ή να διερευνούν την κατάσταση.

Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες και
απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε άμεσα στις Αρχές.

Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και να
ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για οποιαδήποτε
κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής καθυστέρηση ή αποφυγή
ευθύνης για όλα τα παραπάνω.

Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία, αλλά
μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του ατόμου
που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.

Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.

Με Εκτίμηση,
Νοταράς Γεώργιος

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iF4EAREIAAYFAlxBNmcACgkQTpZhhvl6FVp2WQD/f3DyqpuZid56zHLciHQu8vS7
XguKcGNfAZV3JNuNuy8A+gM657DREBHEAxEbNhDMiH5B+V57OVceEYp/HGiwsbH9
=TvEw
-----END PGP SIGNATURE-----

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ανάγκη άμεσων ενεργειών

pcmagas
PS Δεν είμαι διαχειρηστής

Έαν μιλάμε για πλαστογράφηση, data loss κλπ κλπ τότε θα πρέπει να
εμπλακεί δικηγόρος και νομικές αρχές.

Το να λές Χ άτομο απο Ψ περιοχή δεν βοηθά έχεις screenshots, mail/chat logs;
Ώστε να υπάρχει μια ένδειξη ότι έχει γίνει αυτό;

Διότι θα πρέπει να μαζευτούν στοιχεία γι αυτό.

 Στις 18/1/19 4:14 π.μ., ο George Notaras έγραψε:

> Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω κοινοτήτω
> ν.
>
> Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια διαρκής
> προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει τη μορφή έκτακτης
> ανάγκης.
>
> Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, ο
> οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην κοινότητά σας,
> και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει καταστεί δυνατόν να
> παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να
> χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή σε λογαριασμούς που μπορεί να
> χειρίζεται και έτσι να έχει αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές
> προσβάσεις σε διάφορα συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.
>
> Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με βλάψει
> ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να κρύβει την πραγματική
> ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει
> στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών, υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων
> σερβερ, τεχνικών ανάλυσης και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων,
> κλπ) από τα ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη
> συλλογή πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
> υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες
> είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, κλπ.
>
> Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή κοντινές
> περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια εναντίον μου.
>
Χμμ που είναι τα logs εννοώ screenshot με τις αποδείξεις;
> Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των κοινοτήτων
> σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων των ανθρώπων από
> τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα στα οποία δεν
> αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και ενδελεχή διερεύνηση
> των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι
> απέκτησαν τα προνόμια και τις προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης,
> διερευνήστε όλες τις προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου
> προνομιακού επιπέδου μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα
> και την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού.
Well δεν είναι απλό το θέμα. Ίσως καλύτερα να απευθυνθείς σε αρχές.

>
> Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες αυτές για
> τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού
> και hardware σε λίστες, newsgroups ή forums.
>
> Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει
> τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα κι
> επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή Αρχές ή Επιτροπές του
> εξωτερικού να διερευνήσουν ή να διερευνούν την κατάσταση.
>
> Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες και
> απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε άμεσα στις Αρχές.
>
> Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και να
> ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για οποιαδήποτε
> κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής καθυστέρηση ή αποφυγή
> ευθύνης για όλα τα παραπάνω.
>
> Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία, αλλά
> μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του ατόμου
> που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.
>
> Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
>
> Με Εκτίμηση,
> Νοταράς Γεώργιος
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/a47934e7/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/a47934e7/attachment.sig>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ανάγκη άμεσων ενεργειών

Christos Spyroglou
Ούτε εγώ είμαι διαχειριστής αλλά… δεν καταλαβαίνω το σκοπό του μηνύματος του κ.Νοταρά. Αν ισχύουν τα όσα λέει τότε θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να προσφύγει στις αρχές γιατί τα όσα αναφέρει είναι ποινικά αδικήματα και μάλιστα σοβαρά (πλαστοπροσωπία, κλοπή, υποκλοπή τηλεπικοινωνιών κτλ).
Με γενικολογίες και έμμεσες απειλές δεν νομίζω να επιτύχει κάτι. Οι όποιοι διαχειριστές εδώ μέσα (αλήθεια ποιοί είναι;) τί ακριβώς θα κάνουν στον φερόμενο ως ύποπτο; Δε νομίζω ότι μορούν να κάνουν και κάτι. Επιπλέον αν γνωρίζει ο κ.Νοταράς ποιός είναι ο υπεύθυνος των όσων λέει ότι υφίσταται γιατί δεν τον μηνύει; Καταγγελία στην αστυνομία ή/και στη ΔΗΕ άμεσα. Μόνο έτσι θα βρει το δίκιο του.

My two scents που λένε και στο χωριό μου

Φιλικά και με κάθε σεβασμό
Χρήστος Σπύρογλου
On 18 Jan 2019, 12:43 +0100, pcmagas <[hidden email]>, wrote:

> PS Δεν είμαι διαχειρηστής
>
> Έαν μιλάμε για πλαστογράφηση, data loss κλπ κλπ τότε θα πρέπει να
> εμπλακεί δικηγόρος και νομικές αρχές.
>
> Το να λές Χ άτομο απο Ψ περιοχή δεν βοηθά έχεις screenshots, mail/chat logs;
> Ώστε να υπάρχει μια ένδειξη ότι έχει γίνει αυτό;
>
> Διότι θα πρέπει να μαζευτούν στοιχεία γι αυτό.
>
>  Στις 18/1/19 4:14 π.μ., ο George Notaras έγραψε:
> > Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω κοινοτήτω
> > ν.
> >
> > Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια διαρκής
> > προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει τη μορφή έκτακτης
> > ανάγκης.
> >
> > Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, ο
> > οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην κοινότητά σας,
> > και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει καταστεί δυνατόν να
> > παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να
> > χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή σε λογαριασμούς που μπορεί να
> > χειρίζεται και έτσι να έχει αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές
> > προσβάσεις σε διάφορα συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.
> >
> > Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με βλάψει
> > ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να κρύβει την πραγματική
> > ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει
> > στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών, υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων
> > σερβερ, τεχνικών ανάλυσης και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων,
> > κλπ) από τα ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη
> > συλλογή πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
> > υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες
> > είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, κλπ.
> >
> > Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή κοντινές
> > περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια εναντίον μου.
> >
> Χμμ που είναι τα logs εννοώ screenshot με τις αποδείξεις;
> > Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των κοινοτήτων
> > σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων των ανθρώπων από
> > τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα στα οποία δεν
> > αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και ενδελεχή διερεύνηση
> > των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι
> > απέκτησαν τα προνόμια και τις προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης,
> > διερευνήστε όλες τις προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου
> > προνομιακού επιπέδου μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα
> > και την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού.
> Well δεν είναι απλό το θέμα. Ίσως καλύτερα να απευθυνθείς σε αρχές.
> >
> > Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες αυτές για
> > τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού
> > και hardware σε λίστες, newsgroups ή forums.
> >
> > Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει
> > τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα κι
> > επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή Αρχές ή Επιτροπές του
> > εξωτερικού να διερευνήσουν ή να διερευνούν την κατάσταση.
> >
> > Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες και
> > απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε άμεσα στις Αρχές.
> >
> > Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και να
> > ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για οποιαδήποτε
> > κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής καθυστέρηση ή αποφυγή
> > ευθύνης για όλα τα παραπάνω.
> >
> > Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία, αλλά
> > μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του ατόμου
> > που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.
> >
> > Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
> >
> > Με Εκτίμηση,
> > Νοταράς Γεώργιος
> >
> >
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/a47934e7/attachment.html>
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: signature.asc
> Type: application/pgp-signature
> Size: 819 bytes
> Desc: OpenPGP digital signature
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/a47934e7/attachment.sig>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/23ae94de/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ανάγκη άμεσων ενεργειών

George Notaras-2
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας.

Γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες, αλλά όπως καταλαβαίνετε το νομικό
πλαίσιο είναι τέτοιο που δυστυχώς υπάρχει αρκετή χρονική καθυστέρηση,
ιδιαίτερα λόγω του γεγονότος ότι είναι αρκετά δύσκολο να βρει και να
προσάψει κανείς συγκεκριμένα στοιχεία σχετικά με τα αδικήματα που
έχουν τελεστεί, λόγω της φύσης αυτών.

Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχω καταφέρει να συλλέξω για το άτομο που
με έχει βλάψει είναι ιδιαίτερα βάσιμες.

Αρχικά είχε αποκτήσει προνόμια άτυπου διαχειριστή στην κοινότητά σας,
πιθανότατα με δόλο χωρίς να τον έχετε δει ποτέ. Στη συνέχεια, επιπλέον
μάλλον έκλεψε προνόμια άλλου ατόμου, μάλλον διαχειριστή της κοινότητάς
σας από την περιοχή όπου διαμένει και ο ίδιος. Έχοντας διευρυμένες
προσβάσεις, μεταξύ άλλων δόλιων ενεργειών, ίσως ακόμη και να
τροποποιούσε παλιά posts, ώστε να φαίνεται ότι ο ίδιος προσέφερε
αποσκοπώντας έτσι να αποκτήσει ακόμη περισσότερα προνόμια στην
κοινότητά σας. Πιθανότατα το άτομο έχει κάνει πολύ περισσότερες και
σοβαρότερες δόλιες ενέργειες.

Με τον ίδιο τρόπο εκμεταλλευόμενος κλεμμένες προσβάσεις ενός ή
περισσότερων ατόμων, δραστήριων και άρα εχόντων προνόμια σε διάφορες
άλλες κοινότητες, έχει ενδεχομένως αποκτήσει προνόμια στις κοινότητες
αυτές με επίσης δόλιους τρόπους.

Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή το άτομο αυτό διαθέτει με δόλο πολλά
προνόμια και προσβάσεις σε συστήματα που ενδεχομένως να σχετίζονται ή
να χρησιμοποιούνται από την κοινότητά σας και να χρησιμοποιεί τις
προσβάσεις αυτές για να βλάψει τρίτους, όπως πχ εμένα.

Να έχετε υπόψη σας ότι την ακριβή δόλια δράση του ατόμου ίσως να μην
την γνωρίζει κανείς τρίτος στην ολότητά της, εκτός από τον ίδιο.

Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι σχεδόν βέβαιο το άτομο να είναι
μέλος ευρύτερης ομάδας με παρόμοιες δόλιες δραστηριότητες, οι οποίοι
όλοι μαζί με έχουν βλάψει αφάνταστα πολύ και στην πλειονότητα των
περιπτώσεων με μη-αναστρέψιμο τρόπο.

Σκεφτείτε ότι είναι πολύ πιθανόν να έχουν εκμεταλευτεί πολλά μέλη της
κοινότητάς σας.

Θα ήθελα να σας παρακαλέσω ιδιαίτερα θερμά να κάνετε έναν έλεγχο σε
επίπεδο database για τις αλληλοχορηγήσεις προνομίων μεταξύ λογαριασμών
μελών της κοινότητάς σας τους τελευταίους 4-5 μήνες. Επίσης, θα ήταν
πολύ χρήσιμο να διατηρήσετε backups των log πρόσβασης και της βάσης
δεδομένων, ώστε να είναι εφικτή η ανάλυση της δράσης του ατόμου ή των
ατόμων σε βάθος χρόνου.

Σε περίπτωση που διαπιστώσετε αδικαιολόγητες ενέργειες και χορηγήσεις
προνομίων που αφορούν διάφορους τομείς της κοινότητάς σας τους
τελευταίους μήνες, σας ζητώ επιτακτικά να παγώσετε τους λογαριασμούς
και να διερευνήσετε την αιτιολογία που συνέβησαν αυτές.

Επίσης, θεωρώ καλή ιδέα την επικαιροποίηση της αντιστοίχησης των
administrators με το φυσικό πρόσωπο, καθώς είναι πιθανόν να υπάρχουν
ενδεχομένως πάρα πολλοί πλαστοί λογαριασμοί με αυτά τα προνόμια.

Χωρίς να υπονοοώ ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο, σας παρακαλώ να
ενεργήσετε όπως θα ενεργούσατε σε περίπτωση πολύ σοβαρού security breach
.

Ενδεχομένως η δουλειά που υπάρχει μπροστά μας σχετιά με την υπόθεση
αυτή είναι πάρα πολλή και θα ήθελα την καλύτερη συνεργασία από την
πλευρά σας, καθώς η ζημιές που έχω υποστεί είναι ενδεχομένως τεράστιες.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και επίσης σας ευχαριστώ εκ των
προτέρων για τις άμεσες ενέργειές σας.


On 1/18/19 23:18, Christos Spyroglou wrote:

> Ούτε εγώ είμαι διαχειριστής αλλά… δεν καταλαβαίνω το σκοπό του
> μηνύματος του κ.Νοταρά. Αν ισχύουν τα όσα λέει τότε θα πρέπει
> ΑΜΕΣΑ να προσφύγει στις αρχές γιατί τα όσα αναφέρει είναι ποινικά
> αδικήματα και μάλιστα σοβαρά (πλαστοπροσωπία, κλοπή, υποκλοπή
> τηλεπικοινωνιών κτλ). Με γενικολογίες και έμμεσες απειλές δεν
> νομίζω να επιτύχει κάτι. Οι όποιοι διαχειριστές εδώ μέσα (αλήθεια
> ποιοί είναι;) τί ακριβώς θα κάνουν στον φερόμενο ως ύποπτο; Δε
> νομίζω ότι μορούν να κάνουν και κάτι. Επιπλέον αν γνωρίζει ο
> κ.Νοταράς ποιός είναι ο υπεύθυνος των όσων λέει ότι υφίσταται
> γιατί δεν τον μηνύει; Καταγγελία στην αστυνομία ή/και στη ΔΗΕ
> άμεσα. Μόνο έτσι θα βρει το δίκιο του.
>
> My two scents που λένε και στο χωριό μου
>
> Φιλικά και με κάθε σεβασμό Χρήστος Σπύρογλου On 18 Jan 2019, 12:43
> +0100, pcmagas <[hidden email]>, wrote:
>> PS Δεν είμαι διαχειρηστής
>>
>> Έαν μιλάμε για πλαστογράφηση, data loss κλπ κλπ τότε θα πρέπει να
>> εμπλακεί δικηγόρος και νομικές αρχές.
>>
>> Το να λές Χ άτομο απο Ψ περιοχή δεν βοηθά έχεις screenshots,
>> mail/chat logs; Ώστε να υπάρχει μια ένδειξη ότι έχει γίνει αυτό;
>>
>> Διότι θα πρέπει να μαζευτούν στοιχεία γι αυτό.
>>
>> Στις 18/1/19 4:14 π.μ., ο George Notaras έγραψε:
>>> Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω
>>> κοινοτήτω ν.
>>>
>>> Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια
>>> διαρκής προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει
>>> τη μορφή έκτακτης ανάγκης.
>>>
>>> Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας
>>> Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια
>>> στην κοινότητά σας, και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες
>>> έχει καταστεί δυνατόν να παραπλανήσει τρίτους ή να έχει
>>> πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να χορηγήσει προνόμια στον
>>> εαυτό του ή σε λογαριασμούς που μπορεί να χειρίζεται και έτσι
>>> να έχει αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές προσβάσεις σε διάφορα
>>> συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.
>>>
>>> Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να
>>> με βλάψει ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να
>>> κρύβει την πραγματική ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών
>>> παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών,
>>> υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων σερβερ, τεχνικών ανάλυσης
>>> και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων, κλπ) από τα
>>> ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη συλλογή
>>> πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
>>> υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως
>>> πλαστοπροσωπείες είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο,
>>> κλπ.
>>>
>>> Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια
>>> ή κοντινές περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια
>>> εναντίον μου.
>>>
>> Χμμ που είναι τα logs εννοώ screenshot με τις αποδείξεις;
>>> Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των
>>> κοινοτήτων σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων
>>> των ανθρώπων από τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα
>>> στα οποία δεν αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και
>>> ενδελεχή διερεύνηση των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις
>>> οποίες αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν τα προνόμια και τις
>>> προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης, διερευνήστε όλες τις
>>> προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου προνομιακού επιπέδου
>>> μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα και την Κύπρο ή
>>> οπουδήποτε αλλού.
>> Well δεν είναι απλό το θέμα. Ίσως καλύτερα να απευθυνθείς σε
>> αρχές.
>>>
>>> Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες
>>> αυτές για τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες
>>> τεχνολογίας, λογισμικού και hardware σε λίστες, newsgroups ή
>>> forums.
>>>
>>> Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν
>>> δημιουργήσει τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα
>>> ελληνικά σύνορα κι επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες
>>> ή Αρχές ή Επιτροπές του εξωτερικού να διερευνήσουν ή να
>>> διερευνούν την κατάσταση.
>>>
>>> Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις
>>> αυτονόητες και απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να
>>> απευθυνθείτε άμεσα στις Αρχές.
>>>
>>> Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και
>>> να ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για
>>> οποιαδήποτε κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής
>>> καθυστέρηση ή αποφυγή ευθύνης για όλα τα παραπάνω.
>>>
>>> Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και
>>> συνεργασία, αλλά μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη
>>> ταυτοποίηση του ατόμου που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.
>>>
>>> Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
>>>
>>> Με Εκτίμηση, Νοταράς Γεώργιος
>>>
>>>
>> -------------- next part -------------- An HTML attachment was
>> scrubbed... URL:
>> <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/a47
934e7/attachment.html>
>>
>>
>>
- -------------- next part --------------
>> A non-text attachment was scrubbed... Name: signature.asc Type:
>> application/pgp-signature Size: 819 bytes Desc: OpenPGP digital
>> signature URL:
>> <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/a47
934e7/attachment.sig>
>>
>>
>>
- --
>> Ubuntu-gr mailing list [hidden email]
>>
>> If you do not want to receive any more messages from the
>> ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose
>> unsubscribe: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
> -------------- next part -------------- An HTML attachment was
> scrubbed... URL:
> <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190118/23ae
94de/attachment.html>
>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iF4EAREIAAYFAlxEHQAACgkQTpZhhvl6FVrsxwD9H/DAWgQienIj3sYlhkxTD3ea
0MjbnYVSx3iNRLKPfRsA/AvPf3TH3c2FfRUdzh2+I7+9i5fVNIgTnNNEO2sUkj7+
=FGKG
-----END PGP SIGNATURE-----

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[PyGr] Ανάγκη άμεσων ενεργειών

George Notaras
In reply to this post by George Notaras
Καλησπέρα,

Δυστυχώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μου υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα
σε πάρα πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού και web και
πολύ φοβάμαι ότι ίσως και η δική σας κοινότητα έχει πέσει θύμα
κακόβουλων ατόμων.

Γράφω απευθυνόμενος προς όλα τα μέλη των κοινοτήτων.

Υπάρχει μια σοβαρότατη κατάσταση, στην οποία ομάδα κακόβουλων ατόμων
έχει πιθανότατα αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις επιπέδου
διαχειριστή σε πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από διάφορες
εγχώριες διαδικτυακές κοινότητες και επομένως σε πλήθος λογαριασμών
μελών των κοινοτήτων αυτών τόσο σε επίπεδο συστημάτων (shell, database,
κλπ), όπου υπάρχουν, όσο και σε επίπεδο των web applications που
χρησιμοποιούνται από τις κοινότητες για επικοινωνία μεταξύ των μελών
τους, για διαχείριση των προνομίων που διαθέτουν τα μέλη στην ιεραρχική
δομή της εκάστοτε κοινότητας, για διάφορα έργα συλλογικού χαρακτήρα των
κοινοτήτων, κλπ.

Επιπρόσθετα, έχει συμβεί το εξής. Επειδή τα ίδια φυσικά πρόσωπα
συμμετέχουν σε πλήθος κοινοτήτων, τυχαίνει σε πολλές περιπτώσεις
προνόμια που αυτά αποκτούν στην δομή μιας κοινότητας να έχουν ισχύ είτε
αυτομάτως είτε μέσω απλών διαδικασιών και σε άλλες. Το ίδιο ισχύει και
με απλά usernames, χωρίς να είναι κανείς σε θέση να προσδιορίσει αν τα
usernames ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή όχι, με αποτέλεσμα τα ίδια
φυσικά πρόσωπα να διαθέτουν πολλούς προνομιούχους λογαριασμούς σε
διάφορες κοινότητες.

Είναι δηλαδή πιθανόν, κακόβουλα άτομα που με δόλο απέκτησαν προνόμια
στην τάδε κοινότητα και στα συστήματα που αυτή χρησιμοποιεί, εκτός των
κύριων λογαριασμών τους, να έχουν αλληλοχορηγήσει εκεί προνόμια σε
επιπρόσθετους λογαριασμούς που έχουν δημιουργήσει και χειρίζονται ή σε
υπάρχοντες λογαριασμούς ενεργών ή ανενεργών μελών τους οποίους μπορούν
και διαχειρίζονται, τα οποία προνόμια στη συνέχεια μετέφεραν κι έθεσαν
σε ισχύ στις δομές άλλων κοινοτήτων, λόγω της (κατά τις πληροφορίες μου)
διασύνδεσης αυτών.

Επιπλέον, είναι πιθανόν κάποιες κοινότητες να χρησιμοποιούν συστήματα
και web εφαρμογές κοινά μεταξύ τους για διάφορους σκοπούς, γεγονός που
επίσης καθιστά τα προνόμια που διαθέτει κάποιος σε μία κοινότητα να
έχουν αυτόματα ισχύ και σε άλλες.

Δεδομένων όλων των παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν επομένως οι κακόβουλες
ομάδες ατόμων να έχουν χρησιμοποιήσει τις προσβάσεις και τα προνόμια,
που έχουν αποκτήσει ή μεταφέρει σε διάφορες κοινότητες, για παραπλάνηση
τρίτων, ακόμη και άλλων μελών των κοινοτήτων, για πάσης φύσεως
πλαστοπροσωπείες, για αυθαίρετες τροποποιήσεις προνομίων άλλων μελών και
άλλες δόλιες ενέργειες, οι οποίες έχουν ως κύρια συνέπεια την συνεχή
διεύρυνση των δικών τους προνομίων, των προσβάσεών τους, κι επομένως της
δικτύωσης και της ισχύος τους μέσα σε κοινότητες (τεχνολογίας,
πληροφορικής, ιντερνετ).

Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι κοινότητες αυτές πραγματεύονται σοβαρά
και χρήσιμα πράγματα, κάποιες άλλες κοινότητες ανθρώπων είτε στον φυσικό
είτε στον ψηφιακό κόσμο, οι οποίες όμως ίσως δεν είναι τόσο σχετικές με
την τεχνολογία, τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.

Είναι επομένως φανερό ότι οι κακόβουλες αυτές ομάδες, οι οποίες
λυμαίνονται τις κοινότητες αυτές, και οι οποίες έχουν αποκτήσει τεράστια
ισχύ και δικτύωση, έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να παραπλανούν και να
βλάπτουν τρίτους σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, χωρίς αυτοί να είναι σε
θέση να το αντιληφθούν.

Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς την νοοτροπία του αδίστακτου
εκμεταλλευτή και την ιδιόρυθμη κριτική σκέψη, που διακατέχει κατά τις
πληροφορίες μου τα μέλη των κακόβουλων αυτών ομάδων, αλλά και τις
κλεμμένες προσβάσεις που διαθέτουν τα άτομα αυτά προς πλήθος άλλων
τρίτων συστημάτων και λογαριασμών στα πλαίσια της εγκληματικής τους
δράσης στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα προσβάσεις σε διάφορες
υπηρεσίες cloud, πχ κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες email, online storage,
κλπ, συμπεριλαμβανομένων και κλεμμένων προνομιακών προσβάσεων από
τωρινούς ή πρώην εργαζόμενους σε τέτοιες υπηρεσίες, πιθανότατα επίσης
συμπεριλαμβανομένων κλεμμένων εξαιρετικά ειδικών προσβάσεων επιπέδου
service που προορίζονται για εξειδικευμένο προσωπικό κατασκευαστών
hardware kαι software, αλλά πιθανότατα ακόμη και κλεμμένες προσβάσεις
προς κομβικά πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου, ιδιωτών, ή ακόμη και
των παρόχων υπηρεσιών ιντερνετ και τηλεπικοινωνιών, εύκολα μπορεί να
αντιληφθεί κανείς την τραγελαφικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει
περιέλθει ο ψηφιακός κόσμος στην χώρα μας.

Εκτός όλων των άλλων, το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας δεν επαρκεί για να
επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι που δρουν εγκληματικά
μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούν συστήματα και πόρους ευυπόληπτων και
δημοφιλών Οργανισμών και κοινοτήτων ή διαφόρων εταιριών, προκειμένου να
κρύψουν τα ίχνη της εγκληματικής τους δράσης, γεγονός που καθιστά πάρα
πολύ δύσκολη τη στοιχειοθέτηση καταγγελιών των θυμάτων τους προς τις
Αρχές, την δίωξή τους και την αποκατάσταση της νομιμότητας.

Όπως προανέφερα, η πρόσβαση των εγκληματιών προς αυτά τα σημαντικά
συστήματα έχει προκύψει είτε με κλοπή είτε με διείσδυση αυτών στις
κοινότητες παριστάνοντας τους ακτιβιστές και εκμεταλλευόμενοι την καλή
θέληση των υπολοίπων.

Από όλα τα παραπάνω ελπίζω να γίνεται φανερή η επιτακτική ανάγκη για
άμεσο εσωτερικό έλεγχο, για αντιστοίχηση λογαριασμών διαχειριστών προς
υπαρκτά φυσικά πρόσωπα και διαλεύκανση του τρόπου που προέκυψαν τα
προνόμια πολλών ιδιαίτερα προνομιούχων λογαριασμών, ακολουθώντας τον
αντίστροφο δρόμο των χορηγήσεών των προνομίων από μέλος σε μέλος.

Για μένα ένας λόγος παραπάνω είναι ότι έχω υποφέρει από αυτές τις
εγκληματικές ομάδες με διάφορους τρόπους.

Ένας από αυτούς είναι και η θρασύτατη και πρωτοφανής εκμετάλλευσή μου
ταυτόχρονα με τον εγκλωβισμό μου σε μια αδιέξοδη κατάσταση όπου είναι
πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η καταγγελία τους.

Είναι εξαιρετικά πιθανόν πολλά από τα προνόμια που απέσπασαν οι άνθρωποι
αυτοί από τις κοινότητές σας τα τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα τους
τελευταίους 4-5 μήνες να έχουν προκύψει προσφέροντας στους κολπους των
κοινοτήτων δικές μου υλοποιήσεις ή δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για
οποιονδήποτε ασχολείται με την τεχνολογία και άλλους τομείς και τα οποία
προηγουμένως απέσπασαν από μένα ύπουλα και παράνομα και τα
διαχειρίστηκαν δόλια.

Όλα αυτά δεν σας τα ζητώ ως χάρη, αλλά σας παραθέτω λόγους ώστε να
πράξετε τα αυτονόητα, καθώς υπάρχει στα σίγουρα μια πρωτοφανώς σοβαρή
κατάσταση σε πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού και web
στην χώρα μας, κατά την οποία πιθανότατα αδίστακτοι εγκληματίες κατέχουν
προσβάσεις υψηλότατου επιπέδου σε συστήματα ή άλλους πόρους, τις οποίες
χρησιμοποιούν για δόλιους σκοπούς.

Σας παρακαλώ και πάλι να μεταφέρετε τις πληροφορίες αυτές και στις άλλες
κοινότητες.

Επίσης, θέλω να τονίσω ότι, αν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος που βρίσκεται
σε παρόμοια δύσκολη κατάσταση με εμένα ή που έχει εκβιαστεί είτε άμεσα
είτε έμμεσα από ομάδες κακόβουλων ατόμων, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή
να απευθυνθεί στις Αρχές.

Όπως έχω ξαναγράψει έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, καθώς δεν
πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν από αυτές τις κακόβουλες ομάδες να
παριστάνει ξαφνικά τον κουμανταδόρο ή να έχει αποκτήσει προνόμια και
προσβάσεις με κλεμμένα δικά μου πράγματα κι ενώ εγώ περνώ εδώ και σχεδόν
2 χρόνια μια πρωτοφανή δοκιμασία ζωής εν μέσω αυτής της προβληματικής
κατάστασης.

Ελπίζω στην αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων και στην αμέριστη
συνεργασία όλων.

Γιώργος


On 1/23/19 13:50, Dimitris Leventeas wrote:

> Γεια σας κ. Νοταρά,
>
> Είδαμε το email που στείλατε πριν από λίγες ημέρες στην mailing list της
> python-greece. Λυπούμαστε πολύ για αυτό που αντιμετωπίζετε. Μήπως θα
> μπορούσατε να διευκρινίσετε πως πιστεύετε ότι η κοινότητα της Python
> συσχετίζεται με το θέμα σας;
>
> Φιλικά,
> Δημήτρης Λεβεντέας
> Κωνσταντίνος Αραβανής
> Οδυσσέας Καζιόλας
>
>
> On Fri, Jan 18, 2019 at 3:18 AM George Notaras via Python-greece
> <[hidden email] <mailto:[hidden email]>> wrote:
>
> Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω κοινοτήτω
> ν.
>
> Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια διαρκής
> προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει τη μορφή έκτακτης
> ανάγκης.
>
> Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης, ο
> οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην κοινότητά σας,
> και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει καταστεί δυνατόν να
> παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση στους λογαριασμούς τους, να
> χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή σε λογαριασμούς που μπορεί να
> χειρίζεται και έτσι να έχει αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές
> προσβάσεις σε διάφορα συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.
>
> Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με βλάψει
> ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να κρύβει την πραγματική
> ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει
> στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών, υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων
> σερβερ, τεχνικών ανάλυσης και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων,
> κλπ) από τα ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη
> συλλογή πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
> υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες
> είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, κλπ.
>
> Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή κοντινές
> περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια εναντίον μου.
>
> Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των κοινοτήτων
> σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων των ανθρώπων από
> τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα στα οποία δεν
> αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και ενδελεχή διερεύνηση
> των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί οι άνθρωποι
> απέκτησαν τα προνόμια και τις προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης,
> διερευνήστε όλες τις προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου
> προνομιακού επιπέδου μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα
> και την Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού.
>
> Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες αυτές για
> τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού
> και hardware σε λίστες, newsgroups ή forums.
>
> Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν δημιουργήσει
> τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα κι
> επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή Αρχές ή Επιτροπές του
> εξωτερικού να διερευνήσουν ή να διερευνούν την κατάσταση.
>
> Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες και
> απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε άμεσα στις Αρχές.
>
> Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και να
> ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για οποιαδήποτε
> κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής καθυστέρηση ή αποφυγή
> ευθύνης για όλα τα παραπάνω.
>
> Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία, αλλά
> μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του ατόμου
> που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.
>
> Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
>
> Με Εκτίμηση,
> Νοταράς Γεώργιος
>
>     _______________________________________________
>     Python-greece mailing list
>     [hidden email] <mailto:[hidden email]>
>     https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
>


-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 213 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190127/a2e04a09/attachment.sig>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [PyGr] Ανάγκη άμεσων ενεργειών

George Notaras
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Έχω πέσει θύμα πλαστοπροσωπείας τόσο ευρείας κλίμακας, που πρακτικά
αναγκάζομαι από τις περιστάσεις να γράψω σε δημόσιες λίστες. Στα
σίγουρα θα προτιμούσα να γράφω για άλλα θέματα, αλλά λόγω της
δοκιμασίας ζωής την οποία περνώ εξαιτίας της ανευθυνότητας και της
δολιότητας κακόβουλων ομάδων, ενώ ταυτόχρονα υφίσταμαι βάναυση και
ξεδιάντροπη εκμετάλλευση, πρακτικά αναγκάζομαι να μεταφέρω τα
συμπεράσματα και τις πληροφορίες μου σχετικά με πολύ πιθανές
προβληματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό σχεδόν όλων των
εγχώριων κοινοτήτων λογισμικού, web, τεχνολογίας κλπ.

Δεν ζητώ κάποια χάρη ή την επίλυση κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος που
με αφορά, αλλά ενημέρωσα τις κοινότητες για πιθανά προβλήματα και
είναι επομένως πραγματικά στη διακριτική σας ευχέρεια το τι θα πράξετε
παρακάτω.

Ασφαλώς αδυνατώ να κατανοήσω τον τρόπο που σκέφτονταν οι εκμεταλλευτές
μου όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν υπάρχει ενδιαερον για περεταίρω
ανάλυση.

Το μόνο που με απασχολεί είναι η άμεση και πλήρης απαγκίστρωση και η
τήρηση των αποστάσεων των κακόβουλων ομάδων από εμένα και το
περιβάλλον μου, αλλά επίσης και η διευθέτηση διαφορων ζητημάτων που
προκύπτουν από την εκμετάλλευση και την ανευθυνότητα, τα οποία αφορούν
ατομικά τους εκμεταλλευτές μου και με τα οποία θα ασχοληθώ στο άμεσο
μέλλον.

Δεν θα σπαταλήσω περισσότερο από τον χρόνο σας. Σας εύχομαι καλή
συνέχεια στο έργο σας.

Με Εκτίμηση,
Νοταράς Γεώργιος


On 1/31/19 17:58, Fotios Kitsantas wrote:

> Αγαπητή κ. Νοταρά,
>
> Μιας και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να σας απαντήσει (ούτε και
> πιστεύω θα μπει γενικά) ας το κάνω εγώ. Αρχικά να πω πως δυστυχώς
> ΚΑΝΕΝΑΝ δεν απασχολούν όλα όσα στέλνετε. Βλέπετε, οι λίστες στις
> οποίες απευθύνεστε ΔΕΝ είναι οι κατάλληλες μιας και τα άτομα που
> λαμβάνουμε αυτά τα email επί το πλείστον ΔΕΝ έχουμε ούτε
> Διοικητικές αρμοδιότητες ούτε είμαστε (κατά την πλειοψηφία μιλάω
> πάντα) μέλη της Διαχείρισης παρά "απλά ενεργά ή και όχι, μέλη των
> κοινοτήτων αυτών". Συνεπώς, κανένας από εμάς δεν μπορεί να λύσει το
> πρόβλημα σας ούτε υπάρχει και λόγος να το μοιραστείς 3εις και 4εις
> φορές εξ αρχής, δεν θα αλλάξει κάτι απλά μας spammάρεις.
>
> Το να απέκτησε κάποιος για την πλάκα του παράνομα πρόσβαση σε
> μηχανήματα των OpenSource κοινοτήτων στις οποίες αναφέρεσαι
> πραγματικά απορώ γιατί σε σοκάρει, για τους υπόλοιπους είναι απλά
> Πέμπτη απόγευμα. Το πως το χρησιμοποίησε όλο αυτό εναντίων σου,
> συγγνώμη πραγματικά αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεις εδώ μέσα ούτε το
> δίκιο σου ούτε κάποιον να σου κάνει πατ πατ στην πλάτη. Αν θες
> πραγματικά να λύσεις το όποιο πρόβλημα σου βλέπω 2 εκδοχές. Ή ψάξε
> ενεργές τρύπες -> βρες exploits -> πάρε έλεγχο -> διόρθωσε perms, ή
> αφού θες να το λύσουνε άλλοι για σένα ψάξου με τις διευθύνσεις των
> διαχειριστών αυτών των συστημάτων και επικοινώνησε απευθείας με τα
> μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κάθε κοινότητας, όχι με τις
> γενικές λίστες. Αν ταυτόχρονα όπως ισχυρίζεσαι σου έκανε κάποιου
> είδους ζημιάς στην πραγματική ζωή σου, υπάρχει η Δίωξη Ηλεκτρονικού
> Εγκλήματος στην οποία μπορείς να απευθυνθείς. Ειδάλλως.. σπαταλάς
> απλά το χρόνο σου, και το δικό μας.
>
> Φιλικά, Φώτης (Frozen) Kιτσαντάς.
>
> On Sun, 27 Jan 2019 at 17:41, George Notaras <[hidden email]>
> wrote:
>>
>> Καλησπέρα,
>>
>> Δυστυχώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μου υπάρχει ένα γενικευμένο
>> πρόβλημα σε πάρα πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας,
>> λογισμικού και web και πολύ φοβάμαι ότι ίσως και η δική σας
>> κοινότητα έχει πέσει θύμα κακόβουλων ατόμων.
>>
>> Γράφω απευθυνόμενος προς όλα τα μέλη των κοινοτήτων.
>>
>> Υπάρχει μια σοβαρότατη κατάσταση, στην οποία ομάδα κακόβουλων
>> ατόμων έχει πιθανότατα αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις
>> επιπέδου διαχειριστή σε πληροφοριακά συστήματα που
>> χρησιμοποιούνται από διάφορες εγχώριες διαδικτυακές κοινότητες
>> και επομένως σε πλήθος λογαριασμών μελών των κοινοτήτων αυτών
>> τόσο σε επίπεδο συστημάτων (shell, database, κλπ), όπου υπάρχουν,
>> όσο και σε επίπεδο των web applications που χρησιμοποιούνται από
>> τις κοινότητες για επικοινωνία μεταξύ των μελών τους, για
>> διαχείριση των προνομίων που διαθέτουν τα μέλη στην ιεραρχική
>> δομή της εκάστοτε κοινότητας, για διάφορα έργα συλλογικού
>> χαρακτήρα των κοινοτήτων, κλπ.
>>
>> Επιπρόσθετα, έχει συμβεί το εξής. Επειδή τα ίδια φυσικά πρόσωπα
>> συμμετέχουν σε πλήθος κοινοτήτων, τυχαίνει σε πολλές περιπτώσεις
>> προνόμια που αυτά αποκτούν στην δομή μιας κοινότητας να έχουν
>> ισχύ είτε αυτομάτως είτε μέσω απλών διαδικασιών και σε άλλες. Το
>> ίδιο ισχύει και με απλά usernames, χωρίς να είναι κανείς σε θέση
>> να προσδιορίσει αν τα usernames ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή
>> όχι, με αποτέλεσμα τα ίδια φυσικά πρόσωπα να διαθέτουν πολλούς
>> προνομιούχους λογαριασμούς σε διάφορες κοινότητες.
>>
>> Είναι δηλαδή πιθανόν, κακόβουλα άτομα που με δόλο απέκτησαν
>> προνόμια στην τάδε κοινότητα και στα συστήματα που αυτή
>> χρησιμοποιεί, εκτός των κύριων λογαριασμών τους, να έχουν
>> αλληλοχορηγήσει εκεί προνόμια σε επιπρόσθετους λογαριασμούς που
>> έχουν δημιουργήσει και χειρίζονται ή σε υπάρχοντες λογαριασμούς
>> ενεργών ή ανενεργών μελών τους οποίους μπορούν και
>> διαχειρίζονται, τα οποία προνόμια στη συνέχεια μετέφεραν κι
>> έθεσαν σε ισχύ στις δομές άλλων κοινοτήτων, λόγω της (κατά τις
>> πληροφορίες μου) διασύνδεσης αυτών.
>>
>> Επιπλέον, είναι πιθανόν κάποιες κοινότητες να χρησιμοποιούν
>> συστήματα και web εφαρμογές κοινά μεταξύ τους για διάφορους
>> σκοπούς, γεγονός που επίσης καθιστά τα προνόμια που διαθέτει
>> κάποιος σε μία κοινότητα να έχουν αυτόματα ισχύ και σε άλλες.
>>
>> Δεδομένων όλων των παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν επομένως οι
>> κακόβουλες ομάδες ατόμων να έχουν χρησιμοποιήσει τις προσβάσεις
>> και τα προνόμια, που έχουν αποκτήσει ή μεταφέρει σε διάφορες
>> κοινότητες, για παραπλάνηση τρίτων, ακόμη και άλλων μελών των
>> κοινοτήτων, για πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες, για αυθαίρετες
>> τροποποιήσεις προνομίων άλλων μελών και άλλες δόλιες ενέργειες,
>> οι οποίες έχουν ως κύρια συνέπεια την συνεχή διεύρυνση των δικών
>> τους προνομίων, των προσβάσεών τους, κι επομένως της δικτύωσης
>> και της ισχύος τους μέσα σε κοινότητες (τεχνολογίας,
>> πληροφορικής, ιντερνετ).
>>
>> Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι κοινότητες αυτές πραγματεύονται
>> σοβαρά και χρήσιμα πράγματα, κάποιες άλλες κοινότητες ανθρώπων
>> είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, οι οποίες όμως ίσως δεν
>> είναι τόσο σχετικές με την τεχνολογία, τις λαμβάνουν σοβαρά
>> υπόψη.
>>
>> Είναι επομένως φανερό ότι οι κακόβουλες αυτές ομάδες, οι οποίες
>> λυμαίνονται τις κοινότητες αυτές, και οι οποίες έχουν αποκτήσει
>> τεράστια ισχύ και δικτύωση, έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να
>> παραπλανούν και να βλάπτουν τρίτους σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό,
>> χωρίς αυτοί να είναι σε θέση να το αντιληφθούν.
>>
>> Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς την νοοτροπία του αδίστακτου
>> εκμεταλλευτή και την ιδιόρυθμη κριτική σκέψη, που διακατέχει κατά
>> τις πληροφορίες μου τα μέλη των κακόβουλων αυτών ομάδων, αλλά και
>> τις κλεμμένες προσβάσεις που διαθέτουν τα άτομα αυτά προς πλήθος
>> άλλων τρίτων συστημάτων και λογαριασμών στα πλαίσια της
>> εγκληματικής τους δράσης στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα
>> προσβάσεις σε διάφορες υπηρεσίες cloud, πχ κοινωνικά δίκτυα,
>> υπηρεσίες email, online storage, κλπ, συμπεριλαμβανομένων και
>> κλεμμένων προνομιακών προσβάσεων από τωρινούς ή πρώην
>> εργαζόμενους σε τέτοιες υπηρεσίες, πιθανότατα επίσης
>> συμπεριλαμβανομένων κλεμμένων εξαιρετικά ειδικών προσβάσεων
>> επιπέδου service που προορίζονται για εξειδικευμένο προσωπικό
>> κατασκευαστών hardware kαι software, αλλά πιθανότατα ακόμη και
>> κλεμμένες προσβάσεις προς κομβικά πληροφοριακά συστήματα του
>> Δημοσίου, ιδιωτών, ή ακόμη και των παρόχων υπηρεσιών ιντερνετ και
>> τηλεπικοινωνιών, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς την
>> τραγελαφικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο
>> ψηφιακός κόσμος στην χώρα μας.
>>
>> Εκτός όλων των άλλων, το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας δεν επαρκεί
>> για να επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι που
>> δρουν εγκληματικά μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούν συστήματα και
>> πόρους ευυπόληπτων και δημοφιλών Οργανισμών και κοινοτήτων ή
>> διαφόρων εταιριών, προκειμένου να κρύψουν τα ίχνη της
>> εγκληματικής τους δράσης, γεγονός που καθιστά πάρα πολύ δύσκολη
>> τη στοιχειοθέτηση καταγγελιών των θυμάτων τους προς τις Αρχές,
>> την δίωξή τους και την αποκατάσταση της νομιμότητας.
>>
>> Όπως προανέφερα, η πρόσβαση των εγκληματιών προς αυτά τα
>> σημαντικά συστήματα έχει προκύψει είτε με κλοπή είτε με διείσδυση
>> αυτών στις κοινότητες παριστάνοντας τους ακτιβιστές και
>> εκμεταλλευόμενοι την καλή θέληση των υπολοίπων.
>>
>> Από όλα τα παραπάνω ελπίζω να γίνεται φανερή η επιτακτική ανάγκη
>> για άμεσο εσωτερικό έλεγχο, για αντιστοίχηση λογαριασμών
>> διαχειριστών προς υπαρκτά φυσικά πρόσωπα και διαλεύκανση του
>> τρόπου που προέκυψαν τα προνόμια πολλών ιδιαίτερα προνομιούχων
>> λογαριασμών, ακολουθώντας τον αντίστροφο δρόμο των χορηγήσεών των
>> προνομίων από μέλος σε μέλος.
>>
>> Για μένα ένας λόγος παραπάνω είναι ότι έχω υποφέρει από αυτές
>> τις εγκληματικές ομάδες με διάφορους τρόπους.
>>
>> Ένας από αυτούς είναι και η θρασύτατη και πρωτοφανής εκμετάλλευσή
>> μου ταυτόχρονα με τον εγκλωβισμό μου σε μια αδιέξοδη κατάσταση
>> όπου είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η καταγγελία
>> τους.
>>
>> Είναι εξαιρετικά πιθανόν πολλά από τα προνόμια που απέσπασαν οι
>> άνθρωποι αυτοί από τις κοινότητές σας τα τελευταία δύο χρόνια και
>> ιδιαίτερα τους τελευταίους 4-5 μήνες να έχουν προκύψει
>> προσφέροντας στους κολπους των κοινοτήτων δικές μου υλοποιήσεις ή
>> δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για οποιονδήποτε ασχολείται με
>> την τεχνολογία και άλλους τομείς και τα οποία προηγουμένως
>> απέσπασαν από μένα ύπουλα και παράνομα και τα διαχειρίστηκαν
>> δόλια.
>>
>> Όλα αυτά δεν σας τα ζητώ ως χάρη, αλλά σας παραθέτω λόγους ώστε
>> να πράξετε τα αυτονόητα, καθώς υπάρχει στα σίγουρα μια πρωτοφανώς
>> σοβαρή κατάσταση σε πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας,
>> λογισμικού και web στην χώρα μας, κατά την οποία πιθανότατα
>> αδίστακτοι εγκληματίες κατέχουν προσβάσεις υψηλότατου επιπέδου σε
>> συστήματα ή άλλους πόρους, τις οποίες χρησιμοποιούν για δόλιους
>> σκοπούς.
>>
>> Σας παρακαλώ και πάλι να μεταφέρετε τις πληροφορίες αυτές και
>> στις άλλες κοινότητες.
>>
>> Επίσης, θέλω να τονίσω ότι, αν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος που
>> βρίσκεται σε παρόμοια δύσκολη κατάσταση με εμένα ή που έχει
>> εκβιαστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα από ομάδες κακόβουλων ατόμων,
>> τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να απευθυνθεί στις Αρχές.
>>
>> Όπως έχω ξαναγράψει έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, καθώς δεν
>> πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν από αυτές τις κακόβουλες ομάδες
>> να παριστάνει ξαφνικά τον κουμανταδόρο ή να έχει αποκτήσει
>> προνόμια και προσβάσεις με κλεμμένα δικά μου πράγματα κι ενώ εγώ
>> περνώ εδώ και σχεδόν 2 χρόνια μια πρωτοφανή δοκιμασία ζωής εν
>> μέσω αυτής της προβληματικής κατάστασης.
>>
>> Ελπίζω στην αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων και στην
>> αμέριστη συνεργασία όλων.
>>
>> Γιώργος
>>
>>
>> On 1/23/19 13:50, Dimitris Leventeas wrote:
>>> Γεια σας κ. Νοταρά,
>>>
>>> Είδαμε το email που στείλατε πριν από λίγες ημέρες στην mailing
>>> list της python-greece. Λυπούμαστε πολύ για αυτό που
>>> αντιμετωπίζετε. Μήπως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε πως
>>> πιστεύετε ότι η κοινότητα της Python συσχετίζεται με το θέμα
>>> σας;
>>>
>>> Φιλικά, Δημήτρης Λεβεντέας Κωνσταντίνος Αραβανής Οδυσσέας
>>> Καζιόλας
>>>
>>>
>>> On Fri, Jan 18, 2019 at 3:18 AM George Notaras via
>>> Python-greece <[hidden email]
>>> <mailto:[hidden email]>> wrote:
>>>
>>> Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω
>>> κοινοτήτω ν.
>>>
>>> Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια
>>> διαρκής προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει
>>> τη μορφή έκτακτης ανάγκης.
>>>
>>> Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης,
>>> ο οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην
>>> κοινότητά σας, και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει
>>> καταστεί δυνατόν να παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση
>>> στους λογαριασμούς τους, να χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή
>>> σε λογαριασμούς που μπορεί να χειρίζεται και έτσι να έχει
>>> αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές προσβάσεις σε διάφορα
>>> συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.
>>>
>>> Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με
>>> βλάψει ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να
>>> κρύβει την πραγματική ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών
>>> παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών,
>>> υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων σερβερ, τεχνικών ανάλυσης
>>> και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων, κλπ) από τα
>>> ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη συλλογή
>>> πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
>>> υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως
>>> πλαστοπροσωπείες είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο,
>>> κλπ.
>>>
>>> Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή
>>> κοντινές περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια
>>> εναντίον μου.
>>>
>>> Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των
>>> κοινοτήτων σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων
>>> των ανθρώπων από τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα
>>> στα οποία δεν αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και
>>> ενδελεχή διερεύνηση των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις
>>> οποίες αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν τα προνόμια και τις
>>> προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης, διερευνήστε όλες τις
>>> προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου προνομιακού επιπέδου
>>> μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα και την Κύπρο ή
>>> οπουδήποτε αλλού.
>>>
>>> Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες
>>> αυτές για τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες
>>> τεχνολογίας, λογισμικού και hardware σε λίστες, newsgroups ή
>>> forums.
>>>
>>> Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν
>>> δημιουργήσει τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα
>>> ελληνικά σύνορα κι επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή
>>> Αρχές ή Επιτροπές του εξωτερικού να διερευνήσουν ή να
>>> διερευνούν την κατάσταση.
>>>
>>> Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες
>>> και απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε
>>> άμεσα στις Αρχές.
>>>
>>> Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και
>>> να ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για
>>> οποιαδήποτε κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής
>>> καθυστέρηση ή αποφυγή ευθύνης για όλα τα παραπάνω.
>>>
>>> Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία,
>>> αλλά μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
>>> του ατόμου που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.
>>>
>>> Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
>>>
>>> Με Εκτίμηση, Νοταράς Γεώργιος
>>>
>>> _______________________________________________ Python-greece
>>> mailing list [hidden email]
>>> <mailto:[hidden email]>
>>> https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
>>>
>>
>>
>>
>> -- linux-greek-users mailing list -- http://lists.hellug.gr

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iF4EAREIAAYFAlxTNBcACgkQTpZhhvl6FVoeiAD7BCnWh3J1xyV3ryKiXifl4xA3
UOr8b3sgftiRhC8fU5oA/35Eg/yFeq189DbNAzr/sMSZ/hHHTQwEAUDcR7FbSPYr
=TvU9
-----END PGP SIGNATURE-----

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [PyGr] Ανάγκη άμεσων ενεργειών

sp z
ρε σεις, μήπως κάποιο εξελιγμένο ΑΙ bot μας κάνει πλάκα; :)

On Thu, 31 Jan 2019 at 19:47, George Notaras via Python-greece <
[hidden email]> wrote:

> -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> Hash: SHA256
>
> Έχω πέσει θύμα πλαστοπροσωπείας τόσο ευρείας κλίμακας, που πρακτικά
> αναγκάζομαι από τις περιστάσεις να γράψω σε δημόσιες λίστες. Στα
> σίγουρα θα προτιμούσα να γράφω για άλλα θέματα, αλλά λόγω της
> δοκιμασίας ζωής την οποία περνώ εξαιτίας της ανευθυνότητας και της
> δολιότητας κακόβουλων ομάδων, ενώ ταυτόχρονα υφίσταμαι βάναυση και
> ξεδιάντροπη εκμετάλλευση, πρακτικά αναγκάζομαι να μεταφέρω τα
> συμπεράσματα και τις πληροφορίες μου σχετικά με πολύ πιθανές
> προβληματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό σχεδόν όλων των
> εγχώριων κοινοτήτων λογισμικού, web, τεχνολογίας κλπ.
>
> Δεν ζητώ κάποια χάρη ή την επίλυση κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος που
> με αφορά, αλλά ενημέρωσα τις κοινότητες για πιθανά προβλήματα και
> είναι επομένως πραγματικά στη διακριτική σας ευχέρεια το τι θα πράξετε
> παρακάτω.
>
> Ασφαλώς αδυνατώ να κατανοήσω τον τρόπο που σκέφτονταν οι εκμεταλλευτές
> μου όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν υπάρχει ενδιαερον για περεταίρω
> ανάλυση.
>
> Το μόνο που με απασχολεί είναι η άμεση και πλήρης απαγκίστρωση και η
> τήρηση των αποστάσεων των κακόβουλων ομάδων από εμένα και το
> περιβάλλον μου, αλλά επίσης και η διευθέτηση διαφορων ζητημάτων που
> προκύπτουν από την εκμετάλλευση και την ανευθυνότητα, τα οποία αφορούν
> ατομικά τους εκμεταλλευτές μου και με τα οποία θα ασχοληθώ στο άμεσο
> μέλλον.
>
> Δεν θα σπαταλήσω περισσότερο από τον χρόνο σας. Σας εύχομαι καλή
> συνέχεια στο έργο σας.
>
> Με Εκτίμηση,
> Νοταράς Γεώργιος
>
>
> On 1/31/19 17:58, Fotios Kitsantas wrote:
> > Αγαπητή κ. Νοταρά,
> >
> > Μιας και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να σας απαντήσει (ούτε και
> > πιστεύω θα μπει γενικά) ας το κάνω εγώ. Αρχικά να πω πως δυστυχώς
> > ΚΑΝΕΝΑΝ δεν απασχολούν όλα όσα στέλνετε. Βλέπετε, οι λίστες στις
> > οποίες απευθύνεστε ΔΕΝ είναι οι κατάλληλες μιας και τα άτομα που
> > λαμβάνουμε αυτά τα email επί το πλείστον ΔΕΝ έχουμε ούτε
> > Διοικητικές αρμοδιότητες ούτε είμαστε (κατά την πλειοψηφία μιλάω
> > πάντα) μέλη της Διαχείρισης παρά "απλά ενεργά ή και όχι, μέλη των
> > κοινοτήτων αυτών". Συνεπώς, κανένας από εμάς δεν μπορεί να λύσει το
> > πρόβλημα σας ούτε υπάρχει και λόγος να το μοιραστείς 3εις και 4εις
> > φορές εξ αρχής, δεν θα αλλάξει κάτι απλά μας spammάρεις.
> >
> > Το να απέκτησε κάποιος για την πλάκα του παράνομα πρόσβαση σε
> > μηχανήματα των OpenSource κοινοτήτων στις οποίες αναφέρεσαι
> > πραγματικά απορώ γιατί σε σοκάρει, για τους υπόλοιπους είναι απλά
> > Πέμπτη απόγευμα. Το πως το χρησιμοποίησε όλο αυτό εναντίων σου,
> > συγγνώμη πραγματικά αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεις εδώ μέσα ούτε το
> > δίκιο σου ούτε κάποιον να σου κάνει πατ πατ στην πλάτη. Αν θες
> > πραγματικά να λύσεις το όποιο πρόβλημα σου βλέπω 2 εκδοχές. Ή ψάξε
> > ενεργές τρύπες -> βρες exploits -> πάρε έλεγχο -> διόρθωσε perms, ή
> > αφού θες να το λύσουνε άλλοι για σένα ψάξου με τις διευθύνσεις των
> > διαχειριστών αυτών των συστημάτων και επικοινώνησε απευθείας με τα
> > μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κάθε κοινότητας, όχι με τις
> > γενικές λίστες. Αν ταυτόχρονα όπως ισχυρίζεσαι σου έκανε κάποιου
> > είδους ζημιάς στην πραγματική ζωή σου, υπάρχει η Δίωξη Ηλεκτρονικού
> > Εγκλήματος στην οποία μπορείς να απευθυνθείς. Ειδάλλως.. σπαταλάς
> > απλά το χρόνο σου, και το δικό μας.
> >
> > Φιλικά, Φώτης (Frozen) Kιτσαντάς.
> >
> > On Sun, 27 Jan 2019 at 17:41, George Notaras <[hidden email]>
> > wrote:
> >>
> >> Καλησπέρα,
> >>
> >> Δυστυχώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μου υπάρχει ένα γενικευμένο
> >> πρόβλημα σε πάρα πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας,
> >> λογισμικού και web και πολύ φοβάμαι ότι ίσως και η δική σας
> >> κοινότητα έχει πέσει θύμα κακόβουλων ατόμων.
> >>
> >> Γράφω απευθυνόμενος προς όλα τα μέλη των κοινοτήτων.
> >>
> >> Υπάρχει μια σοβαρότατη κατάσταση, στην οποία ομάδα κακόβουλων
> >> ατόμων έχει πιθανότατα αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις
> >> επιπέδου διαχειριστή σε πληροφοριακά συστήματα που
> >> χρησιμοποιούνται από διάφορες εγχώριες διαδικτυακές κοινότητες
> >> και επομένως σε πλήθος λογαριασμών μελών των κοινοτήτων αυτών
> >> τόσο σε επίπεδο συστημάτων (shell, database, κλπ), όπου υπάρχουν,
> >> όσο και σε επίπεδο των web applications που χρησιμοποιούνται από
> >> τις κοινότητες για επικοινωνία μεταξύ των μελών τους, για
> >> διαχείριση των προνομίων που διαθέτουν τα μέλη στην ιεραρχική
> >> δομή της εκάστοτε κοινότητας, για διάφορα έργα συλλογικού
> >> χαρακτήρα των κοινοτήτων, κλπ.
> >>
> >> Επιπρόσθετα, έχει συμβεί το εξής. Επειδή τα ίδια φυσικά πρόσωπα
> >> συμμετέχουν σε πλήθος κοινοτήτων, τυχαίνει σε πολλές περιπτώσεις
> >> προνόμια που αυτά αποκτούν στην δομή μιας κοινότητας να έχουν
> >> ισχύ είτε αυτομάτως είτε μέσω απλών διαδικασιών και σε άλλες. Το
> >> ίδιο ισχύει και με απλά usernames, χωρίς να είναι κανείς σε θέση
> >> να προσδιορίσει αν τα usernames ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή
> >> όχι, με αποτέλεσμα τα ίδια φυσικά πρόσωπα να διαθέτουν πολλούς
> >> προνομιούχους λογαριασμούς σε διάφορες κοινότητες.
> >>
> >> Είναι δηλαδή πιθανόν, κακόβουλα άτομα που με δόλο απέκτησαν
> >> προνόμια στην τάδε κοινότητα και στα συστήματα που αυτή
> >> χρησιμοποιεί, εκτός των κύριων λογαριασμών τους, να έχουν
> >> αλληλοχορηγήσει εκεί προνόμια σε επιπρόσθετους λογαριασμούς που
> >> έχουν δημιουργήσει και χειρίζονται ή σε υπάρχοντες λογαριασμούς
> >> ενεργών ή ανενεργών μελών τους οποίους μπορούν και
> >> διαχειρίζονται, τα οποία προνόμια στη συνέχεια μετέφεραν κι
> >> έθεσαν σε ισχύ στις δομές άλλων κοινοτήτων, λόγω της (κατά τις
> >> πληροφορίες μου) διασύνδεσης αυτών.
> >>
> >> Επιπλέον, είναι πιθανόν κάποιες κοινότητες να χρησιμοποιούν
> >> συστήματα και web εφαρμογές κοινά μεταξύ τους για διάφορους
> >> σκοπούς, γεγονός που επίσης καθιστά τα προνόμια που διαθέτει
> >> κάποιος σε μία κοινότητα να έχουν αυτόματα ισχύ και σε άλλες.
> >>
> >> Δεδομένων όλων των παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν επομένως οι
> >> κακόβουλες ομάδες ατόμων να έχουν χρησιμοποιήσει τις προσβάσεις
> >> και τα προνόμια, που έχουν αποκτήσει ή μεταφέρει σε διάφορες
> >> κοινότητες, για παραπλάνηση τρίτων, ακόμη και άλλων μελών των
> >> κοινοτήτων, για πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες, για αυθαίρετες
> >> τροποποιήσεις προνομίων άλλων μελών και άλλες δόλιες ενέργειες,
> >> οι οποίες έχουν ως κύρια συνέπεια την συνεχή διεύρυνση των δικών
> >> τους προνομίων, των προσβάσεών τους, κι επομένως της δικτύωσης
> >> και της ισχύος τους μέσα σε κοινότητες (τεχνολογίας,
> >> πληροφορικής, ιντερνετ).
> >>
> >> Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι κοινότητες αυτές πραγματεύονται
> >> σοβαρά και χρήσιμα πράγματα, κάποιες άλλες κοινότητες ανθρώπων
> >> είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, οι οποίες όμως ίσως δεν
> >> είναι τόσο σχετικές με την τεχνολογία, τις λαμβάνουν σοβαρά
> >> υπόψη.
> >>
> >> Είναι επομένως φανερό ότι οι κακόβουλες αυτές ομάδες, οι οποίες
> >> λυμαίνονται τις κοινότητες αυτές, και οι οποίες έχουν αποκτήσει
> >> τεράστια ισχύ και δικτύωση, έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να
> >> παραπλανούν και να βλάπτουν τρίτους σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό,
> >> χωρίς αυτοί να είναι σε θέση να το αντιληφθούν.
> >>
> >> Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς την νοοτροπία του αδίστακτου
> >> εκμεταλλευτή και την ιδιόρυθμη κριτική σκέψη, που διακατέχει κατά
> >> τις πληροφορίες μου τα μέλη των κακόβουλων αυτών ομάδων, αλλά και
> >> τις κλεμμένες προσβάσεις που διαθέτουν τα άτομα αυτά προς πλήθος
> >> άλλων τρίτων συστημάτων και λογαριασμών στα πλαίσια της
> >> εγκληματικής τους δράσης στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα
> >> προσβάσεις σε διάφορες υπηρεσίες cloud, πχ κοινωνικά δίκτυα,
> >> υπηρεσίες email, online storage, κλπ, συμπεριλαμβανομένων και
> >> κλεμμένων προνομιακών προσβάσεων από τωρινούς ή πρώην
> >> εργαζόμενους σε τέτοιες υπηρεσίες, πιθανότατα επίσης
> >> συμπεριλαμβανομένων κλεμμένων εξαιρετικά ειδικών προσβάσεων
> >> επιπέδου service που προορίζονται για εξειδικευμένο προσωπικό
> >> κατασκευαστών hardware kαι software, αλλά πιθανότατα ακόμη και
> >> κλεμμένες προσβάσεις προς κομβικά πληροφοριακά συστήματα του
> >> Δημοσίου, ιδιωτών, ή ακόμη και των παρόχων υπηρεσιών ιντερνετ και
> >> τηλεπικοινωνιών, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς την
> >> τραγελαφικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο
> >> ψηφιακός κόσμος στην χώρα μας.
> >>
> >> Εκτός όλων των άλλων, το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας δεν επαρκεί
> >> για να επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι που
> >> δρουν εγκληματικά μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούν συστήματα και
> >> πόρους ευυπόληπτων και δημοφιλών Οργανισμών και κοινοτήτων ή
> >> διαφόρων εταιριών, προκειμένου να κρύψουν τα ίχνη της
> >> εγκληματικής τους δράσης, γεγονός που καθιστά πάρα πολύ δύσκολη
> >> τη στοιχειοθέτηση καταγγελιών των θυμάτων τους προς τις Αρχές,
> >> την δίωξή τους και την αποκατάσταση της νομιμότητας.
> >>
> >> Όπως προανέφερα, η πρόσβαση των εγκληματιών προς αυτά τα
> >> σημαντικά συστήματα έχει προκύψει είτε με κλοπή είτε με διείσδυση
> >> αυτών στις κοινότητες παριστάνοντας τους ακτιβιστές και
> >> εκμεταλλευόμενοι την καλή θέληση των υπολοίπων.
> >>
> >> Από όλα τα παραπάνω ελπίζω να γίνεται φανερή η επιτακτική ανάγκη
> >> για άμεσο εσωτερικό έλεγχο, για αντιστοίχηση λογαριασμών
> >> διαχειριστών προς υπαρκτά φυσικά πρόσωπα και διαλεύκανση του
> >> τρόπου που προέκυψαν τα προνόμια πολλών ιδιαίτερα προνομιούχων
> >> λογαριασμών, ακολουθώντας τον αντίστροφο δρόμο των χορηγήσεών των
> >> προνομίων από μέλος σε μέλος.
> >>
> >> Για μένα ένας λόγος παραπάνω είναι ότι έχω υποφέρει από αυτές
> >> τις εγκληματικές ομάδες με διάφορους τρόπους.
> >>
> >> Ένας από αυτούς είναι και η θρασύτατη και πρωτοφανής εκμετάλλευσή
> >> μου ταυτόχρονα με τον εγκλωβισμό μου σε μια αδιέξοδη κατάσταση
> >> όπου είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η καταγγελία
> >> τους.
> >>
> >> Είναι εξαιρετικά πιθανόν πολλά από τα προνόμια που απέσπασαν οι
> >> άνθρωποι αυτοί από τις κοινότητές σας τα τελευταία δύο χρόνια και
> >> ιδιαίτερα τους τελευταίους 4-5 μήνες να έχουν προκύψει
> >> προσφέροντας στους κολπους των κοινοτήτων δικές μου υλοποιήσεις ή
> >> δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για οποιονδήποτε ασχολείται με
> >> την τεχνολογία και άλλους τομείς και τα οποία προηγουμένως
> >> απέσπασαν από μένα ύπουλα και παράνομα και τα διαχειρίστηκαν
> >> δόλια.
> >>
> >> Όλα αυτά δεν σας τα ζητώ ως χάρη, αλλά σας παραθέτω λόγους ώστε
> >> να πράξετε τα αυτονόητα, καθώς υπάρχει στα σίγουρα μια πρωτοφανώς
> >> σοβαρή κατάσταση σε πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας,
> >> λογισμικού και web στην χώρα μας, κατά την οποία πιθανότατα
> >> αδίστακτοι εγκληματίες κατέχουν προσβάσεις υψηλότατου επιπέδου σε
> >> συστήματα ή άλλους πόρους, τις οποίες χρησιμοποιούν για δόλιους
> >> σκοπούς.
> >>
> >> Σας παρακαλώ και πάλι να μεταφέρετε τις πληροφορίες αυτές και
> >> στις άλλες κοινότητες.
> >>
> >> Επίσης, θέλω να τονίσω ότι, αν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος που
> >> βρίσκεται σε παρόμοια δύσκολη κατάσταση με εμένα ή που έχει
> >> εκβιαστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα από ομάδες κακόβουλων ατόμων,
> >> τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να απευθυνθεί στις Αρχές.
> >>
> >> Όπως έχω ξαναγράψει έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, καθώς δεν
> >> πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν από αυτές τις κακόβουλες ομάδες
> >> να παριστάνει ξαφνικά τον κουμανταδόρο ή να έχει αποκτήσει
> >> προνόμια και προσβάσεις με κλεμμένα δικά μου πράγματα κι ενώ εγώ
> >> περνώ εδώ και σχεδόν 2 χρόνια μια πρωτοφανή δοκιμασία ζωής εν
> >> μέσω αυτής της προβληματικής κατάστασης.
> >>
> >> Ελπίζω στην αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων και στην
> >> αμέριστη συνεργασία όλων.
> >>
> >> Γιώργος
> >>
> >>
> >> On 1/23/19 13:50, Dimitris Leventeas wrote:
> >>> Γεια σας κ. Νοταρά,
> >>>
> >>> Είδαμε το email που στείλατε πριν από λίγες ημέρες στην mailing
> >>> list της python-greece. Λυπούμαστε πολύ για αυτό που
> >>> αντιμετωπίζετε. Μήπως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε πως
> >>> πιστεύετε ότι η κοινότητα της Python συσχετίζεται με το θέμα
> >>> σας;
> >>>
> >>> Φιλικά, Δημήτρης Λεβεντέας Κωνσταντίνος Αραβανής Οδυσσέας
> >>> Καζιόλας
> >>>
> >>>
> >>> On Fri, Jan 18, 2019 at 3:18 AM George Notaras via
> >>> Python-greece <[hidden email]
> >>> <mailto:[hidden email]>> wrote:
> >>>
> >>> Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω
> >>> κοινοτήτω ν.
> >>>
> >>> Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια
> >>> διαρκής προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει
> >>> τη μορφή έκτακτης ανάγκης.
> >>>
> >>> Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης,
> >>> ο οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην
> >>> κοινότητά σας, και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει
> >>> καταστεί δυνατόν να παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση
> >>> στους λογαριασμούς τους, να χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή
> >>> σε λογαριασμούς που μπορεί να χειρίζεται και έτσι να έχει
> >>> αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές προσβάσεις σε διάφορα
> >>> συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.
> >>>
> >>> Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με
> >>> βλάψει ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να
> >>> κρύβει την πραγματική ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών
> >>> παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών,
> >>> υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων σερβερ, τεχνικών ανάλυσης
> >>> και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων, κλπ) από τα
> >>> ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη συλλογή
> >>> πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
> >>> υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως
> >>> πλαστοπροσωπείες είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο,
> >>> κλπ.
> >>>
> >>> Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή
> >>> κοντινές περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια
> >>> εναντίον μου.
> >>>
> >>> Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των
> >>> κοινοτήτων σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων
> >>> των ανθρώπων από τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα
> >>> στα οποία δεν αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και
> >>> ενδελεχή διερεύνηση των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις
> >>> οποίες αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν τα προνόμια και τις
> >>> προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης, διερευνήστε όλες τις
> >>> προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου προνομιακού επιπέδου
> >>> μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα και την Κύπρο ή
> >>> οπουδήποτε αλλού.
> >>>
> >>> Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες
> >>> αυτές για τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες
> >>> τεχνολογίας, λογισμικού και hardware σε λίστες, newsgroups ή
> >>> forums.
> >>>
> >>> Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν
> >>> δημιουργήσει τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα
> >>> ελληνικά σύνορα κι επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή
> >>> Αρχές ή Επιτροπές του εξωτερικού να διερευνήσουν ή να
> >>> διερευνούν την κατάσταση.
> >>>
> >>> Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες
> >>> και απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε
> >>> άμεσα στις Αρχές.
> >>>
> >>> Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και
> >>> να ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για
> >>> οποιαδήποτε κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής
> >>> καθυστέρηση ή αποφυγή ευθύνης για όλα τα παραπάνω.
> >>>
> >>> Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία,
> >>> αλλά μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
> >>> του ατόμου που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.
> >>>
> >>> Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
> >>>
> >>> Με Εκτίμηση, Νοταράς Γεώργιος
> >>>
> >>> _______________________________________________ Python-greece
> >>> mailing list [hidden email]
> >>> <mailto:[hidden email]>
> >>> https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
> >>>
> >>
> >>
> >>
> >> -- linux-greek-users mailing list -- http://lists.hellug.gr
>
> -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> Version: GnuPG v2
>
> iF4EAREIAAYFAlxTNBcACgkQTpZhhvl6FVoeiAD7BCnWh3J1xyV3ryKiXifl4xA3
> UOr8b3sgftiRhC8fU5oA/35Eg/yFeq189DbNAzr/sMSZ/hHHTQwEAUDcR7FbSPYr
> =TvU9
> -----END PGP SIGNATURE-----
> _______________________________________________
> Python-greece mailing list
> [hidden email]
> https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
>


--
[hidden email] | szoupi.com | twitter.com/szoupi

If you forward this message remember to erase former recipients.
DOING SO YOU PROTECT FRIENDS AND ACQUAINTANCES FROM MALICIOUS ACTIONS
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190131/7f7db64a/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [PyGr] Ανάγκη άμεσων ενεργειών

Fotios Kitsantas
Bot, ίσως.. AI bot όμως, και μάλιστα εξελιγμένο, αποκλείεται σαν
ενδεχόμενο μιας κ εμφανέστατα δεν φαίνεται να διδάσκεται από τις
απαντήσεις μας αλλά συνεχίζει ακάθεκτα να λέει τα δικά του. Ransom
Tears Generator είναι με μεταφρασμένα κείμενα στα Ελληνικά, σίγουρα.

Φιλικά,
Φώτης "φρόουζεν" Κιτσαντάς.

On Thu, 31 Jan 2019 at 20:08, Sp Zoupanos <[hidden email]> wrote:

>
> ρε σεις, μήπως κάποιο εξελιγμένο ΑΙ bot μας κάνει πλάκα; :)
>
> On Thu, 31 Jan 2019 at 19:47, George Notaras via Python-greece <
> [hidden email]> wrote:
>
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA256
> >
> > Έχω πέσει θύμα πλαστοπροσωπείας τόσο ευρείας κλίμακας, που πρακτικά
> > αναγκάζομαι από τις περιστάσεις να γράψω σε δημόσιες λίστες. Στα
> > σίγουρα θα προτιμούσα να γράφω για άλλα θέματα, αλλά λόγω της
> > δοκιμασίας ζωής την οποία περνώ εξαιτίας της ανευθυνότητας και της
> > δολιότητας κακόβουλων ομάδων, ενώ ταυτόχρονα υφίσταμαι βάναυση και
> > ξεδιάντροπη εκμετάλλευση, πρακτικά αναγκάζομαι να μεταφέρω τα
> > συμπεράσματα και τις πληροφορίες μου σχετικά με πολύ πιθανές
> > προβληματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό σχεδόν όλων των
> > εγχώριων κοινοτήτων λογισμικού, web, τεχνολογίας κλπ.
> >
> > Δεν ζητώ κάποια χάρη ή την επίλυση κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος που
> > με αφορά, αλλά ενημέρωσα τις κοινότητες για πιθανά προβλήματα και
> > είναι επομένως πραγματικά στη διακριτική σας ευχέρεια το τι θα πράξετε
> > παρακάτω.
> >
> > Ασφαλώς αδυνατώ να κατανοήσω τον τρόπο που σκέφτονταν οι εκμεταλλευτές
> > μου όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν υπάρχει ενδιαερον για περεταίρω
> > ανάλυση.
> >
> > Το μόνο που με απασχολεί είναι η άμεση και πλήρης απαγκίστρωση και η
> > τήρηση των αποστάσεων των κακόβουλων ομάδων από εμένα και το
> > περιβάλλον μου, αλλά επίσης και η διευθέτηση διαφορων ζητημάτων που
> > προκύπτουν από την εκμετάλλευση και την ανευθυνότητα, τα οποία αφορούν
> > ατομικά τους εκμεταλλευτές μου και με τα οποία θα ασχοληθώ στο άμεσο
> > μέλλον.
> >
> > Δεν θα σπαταλήσω περισσότερο από τον χρόνο σας. Σας εύχομαι καλή
> > συνέχεια στο έργο σας.
> >
> > Με Εκτίμηση,
> > Νοταράς Γεώργιος
> >
> >
> > On 1/31/19 17:58, Fotios Kitsantas wrote:
> > > Αγαπητή κ. Νοταρά,
> > >
> > > Μιας και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να σας απαντήσει (ούτε και
> > > πιστεύω θα μπει γενικά) ας το κάνω εγώ. Αρχικά να πω πως δυστυχώς
> > > ΚΑΝΕΝΑΝ δεν απασχολούν όλα όσα στέλνετε. Βλέπετε, οι λίστες στις
> > > οποίες απευθύνεστε ΔΕΝ είναι οι κατάλληλες μιας και τα άτομα που
> > > λαμβάνουμε αυτά τα email επί το πλείστον ΔΕΝ έχουμε ούτε
> > > Διοικητικές αρμοδιότητες ούτε είμαστε (κατά την πλειοψηφία μιλάω
> > > πάντα) μέλη της Διαχείρισης παρά "απλά ενεργά ή και όχι, μέλη των
> > > κοινοτήτων αυτών". Συνεπώς, κανένας από εμάς δεν μπορεί να λύσει το
> > > πρόβλημα σας ούτε υπάρχει και λόγος να το μοιραστείς 3εις και 4εις
> > > φορές εξ αρχής, δεν θα αλλάξει κάτι απλά μας spammάρεις.
> > >
> > > Το να απέκτησε κάποιος για την πλάκα του παράνομα πρόσβαση σε
> > > μηχανήματα των OpenSource κοινοτήτων στις οποίες αναφέρεσαι
> > > πραγματικά απορώ γιατί σε σοκάρει, για τους υπόλοιπους είναι απλά
> > > Πέμπτη απόγευμα. Το πως το χρησιμοποίησε όλο αυτό εναντίων σου,
> > > συγγνώμη πραγματικά αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεις εδώ μέσα ούτε το
> > > δίκιο σου ούτε κάποιον να σου κάνει πατ πατ στην πλάτη. Αν θες
> > > πραγματικά να λύσεις το όποιο πρόβλημα σου βλέπω 2 εκδοχές. Ή ψάξε
> > > ενεργές τρύπες -> βρες exploits -> πάρε έλεγχο -> διόρθωσε perms, ή
> > > αφού θες να το λύσουνε άλλοι για σένα ψάξου με τις διευθύνσεις των
> > > διαχειριστών αυτών των συστημάτων και επικοινώνησε απευθείας με τα
> > > μέλη του διοικητικού συμβουλίου της κάθε κοινότητας, όχι με τις
> > > γενικές λίστες. Αν ταυτόχρονα όπως ισχυρίζεσαι σου έκανε κάποιου
> > > είδους ζημιάς στην πραγματική ζωή σου, υπάρχει η Δίωξη Ηλεκτρονικού
> > > Εγκλήματος στην οποία μπορείς να απευθυνθείς. Ειδάλλως.. σπαταλάς
> > > απλά το χρόνο σου, και το δικό μας.
> > >
> > > Φιλικά, Φώτης (Frozen) Kιτσαντάς.
> > >
> > > On Sun, 27 Jan 2019 at 17:41, George Notaras <[hidden email]>
> > > wrote:
> > >>
> > >> Καλησπέρα,
> > >>
> > >> Δυστυχώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μου υπάρχει ένα γενικευμένο
> > >> πρόβλημα σε πάρα πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας,
> > >> λογισμικού και web και πολύ φοβάμαι ότι ίσως και η δική σας
> > >> κοινότητα έχει πέσει θύμα κακόβουλων ατόμων.
> > >>
> > >> Γράφω απευθυνόμενος προς όλα τα μέλη των κοινοτήτων.
> > >>
> > >> Υπάρχει μια σοβαρότατη κατάσταση, στην οποία ομάδα κακόβουλων
> > >> ατόμων έχει πιθανότατα αποκτήσει μη εξουσιοδοτημένες προσβάσεις
> > >> επιπέδου διαχειριστή σε πληροφοριακά συστήματα που
> > >> χρησιμοποιούνται από διάφορες εγχώριες διαδικτυακές κοινότητες
> > >> και επομένως σε πλήθος λογαριασμών μελών των κοινοτήτων αυτών
> > >> τόσο σε επίπεδο συστημάτων (shell, database, κλπ), όπου υπάρχουν,
> > >> όσο και σε επίπεδο των web applications που χρησιμοποιούνται από
> > >> τις κοινότητες για επικοινωνία μεταξύ των μελών τους, για
> > >> διαχείριση των προνομίων που διαθέτουν τα μέλη στην ιεραρχική
> > >> δομή της εκάστοτε κοινότητας, για διάφορα έργα συλλογικού
> > >> χαρακτήρα των κοινοτήτων, κλπ.
> > >>
> > >> Επιπρόσθετα, έχει συμβεί το εξής. Επειδή τα ίδια φυσικά πρόσωπα
> > >> συμμετέχουν σε πλήθος κοινοτήτων, τυχαίνει σε πολλές περιπτώσεις
> > >> προνόμια που αυτά αποκτούν στην δομή μιας κοινότητας να έχουν
> > >> ισχύ είτε αυτομάτως είτε μέσω απλών διαδικασιών και σε άλλες. Το
> > >> ίδιο ισχύει και με απλά usernames, χωρίς να είναι κανείς σε θέση
> > >> να προσδιορίσει αν τα usernames ανήκουν στο ίδιο φυσικό πρόσωπο ή
> > >> όχι, με αποτέλεσμα τα ίδια φυσικά πρόσωπα να διαθέτουν πολλούς
> > >> προνομιούχους λογαριασμούς σε διάφορες κοινότητες.
> > >>
> > >> Είναι δηλαδή πιθανόν, κακόβουλα άτομα που με δόλο απέκτησαν
> > >> προνόμια στην τάδε κοινότητα και στα συστήματα που αυτή
> > >> χρησιμοποιεί, εκτός των κύριων λογαριασμών τους, να έχουν
> > >> αλληλοχορηγήσει εκεί προνόμια σε επιπρόσθετους λογαριασμούς που
> > >> έχουν δημιουργήσει και χειρίζονται ή σε υπάρχοντες λογαριασμούς
> > >> ενεργών ή ανενεργών μελών τους οποίους μπορούν και
> > >> διαχειρίζονται, τα οποία προνόμια στη συνέχεια μετέφεραν κι
> > >> έθεσαν σε ισχύ στις δομές άλλων κοινοτήτων, λόγω της (κατά τις
> > >> πληροφορίες μου) διασύνδεσης αυτών.
> > >>
> > >> Επιπλέον, είναι πιθανόν κάποιες κοινότητες να χρησιμοποιούν
> > >> συστήματα και web εφαρμογές κοινά μεταξύ τους για διάφορους
> > >> σκοπούς, γεγονός που επίσης καθιστά τα προνόμια που διαθέτει
> > >> κάποιος σε μία κοινότητα να έχουν αυτόματα ισχύ και σε άλλες.
> > >>
> > >> Δεδομένων όλων των παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν επομένως οι
> > >> κακόβουλες ομάδες ατόμων να έχουν χρησιμοποιήσει τις προσβάσεις
> > >> και τα προνόμια, που έχουν αποκτήσει ή μεταφέρει σε διάφορες
> > >> κοινότητες, για παραπλάνηση τρίτων, ακόμη και άλλων μελών των
> > >> κοινοτήτων, για πάσης φύσεως πλαστοπροσωπείες, για αυθαίρετες
> > >> τροποποιήσεις προνομίων άλλων μελών και άλλες δόλιες ενέργειες,
> > >> οι οποίες έχουν ως κύρια συνέπεια την συνεχή διεύρυνση των δικών
> > >> τους προνομίων, των προσβάσεών τους, κι επομένως της δικτύωσης
> > >> και της ισχύος τους μέσα σε κοινότητες (τεχνολογίας,
> > >> πληροφορικής, ιντερνετ).
> > >>
> > >> Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι κοινότητες αυτές πραγματεύονται
> > >> σοβαρά και χρήσιμα πράγματα, κάποιες άλλες κοινότητες ανθρώπων
> > >> είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο, οι οποίες όμως ίσως δεν
> > >> είναι τόσο σχετικές με την τεχνολογία, τις λαμβάνουν σοβαρά
> > >> υπόψη.
> > >>
> > >> Είναι επομένως φανερό ότι οι κακόβουλες αυτές ομάδες, οι οποίες
> > >> λυμαίνονται τις κοινότητες αυτές, και οι οποίες έχουν αποκτήσει
> > >> τεράστια ισχύ και δικτύωση, έχουν θεωρητικά τη δυνατότητα να
> > >> παραπλανούν και να βλάπτουν τρίτους σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό,
> > >> χωρίς αυτοί να είναι σε θέση να το αντιληφθούν.
> > >>
> > >> Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς την νοοτροπία του αδίστακτου
> > >> εκμεταλλευτή και την ιδιόρυθμη κριτική σκέψη, που διακατέχει κατά
> > >> τις πληροφορίες μου τα μέλη των κακόβουλων αυτών ομάδων, αλλά και
> > >> τις κλεμμένες προσβάσεις που διαθέτουν τα άτομα αυτά προς πλήθος
> > >> άλλων τρίτων συστημάτων και λογαριασμών στα πλαίσια της
> > >> εγκληματικής τους δράσης στο διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα
> > >> προσβάσεις σε διάφορες υπηρεσίες cloud, πχ κοινωνικά δίκτυα,
> > >> υπηρεσίες email, online storage, κλπ, συμπεριλαμβανομένων και
> > >> κλεμμένων προνομιακών προσβάσεων από τωρινούς ή πρώην
> > >> εργαζόμενους σε τέτοιες υπηρεσίες, πιθανότατα επίσης
> > >> συμπεριλαμβανομένων κλεμμένων εξαιρετικά ειδικών προσβάσεων
> > >> επιπέδου service που προορίζονται για εξειδικευμένο προσωπικό
> > >> κατασκευαστών hardware kαι software, αλλά πιθανότατα ακόμη και
> > >> κλεμμένες προσβάσεις προς κομβικά πληροφοριακά συστήματα του
> > >> Δημοσίου, ιδιωτών, ή ακόμη και των παρόχων υπηρεσιών ιντερνετ και
> > >> τηλεπικοινωνιών, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς την
> > >> τραγελαφικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο
> > >> ψηφιακός κόσμος στην χώρα μας.
> > >>
> > >> Εκτός όλων των άλλων, το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας δεν επαρκεί
> > >> για να επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα, καθώς οι άνθρωποι που
> > >> δρουν εγκληματικά μέσω διαδικτύου χρησιμοποιούν συστήματα και
> > >> πόρους ευυπόληπτων και δημοφιλών Οργανισμών και κοινοτήτων ή
> > >> διαφόρων εταιριών, προκειμένου να κρύψουν τα ίχνη της
> > >> εγκληματικής τους δράσης, γεγονός που καθιστά πάρα πολύ δύσκολη
> > >> τη στοιχειοθέτηση καταγγελιών των θυμάτων τους προς τις Αρχές,
> > >> την δίωξή τους και την αποκατάσταση της νομιμότητας.
> > >>
> > >> Όπως προανέφερα, η πρόσβαση των εγκληματιών προς αυτά τα
> > >> σημαντικά συστήματα έχει προκύψει είτε με κλοπή είτε με διείσδυση
> > >> αυτών στις κοινότητες παριστάνοντας τους ακτιβιστές και
> > >> εκμεταλλευόμενοι την καλή θέληση των υπολοίπων.
> > >>
> > >> Από όλα τα παραπάνω ελπίζω να γίνεται φανερή η επιτακτική ανάγκη
> > >> για άμεσο εσωτερικό έλεγχο, για αντιστοίχηση λογαριασμών
> > >> διαχειριστών προς υπαρκτά φυσικά πρόσωπα και διαλεύκανση του
> > >> τρόπου που προέκυψαν τα προνόμια πολλών ιδιαίτερα προνομιούχων
> > >> λογαριασμών, ακολουθώντας τον αντίστροφο δρόμο των χορηγήσεών των
> > >> προνομίων από μέλος σε μέλος.
> > >>
> > >> Για μένα ένας λόγος παραπάνω είναι ότι έχω υποφέρει από αυτές
> > >> τις εγκληματικές ομάδες με διάφορους τρόπους.
> > >>
> > >> Ένας από αυτούς είναι και η θρασύτατη και πρωτοφανής εκμετάλλευσή
> > >> μου ταυτόχρονα με τον εγκλωβισμό μου σε μια αδιέξοδη κατάσταση
> > >> όπου είναι πολύ δύσκολο να στοιχειοθετηθεί επαρκώς η καταγγελία
> > >> τους.
> > >>
> > >> Είναι εξαιρετικά πιθανόν πολλά από τα προνόμια που απέσπασαν οι
> > >> άνθρωποι αυτοί από τις κοινότητές σας τα τελευταία δύο χρόνια και
> > >> ιδιαίτερα τους τελευταίους 4-5 μήνες να έχουν προκύψει
> > >> προσφέροντας στους κολπους των κοινοτήτων δικές μου υλοποιήσεις ή
> > >> δεδομένα, τα οποία είναι χρήσιμα για οποιονδήποτε ασχολείται με
> > >> την τεχνολογία και άλλους τομείς και τα οποία προηγουμένως
> > >> απέσπασαν από μένα ύπουλα και παράνομα και τα διαχειρίστηκαν
> > >> δόλια.
> > >>
> > >> Όλα αυτά δεν σας τα ζητώ ως χάρη, αλλά σας παραθέτω λόγους ώστε
> > >> να πράξετε τα αυτονόητα, καθώς υπάρχει στα σίγουρα μια πρωτοφανώς
> > >> σοβαρή κατάσταση σε πολλές εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας,
> > >> λογισμικού και web στην χώρα μας, κατά την οποία πιθανότατα
> > >> αδίστακτοι εγκληματίες κατέχουν προσβάσεις υψηλότατου επιπέδου σε
> > >> συστήματα ή άλλους πόρους, τις οποίες χρησιμοποιούν για δόλιους
> > >> σκοπούς.
> > >>
> > >> Σας παρακαλώ και πάλι να μεταφέρετε τις πληροφορίες αυτές και
> > >> στις άλλες κοινότητες.
> > >>
> > >> Επίσης, θέλω να τονίσω ότι, αν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος που
> > >> βρίσκεται σε παρόμοια δύσκολη κατάσταση με εμένα ή που έχει
> > >> εκβιαστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα από ομάδες κακόβουλων ατόμων,
> > >> τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να απευθυνθεί στις Αρχές.
> > >>
> > >> Όπως έχω ξαναγράψει έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, καθώς δεν
> > >> πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν από αυτές τις κακόβουλες ομάδες
> > >> να παριστάνει ξαφνικά τον κουμανταδόρο ή να έχει αποκτήσει
> > >> προνόμια και προσβάσεις με κλεμμένα δικά μου πράγματα κι ενώ εγώ
> > >> περνώ εδώ και σχεδόν 2 χρόνια μια πρωτοφανή δοκιμασία ζωής εν
> > >> μέσω αυτής της προβληματικής κατάστασης.
> > >>
> > >> Ελπίζω στην αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων και στην
> > >> αμέριστη συνεργασία όλων.
> > >>
> > >> Γιώργος
> > >>
> > >>
> > >> On 1/23/19 13:50, Dimitris Leventeas wrote:
> > >>> Γεια σας κ. Νοταρά,
> > >>>
> > >>> Είδαμε το email που στείλατε πριν από λίγες ημέρες στην mailing
> > >>> list της python-greece. Λυπούμαστε πολύ για αυτό που
> > >>> αντιμετωπίζετε. Μήπως θα μπορούσατε να διευκρινίσετε πως
> > >>> πιστεύετε ότι η κοινότητα της Python συσχετίζεται με το θέμα
> > >>> σας;
> > >>>
> > >>> Φιλικά, Δημήτρης Λεβεντέας Κωνσταντίνος Αραβανής Οδυσσέας
> > >>> Καζιόλας
> > >>>
> > >>>
> > >>> On Fri, Jan 18, 2019 at 3:18 AM George Notaras via
> > >>> Python-greece <[hidden email]
> > >>> <mailto:[hidden email]>> wrote:
> > >>>
> > >>> Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των παραπάνω
> > >>> κοινοτήτω ν.
> > >>>
> > >>> Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει μια
> > >>> διαρκής προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία πλέον έχει
> > >>> τη μορφή έκτακτης ανάγκης.
> > >>>
> > >>> Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας Θεσσαλονίκης,
> > >>> ο οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά προνόμια στην
> > >>> κοινότητά σας, και για τον οποίο τους προηγούμενους μήνες έχει
> > >>> καταστεί δυνατόν να παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση
> > >>> στους λογαριασμούς τους, να χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του ή
> > >>> σε λογαριασμούς που μπορεί να χειρίζεται και έτσι να έχει
> > >>> αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές προσβάσεις σε διάφορα
> > >>> συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά σας.
> > >>>
> > >>> Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές για να με
> > >>> βλάψει ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την δυνατότητα να
> > >>> κρύβει την πραγματική ταυτότητά του. Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών
> > >>> παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών,
> > >>> υλοποιήσεων, λογισμικού, ρυθμίσεων σερβερ, τεχνικών ανάλυσης
> > >>> και μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων, κλπ) από τα
> > >>> ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη συλλογή
> > >>> πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε πιθανές
> > >>> υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης φύσεως
> > >>> πλαστοπροσωπείες είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό κόσμο,
> > >>> κλπ.
> > >>>
> > >>> Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από την ίδια ή
> > >>> κοντινές περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει ακριβώς τα ίδια
> > >>> εναντίον μου.
> > >>>
> > >>> Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια των
> > >>> κοινοτήτων σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των προσβάσεων όλων
> > >>> των ανθρώπων από τις προαναφερθείσες περιοχές προς συστήματα
> > >>> στα οποία δεν αιτιολογείται να έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και
> > >>> ενδελεχή διερεύνηση των ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις
> > >>> οποίες αυτοί οι άνθρωποι απέκτησαν τα προνόμια και τις
> > >>> προσβάσεις που διαθέτουν τώρα. Επίσης, διερευνήστε όλες τις
> > >>> προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή ή άλλου προνομιακού επιπέδου
> > >>> μία προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα και την Κύπρο ή
> > >>> οπουδήποτε αλλού.
> > >>>
> > >>> Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις πληροφορίες
> > >>> αυτές για τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες κοινότητες
> > >>> τεχνολογίας, λογισμικού και hardware σε λίστες, newsgroups ή
> > >>> forums.
> > >>>
> > >>> Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που έχουν
> > >>> δημιουργήσει τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και άλλοι ξεπερνά τα
> > >>> ελληνικά σύνορα κι επομένως είναι εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή
> > >>> Αρχές ή Επιτροπές του εξωτερικού να διερευνήσουν ή να
> > >>> διερευνούν την κατάσταση.
> > >>>
> > >>> Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις αυτονόητες
> > >>> και απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ να απευθυνθείτε
> > >>> άμεσα στις Αρχές.
> > >>>
> > >>> Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των ζητημάτων και
> > >>> να ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει δικαιολογία για
> > >>> οποιαδήποτε κωλυσιεργία, ολιγωρία ή οποιασδήποτε μορφής
> > >>> καθυστέρηση ή αποφυγή ευθύνης για όλα τα παραπάνω.
> > >>>
> > >>> Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και συνεργασία,
> > >>> αλλά μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση
> > >>> του ατόμου που θα τις ζητήσει μέσω των Αρχών.
> > >>>
> > >>> Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
> > >>>
> > >>> Με Εκτίμηση, Νοταράς Γεώργιος
> > >>>
> > >>> _______________________________________________ Python-greece
> > >>> mailing list [hidden email]
> > >>> <mailto:[hidden email]>
> > >>> https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
> > >>>
> > >>
> > >>
> > >>
> > >> -- linux-greek-users mailing list -- http://lists.hellug.gr
> >
> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > Version: GnuPG v2
> >
> > iF4EAREIAAYFAlxTNBcACgkQTpZhhvl6FVoeiAD7BCnWh3J1xyV3ryKiXifl4xA3
> > UOr8b3sgftiRhC8fU5oA/35Eg/yFeq189DbNAzr/sMSZ/hHHTQwEAUDcR7FbSPYr
> > =TvU9
> > -----END PGP SIGNATURE-----
> > _______________________________________________
> > Python-greece mailing list
> > [hidden email]
> > https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
> >
>
>
> --
> [hidden email] | szoupi.com | twitter.com/szoupi
>
> If you forward this message remember to erase former recipients.
> DOING SO YOU PROTECT FRIENDS AND ACQUAINTANCES FROM MALICIOUS ACTIONS
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190131/7f7db64a/attachment.html>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ανάγκη άμεσων ενεργειών

George Notaras-2
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA256

Σας έχω περιγράψει ένα πιθανότατα πρωτοφανώς σοβαρό πρόβλημα που αφορά
όλες ανεξαιρέτως τις κοινότητες που ανέφερα και που έχει πιθανότατα
ιδιαίτερα περίπλοκες προεκτάσεις.

Αν είστε διαχειριστές, θα ήταν προτιμότερο να κάνατε άμεσα ελέγχους
και άμεσες καταργήσεις προνομίων και προσβάσεων. Αν είστε απλά μέλη,
θα ήταν καλό να ειδοποιήσετε τους διαχειριστές.

Όλα τα υπόλοιπα περιττεύουν και εκλαμβάνονται ως κοροϊδία, την ίδια
στιγμή που η βάναυση εκμετάλλευσή μου από δόλια άτομα, που δεν θα
έπρεπε ποτέ να διαθέτουν διευρυμένα προνόμια στις κοινότητές σας,
συνεχίζεται προκλητικά.

Πρόκειται για σοβαρότατο ολίσθημα όλων αυτών των κοινοτήτων, το οποίο
πρέπει να διορθώσετε και να εξαλείψετε άμεσα.

Θα ξεγραφτώ από τις λίστες. Παρακαλώ ασχοληθείτε με το κύριο πρόβλημα
άμεσα.


On 2/1/19 03:32, Fotios Kitsantas wrote:

> Bot, ίσως.. AI bot όμως, και μάλιστα εξελιγμένο, αποκλείεται σαν
> ενδεχόμενο μιας κ εμφανέστατα δεν φαίνεται να διδάσκεται από τις
> απαντήσεις μας αλλά συνεχίζει ακάθεκτα να λέει τα δικά του. Ransom
> Tears Generator είναι με μεταφρασμένα κείμενα στα Ελληνικά,
> σίγουρα.
>
> Φιλικά, Φώτης "φρόουζεν" Κιτσαντάς.
>
> On Thu, 31 Jan 2019 at 20:08, Sp Zoupanos <[hidden email]>
> wrote:
>>
>> ρε σεις, μήπως κάποιο εξελιγμένο ΑΙ bot μας κάνει πλάκα; :)
>>
>> On Thu, 31 Jan 2019 at 19:47, George Notaras via Python-greece <
>> [hidden email]> wrote:
>>
> Έχω πέσει θύμα πλαστοπροσωπείας τόσο ευρείας κλίμακας, που
> πρακτικά αναγκάζομαι από τις περιστάσεις να γράψω σε δημόσιες
> λίστες. Στα σίγουρα θα προτιμούσα να γράφω για άλλα θέματα, αλλά
> λόγω της δοκιμασίας ζωής την οποία περνώ εξαιτίας της ανευθυνότητας
> και της δολιότητας κακόβουλων ομάδων, ενώ ταυτόχρονα υφίσταμαι
> βάναυση και ξεδιάντροπη εκμετάλλευση, πρακτικά αναγκάζομαι να
> μεταφέρω τα συμπεράσματα και τις πληροφορίες μου σχετικά με πολύ
> πιθανές προβληματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό σχεδόν
> όλων των εγχώριων κοινοτήτων λογισμικού, web, τεχνολογίας κλπ.
>
> Δεν ζητώ κάποια χάρη ή την επίλυση κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος
> που με αφορά, αλλά ενημέρωσα τις κοινότητες για πιθανά προβλήματα
> και είναι επομένως πραγματικά στη διακριτική σας ευχέρεια το τι θα
> πράξετε παρακάτω.
>
> Ασφαλώς αδυνατώ να κατανοήσω τον τρόπο που σκέφτονταν οι
> εκμεταλλευτές μου όλο αυτό το διάστημα, αλλά δεν υπάρχει ενδιαερον
> για περεταίρω ανάλυση.
>
> Το μόνο που με απασχολεί είναι η άμεση και πλήρης απαγκίστρωση και
> η τήρηση των αποστάσεων των κακόβουλων ομάδων από εμένα και το
> περιβάλλον μου, αλλά επίσης και η διευθέτηση διαφορων ζητημάτων
> που προκύπτουν από την εκμετάλλευση και την ανευθυνότητα, τα οποία
> αφορούν ατομικά τους εκμεταλλευτές μου και με τα οποία θα ασχοληθώ
> στο άμεσο μέλλον.
>
> Δεν θα σπαταλήσω περισσότερο από τον χρόνο σας. Σας εύχομαι καλή
> συνέχεια στο έργο σας.
>
> Με Εκτίμηση, Νοταράς Γεώργιος
>
>
> On 1/31/19 17:58, Fotios Kitsantas wrote:
>>>>> Αγαπητή κ. Νοταρά,
>>>>>
>>>>> Μιας και κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να σας απαντήσει
>>>>> (ούτε και πιστεύω θα μπει γενικά) ας το κάνω εγώ. Αρχικά να
>>>>> πω πως δυστυχώς ΚΑΝΕΝΑΝ δεν απασχολούν όλα όσα στέλνετε.
>>>>> Βλέπετε, οι λίστες στις οποίες απευθύνεστε ΔΕΝ είναι οι
>>>>> κατάλληλες μιας και τα άτομα που λαμβάνουμε αυτά τα email
>>>>> επί το πλείστον ΔΕΝ έχουμε ούτε Διοικητικές αρμοδιότητες
>>>>> ούτε είμαστε (κατά την πλειοψηφία μιλάω πάντα) μέλη της
>>>>> Διαχείρισης παρά "απλά ενεργά ή και όχι, μέλη των
>>>>> κοινοτήτων αυτών". Συνεπώς, κανένας από εμάς δεν μπορεί να
>>>>> λύσει το πρόβλημα σας ούτε υπάρχει και λόγος να το
>>>>> μοιραστείς 3εις και 4εις φορές εξ αρχής, δεν θα αλλάξει
>>>>> κάτι απλά μας spammάρεις.
>>>>>
>>>>> Το να απέκτησε κάποιος για την πλάκα του παράνομα πρόσβαση
>>>>> σε μηχανήματα των OpenSource κοινοτήτων στις οποίες
>>>>> αναφέρεσαι πραγματικά απορώ γιατί σε σοκάρει, για τους
>>>>> υπόλοιπους είναι απλά Πέμπτη απόγευμα. Το πως το
>>>>> χρησιμοποίησε όλο αυτό εναντίων σου, συγγνώμη πραγματικά
>>>>> αλλά δεν νομίζω ότι θα βρεις εδώ μέσα ούτε το δίκιο σου
>>>>> ούτε κάποιον να σου κάνει πατ πατ στην πλάτη. Αν θες
>>>>> πραγματικά να λύσεις το όποιο πρόβλημα σου βλέπω 2 εκδοχές.
>>>>> Ή ψάξε ενεργές τρύπες -> βρες exploits -> πάρε έλεγχο ->
>>>>> διόρθωσε perms, ή αφού θες να το λύσουνε άλλοι για σένα
>>>>> ψάξου με τις διευθύνσεις των διαχειριστών αυτών των
>>>>> συστημάτων και επικοινώνησε απευθείας με τα μέλη του
>>>>> διοικητικού συμβουλίου της κάθε κοινότητας, όχι με τις
>>>>> γενικές λίστες. Αν ταυτόχρονα όπως ισχυρίζεσαι σου έκανε
>>>>> κάποιου είδους ζημιάς στην πραγματική ζωή σου, υπάρχει η
>>>>> Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στην οποία μπορείς να
>>>>> απευθυνθείς. Ειδάλλως.. σπαταλάς απλά το χρόνο σου, και το
>>>>> δικό μας.
>>>>>
>>>>> Φιλικά, Φώτης (Frozen) Kιτσαντάς.
>>>>>
>>>>> On Sun, 27 Jan 2019 at 17:41, George Notaras
>>>>> <[hidden email]> wrote:
>>>>>>
>>>>>> Καλησπέρα,
>>>>>>
>>>>>> Δυστυχώς σύμφωνα με τις πληροφορίες μου υπάρχει ένα
>>>>>> γενικευμένο πρόβλημα σε πάρα πολλές εγχώριες κοινότητες
>>>>>> τεχνολογίας, λογισμικού και web και πολύ φοβάμαι ότι ίσως
>>>>>> και η δική σας κοινότητα έχει πέσει θύμα κακόβουλων
>>>>>> ατόμων.
>>>>>>
>>>>>> Γράφω απευθυνόμενος προς όλα τα μέλη των κοινοτήτων.
>>>>>>
>>>>>> Υπάρχει μια σοβαρότατη κατάσταση, στην οποία ομάδα
>>>>>> κακόβουλων ατόμων έχει πιθανότατα αποκτήσει μη
>>>>>> εξουσιοδοτημένες προσβάσεις επιπέδου διαχειριστή σε
>>>>>> πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται από διάφορες
>>>>>> εγχώριες διαδικτυακές κοινότητες και επομένως σε πλήθος
>>>>>> λογαριασμών μελών των κοινοτήτων αυτών τόσο σε επίπεδο
>>>>>> συστημάτων (shell, database, κλπ), όπου υπάρχουν, όσο και
>>>>>> σε επίπεδο των web applications που χρησιμοποιούνται από
>>>>>> τις κοινότητες για επικοινωνία μεταξύ των μελών τους,
>>>>>> για διαχείριση των προνομίων που διαθέτουν τα μέλη στην
>>>>>> ιεραρχική δομή της εκάστοτε κοινότητας, για διάφορα έργα
>>>>>> συλλογικού χαρακτήρα των κοινοτήτων, κλπ.
>>>>>>
>>>>>> Επιπρόσθετα, έχει συμβεί το εξής. Επειδή τα ίδια φυσικά
>>>>>> πρόσωπα συμμετέχουν σε πλήθος κοινοτήτων, τυχαίνει σε
>>>>>> πολλές περιπτώσεις προνόμια που αυτά αποκτούν στην δομή
>>>>>> μιας κοινότητας να έχουν ισχύ είτε αυτομάτως είτε μέσω
>>>>>> απλών διαδικασιών και σε άλλες. Το ίδιο ισχύει και με
>>>>>> απλά usernames, χωρίς να είναι κανείς σε θέση να
>>>>>> προσδιορίσει αν τα usernames ανήκουν στο ίδιο φυσικό
>>>>>> πρόσωπο ή όχι, με αποτέλεσμα τα ίδια φυσικά πρόσωπα να
>>>>>> διαθέτουν πολλούς προνομιούχους λογαριασμούς σε διάφορες
>>>>>> κοινότητες.
>>>>>>
>>>>>> Είναι δηλαδή πιθανόν, κακόβουλα άτομα που με δόλο
>>>>>> απέκτησαν προνόμια στην τάδε κοινότητα και στα συστήματα
>>>>>> που αυτή χρησιμοποιεί, εκτός των κύριων λογαριασμών τους,
>>>>>> να έχουν αλληλοχορηγήσει εκεί προνόμια σε επιπρόσθετους
>>>>>> λογαριασμούς που έχουν δημιουργήσει και χειρίζονται ή σε
>>>>>> υπάρχοντες λογαριασμούς ενεργών ή ανενεργών μελών τους
>>>>>> οποίους μπορούν και διαχειρίζονται, τα οποία προνόμια στη
>>>>>> συνέχεια μετέφεραν κι έθεσαν σε ισχύ στις δομές άλλων
>>>>>> κοινοτήτων, λόγω της (κατά τις πληροφορίες μου)
>>>>>> διασύνδεσης αυτών.
>>>>>>
>>>>>> Επιπλέον, είναι πιθανόν κάποιες κοινότητες να
>>>>>> χρησιμοποιούν συστήματα και web εφαρμογές κοινά μεταξύ
>>>>>> τους για διάφορους σκοπούς, γεγονός που επίσης καθιστά τα
>>>>>> προνόμια που διαθέτει κάποιος σε μία κοινότητα να έχουν
>>>>>> αυτόματα ισχύ και σε άλλες.
>>>>>>
>>>>>> Δεδομένων όλων των παραπάνω, είναι πολύ πιθανόν επομένως
>>>>>> οι κακόβουλες ομάδες ατόμων να έχουν χρησιμοποιήσει τις
>>>>>> προσβάσεις και τα προνόμια, που έχουν αποκτήσει ή
>>>>>> μεταφέρει σε διάφορες κοινότητες, για παραπλάνηση τρίτων,
>>>>>> ακόμη και άλλων μελών των κοινοτήτων, για πάσης φύσεως
>>>>>> πλαστοπροσωπείες, για αυθαίρετες τροποποιήσεις προνομίων
>>>>>> άλλων μελών και άλλες δόλιες ενέργειες, οι οποίες έχουν
>>>>>> ως κύρια συνέπεια την συνεχή διεύρυνση των δικών τους
>>>>>> προνομίων, των προσβάσεών τους, κι επομένως της
>>>>>> δικτύωσης και της ισχύος τους μέσα σε κοινότητες
>>>>>> (τεχνολογίας, πληροφορικής, ιντερνετ).
>>>>>>
>>>>>> Λόγω του γεγονότος ότι όλες οι κοινότητες αυτές
>>>>>> πραγματεύονται σοβαρά και χρήσιμα πράγματα, κάποιες άλλες
>>>>>> κοινότητες ανθρώπων είτε στον φυσικό είτε στον ψηφιακό
>>>>>> κόσμο, οι οποίες όμως ίσως δεν είναι τόσο σχετικές με την
>>>>>> τεχνολογία, τις λαμβάνουν σοβαρά υπόψη.
>>>>>>
>>>>>> Είναι επομένως φανερό ότι οι κακόβουλες αυτές ομάδες, οι
>>>>>> οποίες λυμαίνονται τις κοινότητες αυτές, και οι οποίες
>>>>>> έχουν αποκτήσει τεράστια ισχύ και δικτύωση, έχουν
>>>>>> θεωρητικά τη δυνατότητα να παραπλανούν και να βλάπτουν
>>>>>> τρίτους σε πάρα πολύ σημαντικό βαθμό, χωρίς αυτοί να
>>>>>> είναι σε θέση να το αντιληφθούν.
>>>>>>
>>>>>> Αν στα παραπάνω προσθέσει κανείς την νοοτροπία του
>>>>>> αδίστακτου εκμεταλλευτή και την ιδιόρυθμη κριτική σκέψη,
>>>>>> που διακατέχει κατά τις πληροφορίες μου τα μέλη των
>>>>>> κακόβουλων αυτών ομάδων, αλλά και τις κλεμμένες
>>>>>> προσβάσεις που διαθέτουν τα άτομα αυτά προς πλήθος άλλων
>>>>>> τρίτων συστημάτων και λογαριασμών στα πλαίσια της
>>>>>> εγκληματικής τους δράσης στο διαδίκτυο, όπως για
>>>>>> παράδειγμα προσβάσεις σε διάφορες υπηρεσίες cloud, πχ
>>>>>> κοινωνικά δίκτυα, υπηρεσίες email, online storage, κλπ,
>>>>>> συμπεριλαμβανομένων και κλεμμένων προνομιακών προσβάσεων
>>>>>> από τωρινούς ή πρώην εργαζόμενους σε τέτοιες υπηρεσίες,
>>>>>> πιθανότατα επίσης συμπεριλαμβανομένων κλεμμένων
>>>>>> εξαιρετικά ειδικών προσβάσεων επιπέδου service που
>>>>>> προορίζονται για εξειδικευμένο προσωπικό κατασκευαστών
>>>>>> hardware kαι software, αλλά πιθανότατα ακόμη και
>>>>>> κλεμμένες προσβάσεις προς κομβικά πληροφοριακά συστήματα
>>>>>> του Δημοσίου, ιδιωτών, ή ακόμη και των παρόχων υπηρεσιών
>>>>>> ιντερνετ και τηλεπικοινωνιών, εύκολα μπορεί να αντιληφθεί
>>>>>> κανείς την τραγελαφικά κρίσιμη κατάσταση στην οποία έχει
>>>>>> περιέλθει ο ψηφιακός κόσμος στην χώρα μας.
>>>>>>
>>>>>> Εκτός όλων των άλλων, το νομικό πλαίσιο στη χώρα μας δεν
>>>>>> επαρκεί για να επιλύσει τα παραπάνω προβλήματα, καθώς οι
>>>>>> άνθρωποι που δρουν εγκληματικά μέσω διαδικτύου
>>>>>> χρησιμοποιούν συστήματα και πόρους ευυπόληπτων και
>>>>>> δημοφιλών Οργανισμών και κοινοτήτων ή διαφόρων εταιριών,
>>>>>> προκειμένου να κρύψουν τα ίχνη της εγκληματικής τους
>>>>>> δράσης, γεγονός που καθιστά πάρα πολύ δύσκολη τη
>>>>>> στοιχειοθέτηση καταγγελιών των θυμάτων τους προς τις
>>>>>> Αρχές, την δίωξή τους και την αποκατάσταση της
>>>>>> νομιμότητας.
>>>>>>
>>>>>> Όπως προανέφερα, η πρόσβαση των εγκληματιών προς αυτά τα
>>>>>> σημαντικά συστήματα έχει προκύψει είτε με κλοπή είτε με
>>>>>> διείσδυση αυτών στις κοινότητες παριστάνοντας τους
>>>>>> ακτιβιστές και εκμεταλλευόμενοι την καλή θέληση των
>>>>>> υπολοίπων.
>>>>>>
>>>>>> Από όλα τα παραπάνω ελπίζω να γίνεται φανερή η επιτακτική
>>>>>> ανάγκη για άμεσο εσωτερικό έλεγχο, για αντιστοίχηση
>>>>>> λογαριασμών διαχειριστών προς υπαρκτά φυσικά πρόσωπα και
>>>>>> διαλεύκανση του τρόπου που προέκυψαν τα προνόμια πολλών
>>>>>> ιδιαίτερα προνομιούχων λογαριασμών, ακολουθώντας τον
>>>>>> αντίστροφο δρόμο των χορηγήσεών των προνομίων από μέλος
>>>>>> σε μέλος.
>>>>>>
>>>>>> Για μένα ένας λόγος παραπάνω είναι ότι έχω υποφέρει από
>>>>>> αυτές τις εγκληματικές ομάδες με διάφορους τρόπους.
>>>>>>
>>>>>> Ένας από αυτούς είναι και η θρασύτατη και πρωτοφανής
>>>>>> εκμετάλλευσή μου ταυτόχρονα με τον εγκλωβισμό μου σε μια
>>>>>> αδιέξοδη κατάσταση όπου είναι πολύ δύσκολο να
>>>>>> στοιχειοθετηθεί επαρκώς η καταγγελία τους.
>>>>>>
>>>>>> Είναι εξαιρετικά πιθανόν πολλά από τα προνόμια που
>>>>>> απέσπασαν οι άνθρωποι αυτοί από τις κοινότητές σας τα
>>>>>> τελευταία δύο χρόνια και ιδιαίτερα τους τελευταίους 4-5
>>>>>> μήνες να έχουν προκύψει προσφέροντας στους κολπους των
>>>>>> κοινοτήτων δικές μου υλοποιήσεις ή δεδομένα, τα οποία
>>>>>> είναι χρήσιμα για οποιονδήποτε ασχολείται με την
>>>>>> τεχνολογία και άλλους τομείς και τα οποία προηγουμένως
>>>>>> απέσπασαν από μένα ύπουλα και παράνομα και τα
>>>>>> διαχειρίστηκαν δόλια.
>>>>>>
>>>>>> Όλα αυτά δεν σας τα ζητώ ως χάρη, αλλά σας παραθέτω
>>>>>> λόγους ώστε να πράξετε τα αυτονόητα, καθώς υπάρχει στα
>>>>>> σίγουρα μια πρωτοφανώς σοβαρή κατάσταση σε πολλές
>>>>>> εγχώριες κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού και web στην
>>>>>> χώρα μας, κατά την οποία πιθανότατα αδίστακτοι
>>>>>> εγκληματίες κατέχουν προσβάσεις υψηλότατου επιπέδου σε
>>>>>> συστήματα ή άλλους πόρους, τις οποίες χρησιμοποιούν για
>>>>>> δόλιους σκοπούς.
>>>>>>
>>>>>> Σας παρακαλώ και πάλι να μεταφέρετε τις πληροφορίες αυτές
>>>>>> και στις άλλες κοινότητες.
>>>>>>
>>>>>> Επίσης, θέλω να τονίσω ότι, αν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος
>>>>>> που βρίσκεται σε παρόμοια δύσκολη κατάσταση με εμένα ή
>>>>>> που έχει εκβιαστεί είτε άμεσα είτε έμμεσα από ομάδες
>>>>>> κακόβουλων ατόμων, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να
>>>>>> απευθυνθεί στις Αρχές.
>>>>>>
>>>>>> Όπως έχω ξαναγράψει έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας,
>>>>>> καθώς δεν πρόκειται να επιτρέψω σε κανέναν από αυτές τις
>>>>>> κακόβουλες ομάδες να παριστάνει ξαφνικά τον κουμανταδόρο
>>>>>> ή να έχει αποκτήσει προνόμια και προσβάσεις με κλεμμένα
>>>>>> δικά μου πράγματα κι ενώ εγώ περνώ εδώ και σχεδόν 2
>>>>>> χρόνια μια πρωτοφανή δοκιμασία ζωής εν μέσω αυτής της
>>>>>> προβληματικής κατάστασης.
>>>>>>
>>>>>> Ελπίζω στην αναγνώριση των προβληματικών καταστάσεων και
>>>>>> στην αμέριστη συνεργασία όλων.
>>>>>>
>>>>>> Γιώργος
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> On 1/23/19 13:50, Dimitris Leventeas wrote:
>>>>>>> Γεια σας κ. Νοταρά,
>>>>>>>
>>>>>>> Είδαμε το email που στείλατε πριν από λίγες ημέρες στην
>>>>>>> mailing list της python-greece. Λυπούμαστε πολύ για
>>>>>>> αυτό που αντιμετωπίζετε. Μήπως θα μπορούσατε να
>>>>>>> διευκρινίσετε πως πιστεύετε ότι η κοινότητα της Python
>>>>>>> συσχετίζεται με το θέμα σας;
>>>>>>>
>>>>>>> Φιλικά, Δημήτρης Λεβεντέας Κωνσταντίνος Αραβανής
>>>>>>> Οδυσσέας Καζιόλας
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>>> On Fri, Jan 18, 2019 at 3:18 AM George Notaras via
>>>>>>> Python-greece <[hidden email]
>>>>>>> <mailto:[hidden email]>> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>> Το μήνυμα απευθύνεται σε πάσης φύσης διαχειριστές των
>>>>>>> παραπάνω κοινοτήτω ν.
>>>>>>>
>>>>>>> Όπως έχω ξαναγράψει τους προηγούμενους μήνες υπάρχει
>>>>>>> μια διαρκής προβληματική και σοβαρή κατάσταση, η οποία
>>>>>>> πλέον έχει τη μορφή έκτακτης ανάγκης.
>>>>>>>
>>>>>>> Υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, κάτοικος Χαλάστρας
>>>>>>> Θεσσαλονίκης, ο οποίος διαθέτει πλέον εξαιρετικά υψηλά
>>>>>>> προνόμια στην κοινότητά σας, και για τον οποίο τους
>>>>>>> προηγούμενους μήνες έχει καταστεί δυνατόν να
>>>>>>> παραπλανήσει τρίτους ή να έχει πρόσβαση στους
>>>>>>> λογαριασμούς τους, να χορηγήσει προνόμια στον εαυτό του
>>>>>>> ή σε λογαριασμούς που μπορεί να χειρίζεται και έτσι να
>>>>>>> έχει αποκτήσει εξαιρετικά προνομιακές προσβάσεις σε
>>>>>>> διάφορα συστήματα που σχετίζονται με την κοινότητά
>>>>>>> σας.
>>>>>>>
>>>>>>> Το άτομο αυτό έχει εκμεταλλευτεί τις προσβάσεις αυτές
>>>>>>> για να με βλάψει ανεπανόρθωτα και μάλιστα έχοντας την
>>>>>>> δυνατότητα να κρύβει την πραγματική ταυτότητά του.
>>>>>>> Μεταξύ άλλων πολύ σοβαρών παραπτωμάτων, έχει συμβάλλει
>>>>>>> στην απόσπαση δεδομένων (ιδεών, υλοποιήσεων,
>>>>>>> λογισμικού, ρυθμίσεων σερβερ, τεχνικών ανάλυσης και
>>>>>>> μεθοδολογίες επεξεργασίας δεδομένων, κλπ) από τα
>>>>>>> ηλεκτρονικά μου συστήματα (σταθερά και κινητά), στη
>>>>>>> συλλογή πληροφοριών για μένα και το περιβάλλον μου, σε
>>>>>>> πιθανές υποκλοπές των τηλεπικοινωνιών μου, σε πάσης
>>>>>>> φύσεως πλαστοπροσωπείες είτε στον φυσικό είτε στον
>>>>>>> ψηφιακό κόσμο, κλπ.
>>>>>>>
>>>>>>> Το άτομο έχει δράσει σε συνεργασία με άλλα άτομα από
>>>>>>> την ίδια ή κοντινές περιοχές, οι οποίοι έχουν πράξει
>>>>>>> ακριβώς τα ίδια εναντίον μου.
>>>>>>>
>>>>>>> Ζητώ επιτακτικά τις άμεσες ενέργειές σας στα πλαίσια
>>>>>>> των κοινοτήτων σας ως προς την ΠΛΗΡΗ κατάργηση των
>>>>>>> προσβάσεων όλων των ανθρώπων από τις προαναφερθείσες
>>>>>>> περιοχές προς συστήματα στα οποία δεν αιτιολογείται να
>>>>>>> έχουν πρόσβαση, όπως επίσης και ενδελεχή διερεύνηση των
>>>>>>> ανθρώπων και των συνθηκών κάτω από τις οποίες αυτοί οι
>>>>>>> άνθρωποι απέκτησαν τα προνόμια και τις προσβάσεις που
>>>>>>> διαθέτουν τώρα. Επίσης, διερευνήστε όλες τις προσβάσεις
>>>>>>> επιπέδου διαχειριστή ή άλλου προνομιακού επιπέδου μία
>>>>>>> προς μία όλων των μελών σας από την Ελλάδα και την
>>>>>>> Κύπρο ή οπουδήποτε αλλού.
>>>>>>>
>>>>>>> Επίσης, ζητώ επιτακτικά να μεταφέρετε άμεσα τις
>>>>>>> πληροφορίες αυτές για τα πολύ σοβαρά ζητήματα σε άλλες
>>>>>>> κοινότητες τεχνολογίας, λογισμικού και hardware σε
>>>>>>> λίστες, newsgroups ή forums.
>>>>>>>
>>>>>>> Να έχετε υπόψη σας ότι η προβληματική κατάσταση που
>>>>>>> έχουν δημιουργήσει τα άτομα αυτά κι ενδεχομένως και
>>>>>>> άλλοι ξεπερνά τα ελληνικά σύνορα κι επομένως είναι
>>>>>>> εξαιρετικά πιθανό Υπηρεσίες ή Αρχές ή Επιτροπές του
>>>>>>> εξωτερικού να διερευνήσουν ή να διερευνούν την
>>>>>>> κατάσταση.
>>>>>>>
>>>>>>> Αν για οποιονδήποτε λόγο αδυνατείτε να προβείτε στις
>>>>>>> αυτονόητες και απαραίτητες άμεσες ενέργειες, παρακαλώ
>>>>>>> να απευθυνθείτε άμεσα στις Αρχές.
>>>>>>>
>>>>>>> Παρακαλώ να συνειδητοποιήσετε τη σοβαρότητα των
>>>>>>> ζητημάτων και να ενεργήσετε αμεσότατα. Δεν υπάρχει
>>>>>>> δικαιολογία για οποιαδήποτε κωλυσιεργία, ολιγωρία ή
>>>>>>> οποιασδήποτε μορφής καθυστέρηση ή αποφυγή ευθύνης για
>>>>>>> όλα τα παραπάνω.
>>>>>>>
>>>>>>> Είμαι διαθέσιμος για περισσότερες διευκρινίσεις και
>>>>>>> συνεργασία, αλλά μόνον αφότου υπάρξει πλήρης και
>>>>>>> αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση του ατόμου που θα τις
>>>>>>> ζητήσει μέσω των Αρχών.
>>>>>>>
>>>>>>> Παρακαλώ για την άμεση αντίδρασή σας.
>>>>>>>
>>>>>>> Με Εκτίμηση, Νοταράς Γεώργιος
>>>>>>>
>>>>>>> _______________________________________________
>>>>>>> Python-greece mailing list [hidden email]
>>>>>>> <mailto:[hidden email]>
>>>>>>> https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> -- linux-greek-users mailing list --
>>>>>> http://lists.hellug.gr
>
>>> _______________________________________________ Python-greece
>>> mailing list [hidden email]
>>> https://mail.python.org/mailman/listinfo/python-greece
>>>
>>
>>
>> -- [hidden email] | szoupi.com | twitter.com/szoupi
>>
>> If you forward this message remember to erase former recipients.
>> DOING SO YOU PROTECT FRIENDS AND ACQUAINTANCES FROM MALICIOUS
>> ACTIONS -------------- next part -------------- An HTML
>> attachment was scrubbed... URL:
>> <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20190131/7f7
db64a/attachment.html>
>>
>>
- --
>> Ubuntu-gr mailing list [hidden email]
>>
>> If you do not want to receive any more messages from the
>> ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose
>> unsubscribe: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
>

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v2

iF4EAREIAAYFAlxV8QYACgkQTpZhhvl6FVpEPQD+JZqDY4O+xRNWyblmWw8kGmaG
rnowkFPjVGuATY5dM+MA/Rkqz+ZagfR2ho83vNRbWviDJFY82zcJM8FRIrYE9bt0
=pGTQ
-----END PGP SIGNATURE-----

--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr