מפגש קהילתי מחר (יום ראשון) 04/05

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

מפגש קהילתי מחר (יום ראשון) 04/05

Beni Gazala
רק רציתי להזכיר...
קהילת אובונטו ישראל חוגגת שנה + שחרור אובונטו 8.04 (הארדי הארון).
בפארק הירקון (גני יהושוע) ת''א, בשעה 18:00 .
יום ראשון (מחר) 04/05
להביא 20 שקל לפיצה

כנסו לפרטים
http://ubuntu-il.com/board/showthread.php?tid=2429

Beni Gazala
צוות אובונטו ישראל!

--
BeNi Gazala
http://BeniGZL.info

--
ubuntu-il mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-il