Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

classic Classic list List threaded Threaded
19 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Emmanouil Kapernaros
Καλησπέρα,

Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu. Τώρα
έχω το 15.04.

Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο. Συνήθως
γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα αρχίζουν να
πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα και τη
δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.

Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το laptop
επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει τότε
αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το power,
μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά έως για
πάντα..

Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το matlab,
ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα και
ανοίγοντας το dash του unity.

Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
ενέργειες να ακολουθήσω;

Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
Φιλικα,

 <http://mkapernaros@...>

Emmanouil Kapernaros / MSc Student
[hidden email]

[image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
<http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
<https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
<http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

NikTh
Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου (hardware)
φαίνεται περισσότερο.

Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
αποτελέσματα.

[1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359

On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:

> Καλησπέρα,
>
> Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu. Τώρα
> έχω το 15.04.
>
> Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο. Συνήθως
> γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
> chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα αρχίζουν να
> πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα και τη
> δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
>
> Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
> session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το laptop
> επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει τότε
> αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το power,
> μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά έως για
> πάντα..
>
> Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
> ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το matlab,
> ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα και
> ανοίγοντας το dash του unity.
>
> Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
> ενέργειες να ακολουθήσω;
>
> Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
> Φιλικα,
>
>  <http://mkapernaros@...>
>
> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> [hidden email]
>
> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html>
>

--
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/1b32a079/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Emmanouil Kapernaros
Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.

Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
http://pastebin.com/dCeQRCQH

 <http://mkapernaros@...>

Emmanouil Kapernaros / MSc Student
[hidden email] / +30 697 38 49 860

National and Kapodistrian University of Athens
  Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION TECHNOLOGIES
IN MEDICINE AND BIOLOGY

[image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
<http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
<https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
<http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>

Στις 27 Ιουλίου 2015 - 10:48 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
έγραψε:

> Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου (hardware)
> φαίνεται περισσότερο.
>
> Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
> αποτελέσματα.
>
> [1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359
>
> On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:
> > Καλησπέρα,
> >
> > Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu. Τώρα
> > έχω το 15.04.
> >
> > Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο. Συνήθως
> > γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
> > chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα αρχίζουν να
> > πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα και
> τη
> > δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
> >
> > Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
> > session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το laptop
> > επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει τότε
> > αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το power,
> > μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά έως
> για
> > πάντα..
> >
> > Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
> > ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το
> matlab,
> > ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα και
> > ανοίγοντας το dash του unity.
> >
> > Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
> > ενέργειες να ακολουθήσω;
> >
> > Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
> > Φιλικα,
> >
> >  <http://mkapernaros@...>
> >
> > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> > [hidden email]
> >
> > [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> > <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> > <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> > <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
> > -------------- next part --------------
> > An HTML attachment was scrubbed...
> > URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html
> >
> >
>
> --
> Nick Th
>
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: signature.asc
> Type: application/pgp-signature
> Size: 490 bytes
> Desc: OpenPGP digital signature
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/1b32a079/attachment.pgp
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/9fc6dd39/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Efstathios Iosifidis
Στις 27 Ιουλ 2015 11:18 μ.μ., ο χρήστης "Emmanouil Kapernaros" <
[hidden email]> έγραψε:

>
> Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
> εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
> ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
> εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.
>
> Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
> http://pastebin.com/dCeQRCQH
>
>  <http://mkapernaros@...>
>
> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> [hidden email] / +30 697 38 49 860
>
> National and Kapodistrian University of Athens
>   Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION
TECHNOLOGIES

> IN MEDICINE AND BIOLOGY
>
> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>
> Στις 27 Ιουλίου 2015 - 10:48 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
> έγραψε:
>
> > Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου (hardware)
> > φαίνεται περισσότερο.
> >
> > Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
> > αποτελέσματα.
> >
> > [1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359
> >
> > On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:
> > > Καλησπέρα,
> > >
> > > Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu.
Τώρα
> > > έχω το 15.04.
> > >
> > > Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο.
Συνήθως
> > > γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
> > > chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα
αρχίζουν να
> > > πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα
και
> > τη
> > > δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
> > >
> > > Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
> > > session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το
laptop
> > > επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει
τότε
> > > αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το
power,
> > > μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά έως
> > για
> > > πάντα..
> > >
> > > Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
> > > ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το
> > matlab,
> > > ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα
και

> > > ανοίγοντας το dash του unity.
> > >
> > > Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
> > > ενέργειες να ακολουθήσω;
> > >
> > > Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
> > > Φιλικα,
> > >
> > >  <http://mkapernaros@...>
> > >
> > > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> > > [hidden email]
> > >
> > > [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> > > <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> > > <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> > > <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
> > > -------------- next part --------------
> > > An HTML attachment was scrubbed...
> > > URL: <
> >
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html

Ρυθμίσεις στον ssd εχεις κανει;


-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/bc104a31/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Emmanouil Kapernaros
Δεν έχω κάνει τίποτα. Το πρόβλημα υπήρχε ακριβώς το ίδιο και πριν τον SSD
παντως.
Μόνο με το συγκεκριμένο laptop (HP Probook 4530s) συμβαίνει αυτό.

Μπορώ πολύ εύκολα να το αναπαράγω αν θέλετε γιαυτό και ρώτησα για logs.
Φαντάζομαι κάπου θα φαίνεται σε ποια διεργασία κολλάει.

Πιθανόν να έχει να κάνει με κάποιο κομμάτι του hardware ή τους drivers του.
Λογικά με τα γραφικά κάτι παίζει. Είναι πολύ σύνηθες να κολλήσει όταν στην
σελίδα που θα ανοίξει υπάρχει κάτι "βαρύ" όπως πολλές και μεγάλης ανάλυσης
εικόνες.

 <http://mkapernaros@...>

Emmanouil Kapernaros / MSc Student
[hidden email]

Στις 27 Ιουλίου 2015 - 11:45 μ.μ., ο χρήστης Efstathios Iosifidis <
[hidden email]> έγραψε:

>
> Στις 27 Ιουλ 2015 11:18 μ.μ., ο χρήστης "Emmanouil Kapernaros" <
> [hidden email]> έγραψε:
> >
> > Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
> > εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
> > ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
> > εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.
> >
> > Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
> > http://pastebin.com/dCeQRCQH
> >
> >  <http://mkapernaros@...>
> >
> > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> > [hidden email] / +30 697 38 49 860
> >
> > National and Kapodistrian University of Athens
> >   Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION
> TECHNOLOGIES
> > IN MEDICINE AND BIOLOGY
> >
> > [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> > <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> > <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> > <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
> >
> > Στις 27 Ιουλίου 2015 - 10:48 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
> > έγραψε:
> >
> > > Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου
> (hardware)
> > > φαίνεται περισσότερο.
> > >
> > > Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
> > > αποτελέσματα.
> > >
> > > [1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359
> > >
> > > On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:
> > > > Καλησπέρα,
> > > >
> > > > Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu.
> Τώρα
> > > > έχω το 15.04.
> > > >
> > > > Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο.
> Συνήθως
> > > > γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
> > > > chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα
> αρχίζουν να
> > > > πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα
> και
> > > τη
> > > > δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
> > > >
> > > > Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
> > > > session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το
> laptop
> > > > επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει
> τότε
> > > > αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το
> power,
> > > > μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά
> έως
> > > για
> > > > πάντα..
> > > >
> > > > Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
> > > > ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το
> > > matlab,
> > > > ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα
> και
> > > > ανοίγοντας το dash του unity.
> > > >
> > > > Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
> > > > ενέργειες να ακολουθήσω;
> > > >
> > > > Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
> > > > Φιλικα,
> > > >
> > > >  <http://mkapernaros@...>
> > > >
> > > > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> > > > [hidden email]
> > > >
> > > > [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> > > > <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> > > > <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> > > > <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
> > > > -------------- next part --------------
> > > > An HTML attachment was scrubbed...
> > > > URL: <
> > >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html
>
> Ρυθμίσεις στον ssd εχεις κανει;
>
> /Σ
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/4b2d7bb1/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Konstantinos Togias-3
Μου μυρίζει πρόβλημα swapping. Πόση μνήμη έχει το μηχάνημα; Πόση swap
του εχεις δώσει; Ίσως το πρόβλημα εμφανίζεται όταν δεν γεμίζει η μνήμη
ram. Άσε ανοιχτο ένα τερματικό με τη top ή htop καθως παιζεις και δες
τι δειχνει για τη μνημη και swap όταν αρχιζει να κανει συνεχως io στο
δισκο.

---
Konstantinos Togias
M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
Software & Web Applications Developer


2015-07-27 23:59 GMT+03:00 Emmanouil Kapernaros <[hidden email]>:

> Δεν έχω κάνει τίποτα. Το πρόβλημα υπήρχε ακριβώς το ίδιο και πριν τον SSD
> παντως.
> Μόνο με το συγκεκριμένο laptop (HP Probook 4530s) συμβαίνει αυτό.
>
> Μπορώ πολύ εύκολα να το αναπαράγω αν θέλετε γιαυτό και ρώτησα για logs.
> Φαντάζομαι κάπου θα φαίνεται σε ποια διεργασία κολλάει.
>
> Πιθανόν να έχει να κάνει με κάποιο κομμάτι του hardware ή τους drivers του.
> Λογικά με τα γραφικά κάτι παίζει. Είναι πολύ σύνηθες να κολλήσει όταν στην
> σελίδα που θα ανοίξει υπάρχει κάτι "βαρύ" όπως πολλές και μεγάλης ανάλυσης
> εικόνες.
>
>  <http://mkapernaros@...>
>
> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> [hidden email]
>
> Στις 27 Ιουλίου 2015 - 11:45 μ.μ., ο χρήστης Efstathios Iosifidis <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>>
>> Στις 27 Ιουλ 2015 11:18 μ.μ., ο χρήστης "Emmanouil Kapernaros" <
>> [hidden email]> έγραψε:
>> >
>> > Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
>> > εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
>> > ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
>> > εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.
>> >
>> > Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
>> > http://pastebin.com/dCeQRCQH
>> >
>> >  <http://mkapernaros@...>
>> >
>> > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
>> > [hidden email] / +30 697 38 49 860
>> >
>> > National and Kapodistrian University of Athens
>> >   Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION
>> TECHNOLOGIES
>> > IN MEDICINE AND BIOLOGY
>> >
>> > [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
>> > <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
>> > <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
>> > <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>> >
>> > Στις 27 Ιουλίου 2015 - 10:48 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
>> > έγραψε:
>> >
>> > > Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου
>> (hardware)
>> > > φαίνεται περισσότερο.
>> > >
>> > > Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
>> > > αποτελέσματα.
>> > >
>> > > [1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359
>> > >
>> > > On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:
>> > > > Καλησπέρα,
>> > > >
>> > > > Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu.
>> Τώρα
>> > > > έχω το 15.04.
>> > > >
>> > > > Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο.
>> Συνήθως
>> > > > γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
>> > > > chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα
>> αρχίζουν να
>> > > > πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα
>> και
>> > > τη
>> > > > δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
>> > > >
>> > > > Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
>> > > > session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το
>> laptop
>> > > > επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει
>> τότε
>> > > > αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το
>> power,
>> > > > μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά
>> έως
>> > > για
>> > > > πάντα..
>> > > >
>> > > > Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
>> > > > ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το
>> > > matlab,
>> > > > ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα
>> και
>> > > > ανοίγοντας το dash του unity.
>> > > >
>> > > > Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
>> > > > ενέργειες να ακολουθήσω;
>> > > >
>> > > > Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
>> > > > Φιλικα,
>> > > >
>> > > >  <http://mkapernaros@...>
>> > > >
>> > > > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
>> > > > [hidden email]
>> > > >
>> > > > [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
>> > > > <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
>> > > > <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
>> > > > <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>> > > > -------------- next part --------------
>> > > > An HTML attachment was scrubbed...
>> > > > URL: <
>> > >
>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html
>>
>> Ρυθμίσεις στον ssd εχεις κανει;
>>
>> /Σ
>>
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/4b2d7bb1/attachment.html>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

NikTh
In reply to this post by Emmanouil Kapernaros
ΟΚ. Ίσως να μην είναι ο δίσκος, ωστόσο οι τιμές που βλέπω δεν μου
αρέσουν. Δεν είμαι 100% σίγουρος διότι ψάχνοντας κάποιο επίσημο έγγραφο
από την Kingston δεν κατάφερα να βρω κάτι που να περιγράφει αναλυτικά
τις τιμές αυτές. Ωστόσο, έχω την εντύπωση πως οι τιμές πχ

  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0033   095   095   050    Pre-fail  Always
      -       0/14870392

201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   120   120   000    Old_age
Offline      -       0/14870392

204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   120   120   000    Old_age
Offline      -       0/14870392

Θα έπρεπε να είναι μηδενικές, αφού ο δίσκος είναι καινούριος. Δηλ

  1 Raw_Read_Error_Rate     0x0033   095   095   050    Pre-fail  Always
      -       0/0

201 Unc_Soft_Read_Err_Rate  0x001c   120   120   000    Old_age
Offline      -       0/0

204 Soft_ECC_Correct_Rate   0x001c   120   120   000    Old_age
Offline      -       0/0

Ψάξε το λίγο περισσότερο, δοκίμασε και το επίσημο εργαλείο της
Kinsgton[1](μόνο για Windows). Στην θέση σου θα ψηνόμουν για επιστροφή
και απαίτηση αντικατάστασης.

Ίσως όμως να μην ευθύνεται όντως ο δίσκος, αλλά ο controller ή κάποιο
καλώδιο σύνδεσης που προκαλεί αυτά τα προβλήματα; αφού όπως είπες τα
είχες και με προηγούμενο δίσκο.

Σε ότι αφορά τα logs, δες την dmesg, το syslog το οποίο συνήθως είναι
τεράστιο οπότε μπορείς να δεις πχ τις τελευταίες 100 γραμμές, καθώς και
το Xorg.0.log το οποίο έχει σχέση με το γραφικό περιβάλλον (κάρτα
γραφικών...κλπ).

:~$ tail -n 100 /var/log/syslog > syslog100
:~$ cat /var/log/dmesg  /var/log/dmesg.0 > dmesgall
:~$ cat /var/log/Xorg.0.log /var/log/Xorg.0.log.old > xorgall

Και ανεβάζεις τα περιεχόμενα των syslog100, dmesgall, xorgall.

[1]: http://www.kingston.com/us/support/technical/sandforce_ssd_toolbox

On 07/27/2015 11:59 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:

> Δεν έχω κάνει τίποτα. Το πρόβλημα υπήρχε ακριβώς το ίδιο και πριν τον SSD
> παντως.
> Μόνο με το συγκεκριμένο laptop (HP Probook 4530s) συμβαίνει αυτό.
>
> Μπορώ πολύ εύκολα να το αναπαράγω αν θέλετε γιαυτό και ρώτησα για logs.
> Φαντάζομαι κάπου θα φαίνεται σε ποια διεργασία κολλάει.
>
> Πιθανόν να έχει να κάνει με κάποιο κομμάτι του hardware ή τους drivers του.
> Λογικά με τα γραφικά κάτι παίζει. Είναι πολύ σύνηθες να κολλήσει όταν στην
> σελίδα που θα ανοίξει υπάρχει κάτι "βαρύ" όπως πολλές και μεγάλης ανάλυσης
> εικόνες.
>
>  <http://mkapernaros@...>
>
> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> [hidden email]
>
> Στις 27 Ιουλίου 2015 - 11:45 μ.μ., ο χρήστης Efstathios Iosifidis <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>>
>> Στις 27 Ιουλ 2015 11:18 μ.μ., ο χρήστης "Emmanouil Kapernaros" <
>> [hidden email]> έγραψε:
>>>
>>> Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
>>> εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
>>> ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
>>> εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.
>>>
>>> Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
>>> http://pastebin.com/dCeQRCQH
>>>
>>>  <http://mkapernaros@...>
>>>
>>> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
>>> [hidden email] / +30 697 38 49 860
>>>
>>> National and Kapodistrian University of Athens
>>>   Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION
>> TECHNOLOGIES
>>> IN MEDICINE AND BIOLOGY
>>>
>>> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
>>> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
>>> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
>>> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>>>


--
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/caa6e317/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

NikTh
In reply to this post by Konstantinos Togias-3
Σωστό και αυτό. Άσε τα προηγούμενα που σου έγραψα για μετά. Δες πρώτα
την swap.
πχ

:~$ free -m

και αυτά που σου είπες ο Κωνσταντίνος φυσικά με τις top/htop.

On 07/28/2015 12:49 AM, Konstantinos Togias wrote:

> Μου μυρίζει πρόβλημα swapping. Πόση μνήμη έχει το μηχάνημα; Πόση swap
> του εχεις δώσει; Ίσως το πρόβλημα εμφανίζεται όταν δεν γεμίζει η μνήμη
> ram. Άσε ανοιχτο ένα τερματικό με τη top ή htop καθως παιζεις και δες
> τι δειχνει για τη μνημη και swap όταν αρχιζει να κανει συνεχως io στο
> δισκο.
>
> ---
> Konstantinos Togias
> M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
> Software & Web Applications Developer
>

--
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/85d37955/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Emmanouil Kapernaros
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!

Δεν έχω καν swap partition.... δεν έχω ιδέα πως το έκανα αυτο...
Θα δημιουργήσω ένα 8GB (εχω 4 ram) και θα το παρακολουθήσω.
Αν δεν λυθεί θα ξαναστείλω.

Ευχαριστώ και πάλι!

 <http://mkapernaros@...>

Emmanouil Kapernaros / MSc Student
[hidden email]

Στις 28 Ιουλίου 2015 - 12:52 π.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
έγραψε:

> Σωστό και αυτό. Άσε τα προηγούμενα που σου έγραψα για μετά. Δες πρώτα
> την swap.
> πχ
>
> :~$ free -m
>
> και αυτά που σου είπες ο Κωνσταντίνος φυσικά με τις top/htop.
>
> On 07/28/2015 12:49 AM, Konstantinos Togias wrote:
> > Μου μυρίζει πρόβλημα swapping. Πόση μνήμη έχει το μηχάνημα; Πόση swap
> > του εχεις δώσει; Ίσως το πρόβλημα εμφανίζεται όταν δεν γεμίζει η μνήμη
> > ram. Άσε ανοιχτο ένα τερματικό με τη top ή htop καθως παιζεις και δες
> > τι δειχνει για τη μνημη και swap όταν αρχιζει να κανει συνεχως io στο
> > δισκο.
> >
> > ---
> > Konstantinos Togias
> > M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
> > Software & Web Applications Developer
> >
>
> --
> Nick Th
>
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: signature.asc
> Type: application/pgp-signature
> Size: 490 bytes
> Desc: OpenPGP digital signature
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/85d37955/attachment.pgp
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/56951a7c/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Efstathios Iosifidis
Εγώ στον ssd μου δεν έχω swap. Έχω 4gb μνήμη. Σε οτι διάβασα δεν
χρειαζεται. Πρεπει να κανεις αλλαγές στο fstab (αφαιρεσε το realtime και
προσθεσε noatime) και επίσης απενεργοποιεις cache του firefox. Στον δισκο
αφήνεις 4% του χωρίς να το μορφοποιήσεις για την καλύτερη λειτουργια του.

Δες στο wiki του arch που τα έχει αναλυτικοτατα.

Επίσης, αν δεν βαριέσαι, δοκίμασε με αλλη διανομή να δεις αν το κανει και
εκεί.
Στις 28 Ιουλ 2015 1:31 π.μ., ο χρήστης "Emmanouil Kapernaros" <
[hidden email]> έγραψε:

> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
>
> Δεν έχω καν swap partition.... δεν έχω ιδέα πως το έκανα αυτο...
> Θα δημιουργήσω ένα 8GB (εχω 4 ram) και θα το παρακολουθήσω.
> Αν δεν λυθεί θα ξαναστείλω.
>
> Ευχαριστώ και πάλι!
>
>  <http://mkapernaros@...>
>
> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> [hidden email]
>
> Στις 28 Ιουλίου 2015 - 12:52 π.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
> έγραψε:
>
> > Σωστό και αυτό. Άσε τα προηγούμενα που σου έγραψα για μετά. Δες πρώτα
> > την swap.
> > πχ
> >
> > :~$ free -m
> >
> > και αυτά που σου είπες ο Κωνσταντίνος φυσικά με τις top/htop.
> >
> > On 07/28/2015 12:49 AM, Konstantinos Togias wrote:
> > > Μου μυρίζει πρόβλημα swapping. Πόση μνήμη έχει το μηχάνημα; Πόση swap
> > > του εχεις δώσει; Ίσως το πρόβλημα εμφανίζεται όταν δεν γεμίζει η μνήμη
> > > ram. Άσε ανοιχτο ένα τερματικό με τη top ή htop καθως παιζεις και δες
> > > τι δειχνει για τη μνημη και swap όταν αρχιζει να κανει συνεχως io στο
> > > δισκο.
> > >
> > > ---
> > > Konstantinos Togias
> > > M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
> > > Software & Web Applications Developer
> > >
> >
> > --
> > Nick Th
> >
> > -------------- next part --------------
> > A non-text attachment was scrubbed...
> > Name: signature.asc
> > Type: application/pgp-signature
> > Size: 490 bytes
> > Desc: OpenPGP digital signature
> > URL: <
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/85d37955/attachment.pgp
> > >
> > --
> > Ubuntu-gr mailing list
> > [hidden email]
> >
> > If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr
> mailing
> > list, please follow this link and choose unsubscribe:
> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
> >
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/56951a7c/attachment.html
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/be1762ba/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Emmanouil Kapernaros
Τελικά είχα swap partition απλώς είχε βγει σε σχόλια η γραμμή από το
fstab... δεν μπορω να φανταστώ γιατι.. Την έβγαλα από τα σχόλια και όσο και
να προσπαθώ τώρα δεν κολλάει.. Τα ανοίγω όλα μαζι, κάνω πράγματα που ούτε
μπορούσα να διανοηθώ πριν και συνεχίζει να παίζει. Άρα δεν πειράζω τίποτα
άλλο προς το παρον και θα ενημερώσω αν αλλάξει κάτι.

 <http://mkapernaros@...>

Emmanouil Kapernaros / MSc Student
[hidden email]

Στις 28 Ιουλίου 2015 - 1:50 π.μ., ο χρήστης Efstathios Iosifidis <
[hidden email]> έγραψε:

> Εγώ στον ssd μου δεν έχω swap. Έχω 4gb μνήμη. Σε οτι διάβασα δεν
> χρειαζεται. Πρεπει να κανεις αλλαγές στο fstab (αφαιρεσε το realtime και
> προσθεσε noatime) και επίσης απενεργοποιεις cache του firefox. Στον δισκο
> αφήνεις 4% του χωρίς να το μορφοποιήσεις για την καλύτερη λειτουργια του.
>
> Δες στο wiki του arch που τα έχει αναλυτικοτατα.
>
> Επίσης, αν δεν βαριέσαι, δοκίμασε με αλλη διανομή να δεις αν το κανει και
> εκεί.
> Στις 28 Ιουλ 2015 1:31 π.μ., ο χρήστης "Emmanouil Kapernaros" <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>> Σας ευχαριστώ πάρα πολύ!
>>
>> Δεν έχω καν swap partition.... δεν έχω ιδέα πως το έκανα αυτο...
>> Θα δημιουργήσω ένα 8GB (εχω 4 ram) και θα το παρακολουθήσω.
>> Αν δεν λυθεί θα ξαναστείλω.
>>
>> Ευχαριστώ και πάλι!
>>
>>  <http://mkapernaros@...>
>>
>>
>> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
>> [hidden email]
>>
>> Στις 28 Ιουλίου 2015 - 12:52 π.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
>> έγραψε:
>>
>> > Σωστό και αυτό. Άσε τα προηγούμενα που σου έγραψα για μετά. Δες πρώτα
>> > την swap.
>> > πχ
>> >
>> > :~$ free -m
>> >
>> > και αυτά που σου είπες ο Κωνσταντίνος φυσικά με τις top/htop.
>> >
>> > On 07/28/2015 12:49 AM, Konstantinos Togias wrote:
>> > > Μου μυρίζει πρόβλημα swapping. Πόση μνήμη έχει το μηχάνημα; Πόση swap
>> > > του εχεις δώσει; Ίσως το πρόβλημα εμφανίζεται όταν δεν γεμίζει η μνήμη
>> > > ram. Άσε ανοιχτο ένα τερματικό με τη top ή htop καθως παιζεις και δες
>> > > τι δειχνει για τη μνημη και swap όταν αρχιζει να κανει συνεχως io στο
>> > > δισκο.
>> > >
>> > > ---
>> > > Konstantinos Togias
>> > > M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
>> > > Software & Web Applications Developer
>> > >
>> >
>> > --
>> > Nick Th
>> >
>> > -------------- next part --------------
>> > A non-text attachment was scrubbed...
>> > Name: signature.asc
>> > Type: application/pgp-signature
>> > Size: 490 bytes
>> > Desc: OpenPGP digital signature
>> > URL: <
>> >
>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/85d37955/attachment.pgp
>> > >
>> > --
>> > Ubuntu-gr mailing list
>> > [hidden email]
>> >
>> > If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr
>> mailing
>> > list, please follow this link and choose unsubscribe:
>> > https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>> >
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL: <
>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/56951a7c/attachment.html
>> >
>> --
>> Ubuntu-gr mailing list
>> [hidden email]
>>
>> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr
>> mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/70e3eeee/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

NikTh
Περίεργο πάντως με 4GB μνήμη και να απαιτεί swap για να δουλέψει σωστά.
Φαίνεται όμως ότι αυτό ήταν το πρόβλημα, απ' όσα γράφεις. Αφού δηλαδή
πλέον δουλεύουν όλα ΟΚ.
Ίσως προγράμματα τύπου Kodi να έκαναν τη "ζημιά" ; μήπως γράφουν πολλά
δεδομένα στην RAM με αποτέλεσμα να γέμιζε γρήγορα και να κολλούσε το
σύστημα; πιθανόν.
Μήπως έχεις στείλει και τίποτα άλλους καταλόγους στην RAM; (tmpfs)

:~$ cat /etc/fstab

On 07/28/2015 02:18 AM, Emmanouil Kapernaros wrote:

> Τελικά είχα swap partition απλώς είχε βγει σε σχόλια η γραμμή από το
> fstab... δεν μπορω να φανταστώ γιατι.. Την έβγαλα από τα σχόλια και όσο και
> να προσπαθώ τώρα δεν κολλάει.. Τα ανοίγω όλα μαζι, κάνω πράγματα που ούτε
> μπορούσα να διανοηθώ πριν και συνεχίζει να παίζει. Άρα δεν πειράζω τίποτα
> άλλο προς το παρον και θα ενημερώσω αν αλλάξει κάτι.
>
>  <http://mkapernaros@...>
>
> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> [hidden email]


--
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 490 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/44dfa23f/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Petros Mikos


On 07/28/2015 02:55 AM, NikTh wrote:
> Περίεργο πάντως με 4GB μνήμη και να απαιτεί swap για να δουλέψει σωστά.
> Φαίνεται όμως ότι αυτό ήταν το πρόβλημα, απ' όσα γράφεις. Αφού δηλαδή
> πλέον δουλεύουν όλα ΟΚ.
Μήπως είναι shared η μνήμη RAM με την κάρτα γραφικών και είναι
ρυθμισμένη πολύ ψηλά; Πχ. 1,5GB; Μένουν 2,5GB.
> Μήπως έχεις στείλει και τίποτα άλλους καταλόγους στην RAM; (tmpfs)
>
>
Και σε συνδυασμό με τα παραπάνω, μήπως υπάρχει κάποιο RAMDISK;
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/f674a896/attachment.html>
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0xDB7C2222.asc
Type: application/pgp-keys
Size: 12371 bytes
Desc: not available
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/f674a896/attachment.key>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

pc_magas
In reply to this post by Emmanouil Kapernaros
Πόση Ram έχεις? Ίσως να θες Παραπάνω Ram για να λύσεις το prob σου ή να
κλείσεις ότι δεν θες η και ακόμη να τρέξεις ένα λιγότερο Μνημοβόρο UI
πχ. LXDE, fluxbox, openbox.

On 27/07/2015 11:17 μμ, Emmanouil Kapernaros wrote:

> Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
> εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
> ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
> εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.
>
> Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
> http://pastebin.com/dCeQRCQH
>
>  <http://mkapernaros@...>
>
> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> [hidden email] / +30 697 38 49 860
>
> National and Kapodistrian University of Athens
>   Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION TECHNOLOGIES
> IN MEDICINE AND BIOLOGY
>
> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>
> Στις 27 Ιουλίου 2015 - 10:48 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
> έγραψε:
>
>> Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου (hardware)
>> φαίνεται περισσότερο.
>>
>> Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
>> αποτελέσματα.
>>
>> [1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359
>>
>> On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:
>>> Καλησπέρα,
>>>
>>> Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu. Τώρα
>>> έχω το 15.04.
>>>
>>> Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο. Συνήθως
>>> γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
>>> chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα αρχίζουν να
>>> πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα και
>> τη
>>> δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
>>>
>>> Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
>>> session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το laptop
>>> επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει τότε
>>> αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το power,
>>> μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά έως
>> για
>>> πάντα..
>>>
>>> Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
>>> ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το
>> matlab,
>>> ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα και
>>> ανοίγοντας το dash του unity.
>>>
>>> Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
>>> ενέργειες να ακολουθήσω;
>>>
>>> Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
>>> Φιλικα,
>>>
>>>  <http://mkapernaros@...>
>>>
>>> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
>>> [hidden email]
>>>
>>> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
>>> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
>>> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
>>> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>>> -------------- next part --------------
>>> An HTML attachment was scrubbed...
>>> URL: <
>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html
>>>
>> --
>> Nick Th
>>
>> -------------- next part --------------
>> A non-text attachment was scrubbed...
>> Name: signature.asc
>> Type: application/pgp-signature
>> Size: 490 bytes
>> Desc: OpenPGP digital signature
>> URL: <
>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/1b32a079/attachment.pgp
>> --
>> Ubuntu-gr mailing list
>> [hidden email]
>>
>> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
>> list, please follow this link and choose unsubscribe:
>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>>
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/9fc6dd39/attachment.html>


--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Panagiotis Theodoropoulos
H γνώμη μου είναι ότι είναι θέμα firefox. (κάποιο plugin ή extension)

Δοκίμασε να κάνεις rename το κρυφό folder .mozilla (.mozilla_old) ώστε να
τρέξει ο firefox <<καθαρός>>

2015-07-28 10:56 GMT+03:00 pc_magas <[hidden email]>:

> Πόση Ram έχεις? Ίσως να θες Παραπάνω Ram για να λύσεις το prob σου ή να
> κλείσεις ότι δεν θες η και ακόμη να τρέξεις ένα λιγότερο Μνημοβόρο UI
> πχ. LXDE, fluxbox, openbox.
>
> On 27/07/2015 11:17 μμ, Emmanouil Kapernaros wrote:
> > Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
> > εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
> > ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
> > εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.
> >
> > Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
> > http://pastebin.com/dCeQRCQH
> >
> >  <http://mkapernaros@...>
> >
> > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> > [hidden email] / +30 697 38 49 860
> >
> > National and Kapodistrian University of Athens
> >   Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION
> TECHNOLOGIES
> > IN MEDICINE AND BIOLOGY
> >
> > [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> > <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> > <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> > <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
> >
> > Στις 27 Ιουλίου 2015 - 10:48 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
> > έγραψε:
> >
> >> Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου (hardware)
> >> φαίνεται περισσότερο.
> >>
> >> Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
> >> αποτελέσματα.
> >>
> >> [1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359
> >>
> >> On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:
> >>> Καλησπέρα,
> >>>
> >>> Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu.
> Τώρα
> >>> έχω το 15.04.
> >>>
> >>> Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο.
> Συνήθως
> >>> γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
> >>> chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα αρχίζουν
> να
> >>> πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα
> και
> >> τη
> >>> δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
> >>>
> >>> Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
> >>> session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το laptop
> >>> επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει τότε
> >>> αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το power,
> >>> μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά έως
> >> για
> >>> πάντα..
> >>>
> >>> Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
> >>> ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το
> >> matlab,
> >>> ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα
> και
> >>> ανοίγοντας το dash του unity.
> >>>
> >>> Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
> >>> ενέργειες να ακολουθήσω;
> >>>
> >>> Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
> >>> Φιλικα,
> >>>
> >>>  <http://mkapernaros@...>
> >>>
> >>> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> >>> [hidden email]
> >>>
> >>> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
> >>> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
> >>> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
> >>> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
> >>> -------------- next part --------------
> >>> An HTML attachment was scrubbed...
> >>> URL: <
> >>
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html
> >>>
> >> --
> >> Nick Th
> >>
> >> -------------- next part --------------
> >> A non-text attachment was scrubbed...
> >> Name: signature.asc
> >> Type: application/pgp-signature
> >> Size: 490 bytes
> >> Desc: OpenPGP digital signature
> >> URL: <
> >>
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/1b32a079/attachment.pgp
> >> --
> >> Ubuntu-gr mailing list
> >> [hidden email]
> >>
> >> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr
> mailing
> >> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> >> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
> >>
> > -------------- next part --------------
> > An HTML attachment was scrubbed...
> > URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/9fc6dd39/attachment.html
> >
>
>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>--
Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος
Panagiotis Theodoropoulos
<[hidden email]>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/e3081434/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Konstantinos Togias-3
In reply to this post by pc_magas
4 giga είναι λίγα πολύ λίγα
6 giga είναι λίγα, τι να πω,
8 giga είναι λίγα, πολύ λίγα,
δώσε μου 16 και swap δεν θα ξαναχρειαστώ.

Δωσ' μου πολλά giga ram, αμέτρητα, τρελά,
κι εγώ αχρείαστη θα έχω τη swap μου,
μη τσιγγουνεύεσαι, πάντα να σκέφτεσαι
πως η ram πάντα βοηθά

(Παράφραση από το υπέροχο τραγουδάκι που λέει με μοναδικό τρόπο ο
Κηλαηδόνης -  http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=41116
)

Δυστυχώς για τις σημερινές εφαρμογές και κυρίως το web τα 4 GB ram δεν
επαρκούν για μέτρια προς βαριά χρήση desktop. Για web development που
είναι η δουλειά μου, με ένα firefox (5-6 καρτέλες ανοιχτές), ένα
chrome (2-3 καρτέλες ανοιχτές) και ένα ide (netbeans) ανοιχτά, ήδη τα
4GB είναι σχεδόν τίγκα. Αν χρειαστεί να ανοίξω και μια τρίτη σχετικά
βαριά εφαρμογή (π.χ. κάποιο πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων -
valentina studio, mysql workbench, oracle sql developer ή για
επεξεργασία γραφικών - gimp, inkscape κλπ) με 4GB RAM δεν το γλιτώνω
το swapping και τις καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται. Το να έχεις το
swap σε ssd δίσκο βοηθάει σε αυτό το σημείο αρκετά ελαχιστοποιώντας
τις καθυστερήσεις.

Το πρόβλημα του Εμμανουήλ, το είχα αντιμετωπίσει ακριβώς το ίδιο σε
ένα laptop με ssd και 4GB RAM όπου είχα τη φαεινή ιδέα να
απενεργοποιήσω το swap και καλά για να μην φθείρω τον ssd, και
θεωρώντας ότι τα 4GB είναι αρκετά. Είχα φυσικά ρυθμίσει και το
swappiness σε μια πολύ χαμηλή τιμή. Λίγο αφού άνοιγα 2-3 από τις
εφαρμογές που αναφέρω παραπάνω το σύστημα γινόταν μη αποκρίσιμο με τον
ssd να κάνει διαρκώς reads. Αν το περίμενα κάποια λεπτά ο πυρήνας
αποφάσιζε να σκοτώσει κάποια από τις μεγάλες εφαρμογές, οπότε το
σύστημα επανερχόταν. Παρόμοια συμπεριφορά είχα και όταν πειραματίστηκα
με πολύ μικρό swap partition στο ίδιο μηχάνημα (200MB).

Χωρίς να το έχω ψάξει διεξοδικά, νομίζω ότι ο λόγος που γίνονται τόσο
άσχημα τα πράγματα όταν δεν επαρκεί η RAM και δεν έχεις -αρκετό- swap
είναι το caching. Αν κάνουμε ένα free -m θα δούμε ότι ένα μεγάλο μέρος
της RAM χρησιμοποιείται για   buffer/cache (αυτή τη στιγμή στο pc μου
με 4G RAM έχω 1509ΜΒ buff/cache). Για το τι είναι το cache δείτε εδώ:
http://www.linuxatemyram.com/ . Ουσιαστικά cachaρει πράγματα από το
δίσκο (βιβλιοθήκες, αρχεία κλπ) στη RAM προκειμένου οι εφαρμογές να
τρέχουν γρηγορότερα και το σύστημα να είναι αποκρίσιμο.  Αν και στο
άρθρο που παρέθεσα πιο πριν λέει ότι το disk caching disk δανείζεται
μόνο ram που δεν χρειάζονται οι εφαρμογές που τρέχουν και ότι αν οι
εφαρμογές χρειαστούν παραπάνω μνήμη θα την πάρουνε από την cache πριν
αρχίσουν να swapάρουν, τα πράγματα όταν υπάρχει swap φαίνεται να μην
είναι ακριβώς έτσι. Π.χ. στο σύστημά μου  (4GB RAM) πριν λίγο είχα

2175 ΜΒ used, 1509 ΜΒ buff/cache, 367ΜΒ Swap, 138ΜΒ free και 787MB available
- στα available περιέχεται και κάποια από την cache που μπορεί να
αποδοθεί άμεσα εφόσον ζητηθεί από κάποια εφαρμογή - το πως αθροίζονται
τα νούμερα και γιατί το available δεν είναι ίσο με free+cache, αλλά
λιγότερο, το έχω απορία και εγώ. Αν κάποιος ξέρει παραπάνω ας μας
διαφωτίσει.

Ανοίγοντας κάποιες βαριές εφαρμογές η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής:
2873 ΜΒ used, 829ΜΒ buff/cache, 674ΜΒ Swap, 121ΜΒ free και 212MB available

Ο πυρήνας φαίνεται να προτιμά να πετάξει στη swap κάποια πράγματα
(μνήμη εφαρμογών) που πρέπει να είναι φορτωμένα αλλά δεν
χρησιμοποιούνται συχνά (π.χ. μια αδρανής εφαρμογή στο παρασκήνιο ή
κάποιες βιβλιοθήκες που δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από κάποια
εφαρμογή ) και να κρατήσει κάποιο χώρο στη RAM για cache. Όσο έχει
χώρο στη swap θα κατεβάζει εκεί μνήμη εφαρμογών που δεν
χρησιμοποιείται και έτσι θα εξασφαλίζει κάποια ελάχιστα MB για να
cachάρει δεδομένα από το δίσκο που χρειάζονται οι εφαρμογές που
τρέχουν κάθε στιγμή.

Τι γίνεται λοιπόν όταν δεν έχουμε καθόλου swap ή είναι πολύ λίγο;  Μην
μπορώντας να πετάξει πράγματα που δεν χρησιμοποιούνται κάθε στιγμή
στην swap, αναγκάζεται να έχει όλη τη μνήμη όλων των εφαρμογών που
είναι ανοικτές στη RAM. Έτσι δεν μένει καθόλου χώρος για cache. Κάθε
εφαρμογή που χρειάζεται να διαβάσει κάτι που είναι στο δίσκο θα πρέπει
να το φέρει κάνοντας io στο δίσκο. Και αν το χρειαστεί ξανά μετά από
λίγα δευτερόλεπτα θα πρέπει να κάνει πάλι io στο δίσκο. Και όταν
έχουμε περίπλοκες εφαρμογές όπως web browsers ή ides που διαρκώς
θέλουν πληροφορίες από το δίσκο ( τη δική τους cache ;) ) η ανάγκη να
προσπελάσει η εφαρμογή που τρέχει κάποια δεδομένα από το δίσκο είναι
πολύ πιο συχνή από την ανάγκη να έρθει μια αδρανής εφαρμογή από το
swap όπου έχει αράξει στη RAM.

Αυτός υποθέτω είναι και ο λόγος που βλέπουμε το λαμπάκι του δίσκου να
είναι συνέχεια αναμένο και το σύστημα να μην αποκρίνεται καθόλου στην
περίπτωση που δεν έχουμε -αρκετή- swap. Ότι χρειάζεται από το δίσκο
πρέπει να έρθει από το δίσκο... κάθε φορά... και αυτό είναι πολύ πολύ
αργό. Ενώ όταν έχουμε αρκετό χώρο swap, μπορεί να έχουμε καθυστερήσεις
στις εναλλαγές μεταξύ εφαρμογών (όταν ενεργοποιούμε κάποια εφαρμογή η
μνήμη που απασχολεί πρέπει να μεταφερθεί τη swap στη RAM και αν δεν
υπάρχει αρκετός χώρος, η μνήμη κάποιας άλλης εφαρμογής που είναι πλέον
αδρανής να μεταφερθεί στο swap), αλλά η εφαρμογές που εκτελούνται κάθε
στιγμή και οι βασικές λειτουργίες του συστήματος παραμένουν σε μεγάλο
βαθμό αποκρίσιμες, μια και μπορούν να επωφελούνται από ένα ελάχιστο
έστω disk caching.

Έχοντας τα παραπάνω στο νου, έχω καταλήξει ότι με το σημερινό
λογισμικό, μέχρι και τα 8GB RAM χρειάζεται οπωσδήποτε swap. Εμπειρικά,
μέχρι τα 4GB RAM το μέγεθος του swap partition πρέπει να είναι
τουλάχιστο όσο και η RAM για να μην έχουμε προβλήματα. Από τα 8GB RAM
και πάνω, με τα σημερινά δεδομένα, σε χρήση desktop, σπάνια θα
χρειαστεί swap το σύστημα, και όταν χρειαστεί θα είναι σχετικά λίγη
(το πολύ λίγες εκατοντάδες MB). Εξάλλου μετά τα 2-3 GB
χρησιμοποιούμενη swap σε χρήση desktop, οποιοδήποτε σύστημα γίνεται
τόσο αργό που καλύτερα να το κάνεις reset. Έτσι για συστήματα με μνήμη
από 8GB και πάνω, βάζω 4GB swap και δεν έχω αντιμετωπίσει μέχρι
στιγμής κάποιο πρόβλημα. Φυσικά τα πράγματα αλλάζουν αν θέλουμε
suspend to disk - αλήθεια έχει πλέον κανένα νόημα αυτό με την ταχύτητα
που κάνουν boot τα σημερινά μηχανήματα;  - όπου πρέπει στη swap μας να
χωράει οποσδήποτε όλη η RAM και τυχόν swap, καθώς και για servers όπου
κάποιος μπορεί να θέλει περισσότερη swap.

---
Konstantinos Togias
M.Sc. in Mathematics of Computers and Decision Making
Software & Web Applications Developer


2015-07-28 10:56 GMT+03:00 pc_magas <[hidden email]>:

> Πόση Ram έχεις? Ίσως να θες Παραπάνω Ram για να λύσεις το prob σου ή να
> κλείσεις ότι δεν θες η και ακόμη να τρέξεις ένα λιγότερο Μνημοβόρο UI
> πχ. LXDE, fluxbox, openbox.
>
> On 27/07/2015 11:17 μμ, Emmanouil Kapernaros wrote:
>> Όχι δεν είναι ο δίσκος, γιατί τον άλλαξα και έβαλα ssd με φρέσκια
>> εγκατάσταση και γίνεται πάλι το ίδιο ακριβώς, με τη διαφορά ότι επειδή ο
>> ssd είναι πιο γρήγορος έχω 5 δευτερόλεπτα να το σώσω με killall της
>> εφαρμογής που το προκάλεσε. Πριν με τον hdd απλά έκλεινα το laptop.
>>
>> Παρόλαυτά έτρεξα το προγραμματάκι και εδώ είναι τα αποτελέσματα:
>> http://pastebin.com/dCeQRCQH
>>
>>  <http://mkapernaros@...>
>>
>> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
>> [hidden email] / +30 697 38 49 860
>>
>> National and Kapodistrian University of Athens
>>   Department of Informatics and Telecommunications INFORMATION TECHNOLOGIES
>> IN MEDICINE AND BIOLOGY
>>
>> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
>> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
>> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
>> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>>
>> Στις 27 Ιουλίου 2015 - 10:48 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
>> έγραψε:
>>
>>> Έτσι όπως περιγράφεις το πρόβλημα, μάλλον για πρόβλημα δίσκου (hardware)
>>> φαίνεται περισσότερο.
>>>
>>> Δες εδώ[1] και αφού ακολουθήσεις τα βήματα, κάνε επικόλληση όλα τα
>>> αποτελέσματα.
>>>
>>> [1]: https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=9&t=19749#p202359
>>>
>>> On 07/27/2015 10:20 PM, Emmanouil Kapernaros wrote:
>>>> Καλησπέρα,
>>>>
>>>> Έχω ένα πρόβλημα τουλάχιστον στις 3 τελευταίες εκδόσεις τους Ubuntu. Τώρα
>>>> έχω το 15.04.
>>>>
>>>> Ο υπολογιστής ξαφνικά πιάνει 100% CPU και HDD χωρίς προφανή λόγο. Συνήθως
>>>> γίνεται όταν είναι ανοιχτός ο firefox και ταυτόχρονα ανοίξω και τον
>>>> chromium. Το λαμπάκι του δίσκου μένει μόνιμα αναμμένο και όλα αρχίζουν να
>>>> πηγαίνουν αργά με αποτέλεσμα σε περίπου 5 δευτερόλεπτα να χάνω ακόμα και
>>> τη
>>>> δυνατότητα να κινώ το ποντίκι.
>>>>
>>>> Εάν πατήσω άμεσα ctr+alt+f1 και έχω προνοήσει να έχω κάνει login στο
>>>> session αυτό, τότε μπορώ να πληκτρολογήσω killall firefox και το laptop
>>>> επανέρχεται άμεσα στη φυσιολογική λειτουργία. Αν δεν έχω προνοήσει τότε
>>>> αναγκαστικά πρέπει να απενεργοποιήσω τον υπολογιστή κρατώντας το power,
>>>> μιας και σε αυτή τη κατάσταση το login καθυστερεί από αρκετά λεπτά έως
>>> για
>>>> πάντα..
>>>>
>>>> Επίσης αυτό μπορεί να συμβεί με οποιαδήποτε 2 προγράμματα ταυτόχρονα
>>>> ανοιχτά. Για παράδειγμα μπορεί να συμβεί έχωντας το spotify και το
>>> matlab,
>>>> ή το kodi και το firefox. Έχω παρατηρήσει το κόλλημα να ξεκινά ακόμα και
>>>> ανοίγοντας το dash του unity.
>>>>
>>>> Μπορείτε να μου προτείνεται ποια logs να ελέγξω; Και γενικότερα τι
>>>> ενέργειες να ακολουθήσω;
>>>>
>>>> Ευχαριστώ εκ των προταίρων,
>>>> Φιλικα,
>>>>
>>>>  <http://mkapernaros@...>
>>>>
>>>> Emmanouil Kapernaros / MSc Student
>>>> [hidden email]
>>>>
>>>> [image: Twitter] <https://twitter.com/kapcom01> [image: LinkedIn]
>>>> <http://gr.linkedin.com/in/emmanouilkapernaros> [image: Github]
>>>> <https://github.com/kapcom01> [image: Stack Overflow]
>>>> <http://stackoverflow.com/users/2473328/kapcom01>
>>>> -------------- next part --------------
>>>> An HTML attachment was scrubbed...
>>>> URL: <
>>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/f43d5dbc/attachment.html
>>>>
>>> --
>>> Nick Th
>>>
>>> -------------- next part --------------
>>> A non-text attachment was scrubbed...
>>> Name: signature.asc
>>> Type: application/pgp-signature
>>> Size: 490 bytes
>>> Desc: OpenPGP digital signature
>>> URL: <
>>> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/1b32a079/attachment.pgp
>>> --
>>> Ubuntu-gr mailing list
>>> [hidden email]
>>>
>>> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
>>> list, please follow this link and choose unsubscribe:
>>> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>>>
>> -------------- next part --------------
>> An HTML attachment was scrubbed...
>> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150727/9fc6dd39/attachment.html>
>
>
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Emmanouil Kapernaros
In reply to this post by NikTh
Δυο γραμμές έχω στο fstab. Τον root fs και το swap:

UUID=98aab023-7402-42e2-bff9-6c06b7c68f5d /               ext4
discard,errors=remount-ro 0       1
/dev/sda5     none            swap    sw              0       0

Δεν ήταν το μόνο το kodi. Γινόταν στο 80% των περιπτώσεων ανοίγωντας 2
προγράμματα ταυτόχρονα με το ένα εξαυτών να είναι κάποιος browser και όχι ο
kodi. Γινόταν και με ένα μόνο πρόγραμμα κάποιες φορές. Οπότε ήταν καθαρό
θέμα μνήμης. Σκεφτόμουν μήπως πετύχαινα κάποιο bug στους drivers των
γραφικών που προκαλούσε memory leak αλλά από ότι φαίνεται ήταν η swap.

Ότι τα 4GB δεν φτάνουν είναι αξιοπερίεργο αλλά όντως γεμίζουν εύκολα με
απλή χρήση:

kapcom01@ProBook:~$ free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:          3,8G       3,6G       163M       380M        41M       749M
-/+ buffers/cache:       2,9G       953M
Swap:         3,9G       377M       3,6G


 <http://mkapernaros@...>

Emmanouil Kapernaros / MSc Student
[hidden email]

Στις 28 Ιουλίου 2015 - 2:55 π.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
έγραψε:

> Περίεργο πάντως με 4GB μνήμη και να απαιτεί swap για να δουλέψει σωστά.
> Φαίνεται όμως ότι αυτό ήταν το πρόβλημα, απ' όσα γράφεις. Αφού δηλαδή
> πλέον δουλεύουν όλα ΟΚ.
> Ίσως προγράμματα τύπου Kodi να έκαναν τη "ζημιά" ; μήπως γράφουν πολλά
> δεδομένα στην RAM με αποτέλεσμα να γέμιζε γρήγορα και να κολλούσε το
> σύστημα; πιθανόν.
> Μήπως έχεις στείλει και τίποτα άλλους καταλόγους στην RAM; (tmpfs)
>
> :~$ cat /etc/fstab
>
> On 07/28/2015 02:18 AM, Emmanouil Kapernaros wrote:
> > Τελικά είχα swap partition απλώς είχε βγει σε σχόλια η γραμμή από το
> > fstab... δεν μπορω να φανταστώ γιατι.. Την έβγαλα από τα σχόλια και όσο
> και
> > να προσπαθώ τώρα δεν κολλάει.. Τα ανοίγω όλα μαζι, κάνω πράγματα που ούτε
> > μπορούσα να διανοηθώ πριν και συνεχίζει να παίζει. Άρα δεν πειράζω τίποτα
> > άλλο προς το παρον και θα ενημερώσω αν αλλάξει κάτι.
> >
> >  <http://mkapernaros@...>
> >
> > Emmanouil Kapernaros / MSc Student
> > [hidden email]
>
>
> --
> Nick Th
>
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: signature.asc
> Type: application/pgp-signature
> Size: 490 bytes
> Desc: OpenPGP digital signature
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/44dfa23f/attachment.pgp
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150728/49b83521/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Savvas Radevic
Αν και το swap έλυσε το προβλημα, επειδή αναφέρεις Firefox και Chrome, ίσως
το Hardware acceleration να προκαλεί πρόβλημα;

http://www.solveyourtech.com/turn-hardware-acceleration-google-chrome/

https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems#w_turn-off-hardware-acceleration
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150729/b1d361b0/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Πολύ συχνό 100% CPU και HDD

Emmanouil Kapernaros
Ευχαριστώ, θα το δοκιμάσω. Πάντως 3 μέρες μετά και ούτε 1 κόλλημα άρα όντως
διορθώθηκε.

<http://mkapernaros@...>

Emmanouil Kapernaros / MSc Student
[hidden email]

Στις 29 Ιουλίου 2015 - 5:48 π.μ., ο χρήστης Savvas Radevic <
[hidden email]> έγραψε:

> Αν και το swap έλυσε το προβλημα, επειδή αναφέρεις Firefox και Chrome,
> ίσως το Hardware acceleration να προκαλεί πρόβλημα;
>
> http://www.solveyourtech.com/turn-hardware-acceleration-google-chrome/
>
>
> https://support.mozilla.org/en-US/kb/troubleshoot-extensions-themes-to-fix-problems#w_turn-off-hardware-acceleration
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20150730/b0d3873b/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr