Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

GEORGE CHRISTOFIS
Τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα γίνει μία νέα ενημέρωση στις μεταφράσεις
(language packs update) για την 14.04.


Οπότε αν έχετε εντοπίσει κάτι που χρειάζεται διόρθωση στην 14.04, πρότεινε
το ώστε να προλάβουμε να το διορθώσουμε μέσα στη βδομάδα.

Υπάρχει χρόνος και είναι ευκαιρία τώρα που μας δίνεται η δυνατότητα να
κάνουμε κάποιες αλλαγές σε κάποια πακέτα.

Κάτι που χρίζει αλλαγής είναι το παρακάτω,

<http://imagebin.ubuntu-gr.org/1414825344.png>

Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να εντοπίσω από ποιο πακέτο προέρχεται αυτή η
μετάφραση.

Σχετικό θέμα στο φόρουμ:
https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=28542&start=0
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/d42e9670/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

NikTh


On 11/01/2014 09:15 AM, George Christofis wrote:

> Κάτι που χρίζει αλλαγής είναι το παρακάτω,
>
> <http://imagebin.ubuntu-gr.org/1414825344.png>
>
> Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να εντοπίσω από ποιο πακέτο προέρχεται αυτή η
> μετάφραση.
>
> Σχετικό θέμα στο φόρουμ:
> https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=28542&start=0
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/d42e9670/attachment.html>
>

Το πακέτο πρέπει να είναι ο network manager ή το network manager applet.
Αν είναι κάποιο από αυτά, η μετάφραση δεν φιλοξενείται στο Launchpad,
αλλά γίνεται upstream(αν θυμάμαι σωστά).
Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν μέσω των μεταφράσεων του GNOME.

--
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/b220a070/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

Fkol k4
Το πακέτο είναι το network manager applet. Είχα κάνει suggestions αλλαγών,
αλλά δεν είχαν περαστεί. Τα πέρασα τώρα.

Στις 1 Νοεμβρίου 2014 - 8:01 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
έγραψε:

>
>
> On 11/01/2014 09:15 AM, George Christofis wrote:
>
> > Κάτι που χρίζει αλλαγής είναι το παρακάτω,
> >
> > <http://imagebin.ubuntu-gr.org/1414825344.png>
> >
> > Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να εντοπίσω από ποιο πακέτο προέρχεται αυτή η
> > μετάφραση.
> >
> > Σχετικό θέμα στο φόρουμ:
> > https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=28542&start=0
> > -------------- next part --------------
> > An HTML attachment was scrubbed...
> > URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/d42e9670/attachment.html
> >
> >
>
> Το πακέτο πρέπει να είναι ο network manager ή το network manager applet.
> Αν είναι κάποιο από αυτά, η μετάφραση δεν φιλοξενείται στο Launchpad,
> αλλά γίνεται upstream(αν θυμάμαι σωστά).
> Οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν μέσω των μεταφράσεων του GNOME.
>
> --
> Nick Th
>
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: signature.asc
> Type: application/pgp-signature
> Size: 473 bytes
> Desc: OpenPGP digital signature
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/b220a070/attachment.pgp
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141101/a2aa1bea/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

NikTh
Σωστά,
και βρίσκεται εδώ[1]

Άλλο ένα που ίσως πρέπει να αλλαχθεί από αυτό το πακέτο είναι το
"Ασύρματη πιστότητα" σε "Ασύρματο δίκτυο", όπως σωστά προτείνει ο
the_eye εδώ[2]


[1]https://translations.launchpad.net/ubuntu/trusty/+source/network-manager-applet

[2]http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=28542#p320267

On 11/01/2014 08:09 PM, Fkol k4 wrote:
> Το πακέτο είναι το network manager applet. Είχα κάνει suggestions αλλαγών,
> αλλά δεν είχαν περαστεί. Τα πέρασα τώρα.
>
--
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141102/8dde1115/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

Simos Xenitellis-4
Πράγματι, το «Ασύρματη πιστότητα» δεν είναι κατάλληλη μετάφραση για το
«Wi-Fi».

Το «Wi-Fi» ως όνομα προήλθε από μια εταιρία μάρκετινγκ και ο στόχος ήταν το
όνομα απλά να μοιάζει με «Hi-Fi» (High Fidelity)
χωρίς να υπάρχει επίσημη σχέση με π.χ. Wireless Fidelity.
Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi#The_name

Υπάρχουν αρκετά είδη ενσύρματης και ασύρματης δικτύωσης (wired και wireless
networking).
Αυτά που μπορεί να γνωρίζει ο τυπικός καταναλωτής είναι η ενσύρματη
δικτύωση Ethernet και η ασύρματη δικτύωση Wi-Fi.

Ωστόσο, αν πάμε να φτιάξουμε μια νέα σύνδεση, βλέπουμε


βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερα είδη. Mobile  broadband για συνδέσεις
δεδομένων GPRS/HSDPA/4G/κτλ.
DSL για όσους επιμένουν με USB ADSL μόντεμ. WiMAX σε περιοχές όπως το Άγιο
Όρος.

Οπότε, οι τυπικές επιλογές που έχουμε είναι είτε να παραμείνουν τα ονόματα
ως έχουν (π.χ. Ethernet=Ethernet, Wi-Fi=Wi-Fi), είτε να προσθέσουμε
προσδιορισμούς όπως

DSL → Ενσύρματη ευρυζωνική δικτύωση DSL
Ethernet →Ενσύρματη δικτύωση Ethernet
InfiniBand → Ενσύρματη δικτύωση InfiniBand                (αυτό γίνεται με
χάλκινα καλώδια ή με οπτική ίνα, ωστόσο το ενσύρματη (wired) περιλαμβάνει
και την ίνα).
Mobile Broadband → Κινητή ευρυζωνική δικτύωση
Wi-Fi → Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi
WiMAX → Ασύρματη δικτύωση WiMAX

Bond → Δικτύωση σύζευξης (bond)                  (
http://en.wikipedia.org/wiki/Channel_bonding)
Bridge → Δικτύωση γέφυρας (bridge)               (
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridging_(networking) )
VLAN → Δικτύωση VLAN

Οι αλλαγές αυτές θέλουν δουλειά για να γίνουν διότι επηρεάζουν αρκετά
μηνύματα. Αν είναι εντάξει, τότε τις κάνουμε άμεσα στο launchpad για να
πετύχουμε την προσθεσμία για το 14.04.2.

Σίμος

2014-11-02 0:28 GMT+02:00 NikTh <[hidden email]>:

> Σωστά,
> και βρίσκεται εδώ[1]
>
> Άλλο ένα που ίσως πρέπει να αλλαχθεί από αυτό το πακέτο είναι το
> "Ασύρματη πιστότητα" σε "Ασύρματο δίκτυο", όπως σωστά προτείνει ο
> the_eye εδώ[2]
>
>
> [1]
> https://translations.launchpad.net/ubuntu/trusty/+source/network-manager-applet
>
> [2]http://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=36&t=28542#p320267
>
> On 11/01/2014 08:09 PM, Fkol k4 wrote:
> > Το πακέτο είναι το network manager applet. Είχα κάνει suggestions
> αλλαγών,
> > αλλά δεν είχαν περαστεί. Τα πέρασα τώρα.
> >
> --
> Nick Th
>
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: signature.asc
> Type: application/pgp-signature
> Size: 473 bytes
> Desc: OpenPGP digital signature
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141102/8dde1115/attachment.pgp
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141102/6863b8e3/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

Efstathios Iosifidis
Γεια σας,

Έχω κρατήσει την εικόνα αλλά δεν θυμάμαι που την έχω αποθηκεύσει. Σε
κάποιο live μέσο, είχε ορθογραφικό-συντακτικό λάθος στο εικονίδιο στην
επιφάνεια εργασίας που έλεγε Εγκατάσταση.
Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το ελέγξω, μήπως μπορεί να το κοιτάξει
κάποιος; Μπορεί να έχει διορθωθεί ήδη.

Καλά να περνάτε,
Στάθης

--
http://www.iosifidis.gr    http://linkedin.iosifidis.gr

Great leaders don't tell you what to do...They show you how it's done.
Power corrupts. Absolute power corrupts...absolutely.
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

GEORGE CHRISTOFIS
In reply to this post by Simos Xenitellis-4
Δε ξέρω αν υπάρχει πλέον χρόνος, καθώς προχθές πήρα την παρακάτω απάντηση:
 https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2014-November/006711.html

Αν μπορεί κάποιος ας επικοινωνήσει με την παραπάνω λίστα για περαιτέρω
ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο που μας απομένει για τις όποιες παραπάνω
διορθώσεις.
Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ καθώς δε βρίσκομαι σε υπολογιστή τις τελευταίες 2
μέρες καθώς και για τις επόμενες.

Στις 8 Νοεμβρίου 2014 - 4:01 μ.μ., ο χρήστης Simos Xenitellis <
[hidden email]> έγραψε:

>
> 2014-11-08 13:47 GMT+02:00 NikTh <[hidden email]>:
>
>>
>> Έκανα κάποια πρόταση για το WiFi σε "Ασύρματη Σύνδεση", αλλά νομίζω ότι
>> μπορούμε να το παραβλέψουμε, άνετα.
>>
>
> Το ζήτημα εδώ ήταν ότι, αν και το WiFi είναι το πιο γνωστό είδος ασύρματης
> δικτύωσης, υπάρχουν και άλλα (όπως WiMax, 3g).
> Οπότε στο ελληνικό μήνυμα θα χρειαζόταν κάποιο προσδιορισμό για να ξέρει ο
> χρήστης ότι μιλάμε για Wi-Fi.
>
>
>> Έχει ένα δίκιο ο Φίλιππος σε αυτά που λέει. Σε ότι αφορά το nm-applet,
>> ας το αφήσουμε ως έχει, στα Αγγλικά.
>> Οπότε τα "Ασύρματη πιστότητα" και το απαράδεκτο "Εθερνετ" , ας
>> μεταφραστούν πάλι ως "WiFi" και "Ethernet".
>>
>
> Το ερώτημα εδώ θα ήταν αν προτιμάμε τα μηνύματα να είναι πιο περιφραστικά.
> Θα εξακολουθούν να γίνονται αναφορές για π.χ. Ethernet και Wi-Fi, ωστόσο ο
> χρήστης θα βλέπει το πιο περιφραστικό π.χ.
> «Ενσύρματη δικτύωση Ethernet». Εμείς κατέχουμε πολύ καλά τι είναι το
> Ethernet, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος ότι
> ο πρωτάρης χρήστης θα βολευόταν με το σκέτο Ethernet.
> Προσωπικά για μένα ως έμπειρο χρήστη, θα δω το "Ethernet" και μου αρκεί.
> Ο άσχετος χρήστης θα δει π.χ. "Ενσύρματη δικτύωση Ethernet" και θα
> βοηθηθεί λίγο παραπάνω από το «ενσύρματη δικτύωση».
>
> Στο παραπάνω στιγμιότυπο βλέπουμε ότι υπάρχει άπλετος χώρος. Αν μπούμε στο
> launchpad, θα παρατηρήσουμε αν τα παρακάτω μηνύματα χρησιμοποιούνται
> και αλλού, οπότε να μην αντιμετωπίσουμε μηνύματα με τεράστιο μέγεθος.
>
> Αυτή είναι η λίστα που προτείνω:
>
> DSL → "Ενσύρματη ευρυζωνική δικτύωση DSL"
> Ethernet →"Ενσύρματη δικτύωση Ethernet"
> InfiniBand → "Ενσύρματη δικτύωση InfiniBand"
> Mobile Broadband → "Κινητή ευρυζωνική δικτύωση"
> Wi-Fi → "Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi"
> WiMAX → "Ασύρματη δικτύωση WiMAX"
>
> Bond → "Δικτύωση σύζευξης (bond)"
> Bridge → "Δικτύωση γέφυρας (bridge)"
> VLAN → "Δικτύωση VLAN"
>
> Σίμος
>
>
>>
>>
>> On 11/08/2014 01:24 PM, Fkol k4 wrote:
>> > Μου είχε διαφύγει το θέμα και (κακώς) δεν έχω δώσει τη γνώμη μου,
>> > επανορθώνω.
>> >
>> > Έχω τη γνώμη πως καλό θα είναι να αποφύγουμε τον σχολιασμό, τουλάχιστον
>> σε
>> > αυτό το επίπεδο.
>> > Αν κάποιος χρήστης ανοίξει το nm-applet για να συνδεθεί σε ένα WiFi
>> δίκτυο,
>> > υποθέτω πως θα γνωρίζει τουλάχιστον το τι είναι το WiFi.
>> > Το αντίστοιχο υποθέτω πως θα πρέπει να συμβαίνει με οποιονδήποτε τύπο
>> > σύνδεσης.
>> > Έτσι, ο προσδιορισμός σε επίπεδο πακέτου (nm-applet, network-manager
>> κτλ)
>> > θεωρώ πως είναι πλεονασμός .
>> > Έχω τη γνώμη πως θα πρέπει απλά να διατηρήσουμε την καθιερωμένη διεθνή
>> > ονομασία της σύνδεσης (Ethernet, WiFi, WiMAX κτλ).
>> > Αντιθέτως, στα πακέτα βοηθείας του χρήστη (ubuntu-help, ubuntu manual
>> κτλ)
>> > μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο και να δίνουμε και περιγραφές
>> > λειτουργίας στα ελληνικά.
>> >
>> > Έτσι, αποφεύγουμε και το ενδεχόμενο γενικότερης ασυμβατότητας των
>> > μεταφράσεων του Ubuntu με άλλα τεχνικά δοκίμια.
>> > Για παράδειγμα, αν το 'Bond' στο Ubuntu είναι «Δικτύωση σύζευξης» και
>> κάπου
>> > αλλού είναι αλλιώς, τότε απλά πετυχαίνουμε το παρακάτω:
>> > http://xkcd.com/927/
>> >
>>
>>
>> --
>> Nick Th
>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141108/475d9f55/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

Fkol k4
Καλώς, αν και προσωπικώς συνεχίζω να μη βλέπω το λόγο να γίνουν τα μηνύματα
περιφραστικά (μερικές φορές ο κόσμος γνωρίζει περισσότερα από όσα νομίζουμε
<https://www.youtube.com/watch?v=SMzue945Mk4> :) ), εντούτοις αν έστω και
ένας το θεωρεί σημαντικό, τότε ας μεταφραστούν περιφραστικά, δεν θα
επιμείνω.

@ George Christofis
Ακόμα και αν είναι αργά για την 14.04.2 δεν πειράζει, life happens για
όλους μας έτσι κι αλλιώς (κι εγώ αυτόν τον καιρό δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ
αρκετά), οι αλλαγές μπορούν να μπουν στην 14.04.3. Εμείς μπορούμε πάντα να
βελτιώνουμε όσα προσέχουμε.


Στις 8 Νοεμβρίου 2014 - 4:21 μ.μ., ο χρήστης George Christofis <
[hidden email]> έγραψε:

> Δε ξέρω αν υπάρχει πλέον χρόνος, καθώς προχθές πήρα την παρακάτω απάντηση:
>
>  https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2014-November/006711.html
> <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2014-November/006711.html>
>
> Αν μπορεί κάποιος ας επικοινωνήσει με την παραπάνω λίστα για περαιτέρω
> ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο που μας απομένει για τις όποιες παραπάνω
> διορθώσεις.
> Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ καθώς δε βρίσκομαι σε υπολογιστή τις τελευταίες 2
> μέρες καθώς και για τις επόμενες.
>
> Στις 8 Νοεμβρίου 2014 - 4:01 μ.μ., ο χρήστης Simos Xenitellis <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>
>> 2014-11-08 13:47 GMT+02:00 NikTh <[hidden email]>:
>>
>>>
>>> Έκανα κάποια πρόταση για το WiFi σε "Ασύρματη Σύνδεση", αλλά νομίζω ότι
>>> μπορούμε να το παραβλέψουμε, άνετα.
>>>
>>
>> Το ζήτημα εδώ ήταν ότι, αν και το WiFi είναι το πιο γνωστό είδος
>> ασύρματης δικτύωσης, υπάρχουν και άλλα (όπως WiMax, 3g).
>> Οπότε στο ελληνικό μήνυμα θα χρειαζόταν κάποιο προσδιορισμό για να ξέρει
>> ο χρήστης ότι μιλάμε για Wi-Fi.
>>
>>
>>> Έχει ένα δίκιο ο Φίλιππος σε αυτά που λέει. Σε ότι αφορά το nm-applet,
>>> ας το αφήσουμε ως έχει, στα Αγγλικά.
>>> Οπότε τα "Ασύρματη πιστότητα" και το απαράδεκτο "Εθερνετ" , ας
>>> μεταφραστούν πάλι ως "WiFi" και "Ethernet".
>>>
>>
>> Το ερώτημα εδώ θα ήταν αν προτιμάμε τα μηνύματα να είναι πιο περιφραστικά.
>> Θα εξακολουθούν να γίνονται αναφορές για π.χ. Ethernet και Wi-Fi, ωστόσο
>> ο χρήστης θα βλέπει το πιο περιφραστικό π.χ.
>> «Ενσύρματη δικτύωση Ethernet». Εμείς κατέχουμε πολύ καλά τι είναι το
>> Ethernet, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος ότι
>> ο πρωτάρης χρήστης θα βολευόταν με το σκέτο Ethernet.
>> Προσωπικά για μένα ως έμπειρο χρήστη, θα δω το "Ethernet" και μου αρκεί.
>> Ο άσχετος χρήστης θα δει π.χ. "Ενσύρματη δικτύωση Ethernet" και θα
>> βοηθηθεί λίγο παραπάνω από το «ενσύρματη δικτύωση».
>>
>> Στο παραπάνω στιγμιότυπο βλέπουμε ότι υπάρχει άπλετος χώρος. Αν μπούμε
>> στο launchpad, θα παρατηρήσουμε αν τα παρακάτω μηνύματα χρησιμοποιούνται
>> και αλλού, οπότε να μην αντιμετωπίσουμε μηνύματα με τεράστιο μέγεθος.
>>
>> Αυτή είναι η λίστα που προτείνω:
>>
>> DSL → "Ενσύρματη ευρυζωνική δικτύωση DSL"
>> Ethernet →"Ενσύρματη δικτύωση Ethernet"
>> InfiniBand → "Ενσύρματη δικτύωση InfiniBand"
>> Mobile Broadband → "Κινητή ευρυζωνική δικτύωση"
>> Wi-Fi → "Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi"
>> WiMAX → "Ασύρματη δικτύωση WiMAX"
>>
>> Bond → "Δικτύωση σύζευξης (bond)"
>> Bridge → "Δικτύωση γέφυρας (bridge)"
>> VLAN → "Δικτύωση VLAN"
>>
>> Σίμος
>>
>>
>>>
>>>
>>> On 11/08/2014 01:24 PM, Fkol k4 wrote:
>>> > Μου είχε διαφύγει το θέμα και (κακώς) δεν έχω δώσει τη γνώμη μου,
>>> > επανορθώνω.
>>> >
>>> > Έχω τη γνώμη πως καλό θα είναι να αποφύγουμε τον σχολιασμό,
>>> τουλάχιστον σε
>>> > αυτό το επίπεδο.
>>> > Αν κάποιος χρήστης ανοίξει το nm-applet για να συνδεθεί σε ένα WiFi
>>> δίκτυο,
>>> > υποθέτω πως θα γνωρίζει τουλάχιστον το τι είναι το WiFi.
>>> > Το αντίστοιχο υποθέτω πως θα πρέπει να συμβαίνει με οποιονδήποτε τύπο
>>> > σύνδεσης.
>>> > Έτσι, ο προσδιορισμός σε επίπεδο πακέτου (nm-applet, network-manager
>>> κτλ)
>>> > θεωρώ πως είναι πλεονασμός .
>>> > Έχω τη γνώμη πως θα πρέπει απλά να διατηρήσουμε την καθιερωμένη διεθνή
>>> > ονομασία της σύνδεσης (Ethernet, WiFi, WiMAX κτλ).
>>> > Αντιθέτως, στα πακέτα βοηθείας του χρήστη (ubuntu-help, ubuntu manual
>>> κτλ)
>>> > μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο και να δίνουμε και περιγραφές
>>> > λειτουργίας στα ελληνικά.
>>> >
>>> > Έτσι, αποφεύγουμε και το ενδεχόμενο γενικότερης ασυμβατότητας των
>>> > μεταφράσεων του Ubuntu με άλλα τεχνικά δοκίμια.
>>> > Για παράδειγμα, αν το 'Bond' στο Ubuntu είναι «Δικτύωση σύζευξης» και
>>> κάπου
>>> > αλλού είναι αλλιώς, τότε απλά πετυχαίνουμε το παρακάτω:
>>> > http://xkcd.com/927/
>>> >
>>>
>>>
>>> --
>>> Nick Th
>>>
>>>
>>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141108/008be19c/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

NikTh
In reply to this post by GEORGE CHRISTOFIS
Θα παρακαλέσω τα μηνύματα που δεν στέλνονται στην λίστα, να μην γίνονται
παράθεση στην λίστα.
George Christofis, τα μηνύματα που έκανες παράθεση δεν είχαν δημοσιευτεί
στην λίστα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι το μπέρδεμα, αν κάποιος/α θέλει αν
ακολουθήσει την συζήτηση.

On 11/08/2014 04:21 PM, George Christofis wrote:

> Δε ξέρω αν υπάρχει πλέον χρόνος, καθώς προχθές πήρα την παρακάτω απάντηση:
>  https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2014-November/006711.html
>
> Αν μπορεί κάποιος ας επικοινωνήσει με την παραπάνω λίστα για περαιτέρω
> ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο που μας απομένει για τις όποιες παραπάνω
> διορθώσεις.
> Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ καθώς δε βρίσκομαι σε υπολογιστή τις τελευταίες 2
> μέρες καθώς και για τις επόμενες.
>
> Στις 8 Νοεμβρίου 2014 - 4:01 μ.μ., ο χρήστης Simos Xenitellis <
> [hidden email]> έγραψε:
>
>>
>> 2014-11-08 13:47 GMT+02:00 NikTh <[hidden email]>:
>>
>>>
>>> Έκανα κάποια πρόταση για το WiFi σε "Ασύρματη Σύνδεση", αλλά νομίζω ότι
>>> μπορούμε να το παραβλέψουμε, άνετα.
>>>
>>
>> Το ζήτημα εδώ ήταν ότι, αν και το WiFi είναι το πιο γνωστό είδος ασύρματης
>> δικτύωσης, υπάρχουν και άλλα (όπως WiMax, 3g).
>> Οπότε στο ελληνικό μήνυμα θα χρειαζόταν κάποιο προσδιορισμό για να ξέρει ο
>> χρήστης ότι μιλάμε για Wi-Fi.
>>
>>
>>> Έχει ένα δίκιο ο Φίλιππος σε αυτά που λέει. Σε ότι αφορά το nm-applet,
>>> ας το αφήσουμε ως έχει, στα Αγγλικά.
>>> Οπότε τα "Ασύρματη πιστότητα" και το απαράδεκτο "Εθερνετ" , ας
>>> μεταφραστούν πάλι ως "WiFi" και "Ethernet".
>>>
>>
>> Το ερώτημα εδώ θα ήταν αν προτιμάμε τα μηνύματα να είναι πιο περιφραστικά.
>> Θα εξακολουθούν να γίνονται αναφορές για π.χ. Ethernet και Wi-Fi, ωστόσο ο
>> χρήστης θα βλέπει το πιο περιφραστικό π.χ.
>> «Ενσύρματη δικτύωση Ethernet». Εμείς κατέχουμε πολύ καλά τι είναι το
>> Ethernet, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος ότι
>> ο πρωτάρης χρήστης θα βολευόταν με το σκέτο Ethernet.
>> Προσωπικά για μένα ως έμπειρο χρήστη, θα δω το "Ethernet" και μου αρκεί.
>> Ο άσχετος χρήστης θα δει π.χ. "Ενσύρματη δικτύωση Ethernet" και θα
>> βοηθηθεί λίγο παραπάνω από το «ενσύρματη δικτύωση».
>>
>> Στο παραπάνω στιγμιότυπο βλέπουμε ότι υπάρχει άπλετος χώρος. Αν μπούμε στο
>> launchpad, θα παρατηρήσουμε αν τα παρακάτω μηνύματα χρησιμοποιούνται
>> και αλλού, οπότε να μην αντιμετωπίσουμε μηνύματα με τεράστιο μέγεθος.
>>
>> Αυτή είναι η λίστα που προτείνω:
>>
>> DSL → "Ενσύρματη ευρυζωνική δικτύωση DSL"
>> Ethernet →"Ενσύρματη δικτύωση Ethernet"
>> InfiniBand → "Ενσύρματη δικτύωση InfiniBand"
>> Mobile Broadband → "Κινητή ευρυζωνική δικτύωση"
>> Wi-Fi → "Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi"
>> WiMAX → "Ασύρματη δικτύωση WiMAX"
>>
>> Bond → "Δικτύωση σύζευξης (bond)"
>> Bridge → "Δικτύωση γέφυρας (bridge)"
>> VLAN → "Δικτύωση VLAN"
>>
>> Σίμος
>>
>>
>>>
>>>
>>> On 11/08/2014 01:24 PM, Fkol k4 wrote:
>>>> Μου είχε διαφύγει το θέμα και (κακώς) δεν έχω δώσει τη γνώμη μου,
>>>> επανορθώνω.
>>>>
>>>> Έχω τη γνώμη πως καλό θα είναι να αποφύγουμε τον σχολιασμό, τουλάχιστον
>>> σε
>>>> αυτό το επίπεδο.
>>>> Αν κάποιος χρήστης ανοίξει το nm-applet για να συνδεθεί σε ένα WiFi
>>> δίκτυο,
>>>> υποθέτω πως θα γνωρίζει τουλάχιστον το τι είναι το WiFi.
>>>> Το αντίστοιχο υποθέτω πως θα πρέπει να συμβαίνει με οποιονδήποτε τύπο
>>>> σύνδεσης.
>>>> Έτσι, ο προσδιορισμός σε επίπεδο πακέτου (nm-applet, network-manager
>>> κτλ)
>>>> θεωρώ πως είναι πλεονασμός .
>>>> Έχω τη γνώμη πως θα πρέπει απλά να διατηρήσουμε την καθιερωμένη διεθνή
>>>> ονομασία της σύνδεσης (Ethernet, WiFi, WiMAX κτλ).
>>>> Αντιθέτως, στα πακέτα βοηθείας του χρήστη (ubuntu-help, ubuntu manual
>>> κτλ)
>>>> μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο και να δίνουμε και περιγραφές
>>>> λειτουργίας στα ελληνικά.
>>>>
>>>> Έτσι, αποφεύγουμε και το ενδεχόμενο γενικότερης ασυμβατότητας των
>>>> μεταφράσεων του Ubuntu με άλλα τεχνικά δοκίμια.
>>>> Για παράδειγμα, αν το 'Bond' στο Ubuntu είναι «Δικτύωση σύζευξης» και
>>> κάπου
>>>> αλλού είναι αλλιώς, τότε απλά πετυχαίνουμε το παρακάτω:
>>>> http://xkcd.com/927/
>>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Nick Th
>>>
>>>
>>

--
Nick Th

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 473 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141108/3c446b8a/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

GEORGE CHRISTOFIS
Τελευταία ενημέρωση που έχουμε:
https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2014-November/006713.html
Οπότε πρέπει να ελέγξουμε ότι είναι εντάξει αυτά που προσθέσαμε και στις 19
Νοεμβρίου θα είναι διαθέσιμα σε όλους.

Όποιος τα δοκιμάσει, να ενημερώσει παρακαλώ...

Στις 8 Νοεμβρίου 2014 - 5:03 μ.μ., ο χρήστης NikTh <[hidden email]>
έγραψε:

> Θα παρακαλέσω τα μηνύματα που δεν στέλνονται στην λίστα, να μην γίνονται
> παράθεση στην λίστα.
> George Christofis, τα μηνύματα που έκανες παράθεση δεν είχαν δημοσιευτεί
> στην λίστα. Το αποτέλεσμα αυτού είναι το μπέρδεμα, αν κάποιος/α θέλει αν
> ακολουθήσει την συζήτηση.
>
> On 11/08/2014 04:21 PM, George Christofis wrote:
> > Δε ξέρω αν υπάρχει πλέον χρόνος, καθώς προχθές πήρα την παρακάτω
> απάντηση:
> >
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-translators/2014-November/006711.html
> >
> > Αν μπορεί κάποιος ας επικοινωνήσει με την παραπάνω λίστα για περαιτέρω
> > ενημέρωση σχετικά με τον χρόνο που μας απομένει για τις όποιες παραπάνω
> > διορθώσεις.
> > Εγώ δυστυχώς δεν μπορώ καθώς δε βρίσκομαι σε υπολογιστή τις τελευταίες 2
> > μέρες καθώς και για τις επόμενες.
> >
> > Στις 8 Νοεμβρίου 2014 - 4:01 μ.μ., ο χρήστης Simos Xenitellis <
> > [hidden email]> έγραψε:
> >
> >>
> >> 2014-11-08 13:47 GMT+02:00 NikTh <[hidden email]>:
> >>
> >>>
> >>> Έκανα κάποια πρόταση για το WiFi σε "Ασύρματη Σύνδεση", αλλά νομίζω ότι
> >>> μπορούμε να το παραβλέψουμε, άνετα.
> >>>
> >>
> >> Το ζήτημα εδώ ήταν ότι, αν και το WiFi είναι το πιο γνωστό είδος
> ασύρματης
> >> δικτύωσης, υπάρχουν και άλλα (όπως WiMax, 3g).
> >> Οπότε στο ελληνικό μήνυμα θα χρειαζόταν κάποιο προσδιορισμό για να
> ξέρει ο
> >> χρήστης ότι μιλάμε για Wi-Fi.
> >>
> >>
> >>> Έχει ένα δίκιο ο Φίλιππος σε αυτά που λέει. Σε ότι αφορά το nm-applet,
> >>> ας το αφήσουμε ως έχει, στα Αγγλικά.
> >>> Οπότε τα "Ασύρματη πιστότητα" και το απαράδεκτο "Εθερνετ" , ας
> >>> μεταφραστούν πάλι ως "WiFi" και "Ethernet".
> >>>
> >>
> >> Το ερώτημα εδώ θα ήταν αν προτιμάμε τα μηνύματα να είναι πιο
> περιφραστικά.
> >> Θα εξακολουθούν να γίνονται αναφορές για π.χ. Ethernet και Wi-Fi,
> ωστόσο ο
> >> χρήστης θα βλέπει το πιο περιφραστικό π.χ.
> >> «Ενσύρματη δικτύωση Ethernet». Εμείς κατέχουμε πολύ καλά τι είναι το
> >> Ethernet, ωστόσο δεν είμαι σίγουρος ότι
> >> ο πρωτάρης χρήστης θα βολευόταν με το σκέτο Ethernet.
> >> Προσωπικά για μένα ως έμπειρο χρήστη, θα δω το "Ethernet" και μου αρκεί.
> >> Ο άσχετος χρήστης θα δει π.χ. "Ενσύρματη δικτύωση Ethernet" και θα
> >> βοηθηθεί λίγο παραπάνω από το «ενσύρματη δικτύωση».
> >>
> >> Στο παραπάνω στιγμιότυπο βλέπουμε ότι υπάρχει άπλετος χώρος. Αν μπούμε
> στο
> >> launchpad, θα παρατηρήσουμε αν τα παρακάτω μηνύματα χρησιμοποιούνται
> >> και αλλού, οπότε να μην αντιμετωπίσουμε μηνύματα με τεράστιο μέγεθος.
> >>
> >> Αυτή είναι η λίστα που προτείνω:
> >>
> >> DSL → "Ενσύρματη ευρυζωνική δικτύωση DSL"
> >> Ethernet →"Ενσύρματη δικτύωση Ethernet"
> >> InfiniBand → "Ενσύρματη δικτύωση InfiniBand"
> >> Mobile Broadband → "Κινητή ευρυζωνική δικτύωση"
> >> Wi-Fi → "Ασύρματη δικτύωση Wi-Fi"
> >> WiMAX → "Ασύρματη δικτύωση WiMAX"
> >>
> >> Bond → "Δικτύωση σύζευξης (bond)"
> >> Bridge → "Δικτύωση γέφυρας (bridge)"
> >> VLAN → "Δικτύωση VLAN"
> >>
> >> Σίμος
> >>
> >>
> >>>
> >>>
> >>> On 11/08/2014 01:24 PM, Fkol k4 wrote:
> >>>> Μου είχε διαφύγει το θέμα και (κακώς) δεν έχω δώσει τη γνώμη μου,
> >>>> επανορθώνω.
> >>>>
> >>>> Έχω τη γνώμη πως καλό θα είναι να αποφύγουμε τον σχολιασμό,
> τουλάχιστον
> >>> σε
> >>>> αυτό το επίπεδο.
> >>>> Αν κάποιος χρήστης ανοίξει το nm-applet για να συνδεθεί σε ένα WiFi
> >>> δίκτυο,
> >>>> υποθέτω πως θα γνωρίζει τουλάχιστον το τι είναι το WiFi.
> >>>> Το αντίστοιχο υποθέτω πως θα πρέπει να συμβαίνει με οποιονδήποτε τύπο
> >>>> σύνδεσης.
> >>>> Έτσι, ο προσδιορισμός σε επίπεδο πακέτου (nm-applet, network-manager
> >>> κτλ)
> >>>> θεωρώ πως είναι πλεονασμός .
> >>>> Έχω τη γνώμη πως θα πρέπει απλά να διατηρήσουμε την καθιερωμένη διεθνή
> >>>> ονομασία της σύνδεσης (Ethernet, WiFi, WiMAX κτλ).
> >>>> Αντιθέτως, στα πακέτα βοηθείας του χρήστη (ubuntu-help, ubuntu manual
> >>> κτλ)
> >>>> μπορούμε να επεκταθούμε περισσότερο και να δίνουμε και περιγραφές
> >>>> λειτουργίας στα ελληνικά.
> >>>>
> >>>> Έτσι, αποφεύγουμε και το ενδεχόμενο γενικότερης ασυμβατότητας των
> >>>> μεταφράσεων του Ubuntu με άλλα τεχνικά δοκίμια.
> >>>> Για παράδειγμα, αν το 'Bond' στο Ubuntu είναι «Δικτύωση σύζευξης» και
> >>> κάπου
> >>>> αλλού είναι αλλιώς, τότε απλά πετυχαίνουμε το παρακάτω:
> >>>> http://xkcd.com/927/
> >>>>
> >>>
> >>>
> >>> --
> >>> Nick Th
> >>>
> >>>
> >>
>
> --
> Nick Th
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141112/25141ff9/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr