Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

Tom Tryfonidis
Γεια σας,

Έχουν γίνει κάπου οι αλλαγές στο launchpad σχετικά με τον NetworkManager
και το applet του; Ρωτάω για να ενσωματωθούν και upstream οι διορθώσεις.

Θάνος
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141116/225c799a/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ενημέρωση μεταφραστικών πακέτων για την 14.04 (language packs update)

GEORGE CHRISTOFIS
Οι αλλαγές που έχουν γίνει, θα περάσουν στα συστήματα μας στις 20 Νοεμβρίου
σύμφωνα με το πρόγραμμα
<https://wiki.ubuntu.com/Translations/TrustyTahr/ReleaseSchedule>, αφού
ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι.
Αυτή τη στιγμή οι αλλαγές που έχουν γίνει βρίσκονται στα αποθετήρια
proposed.2014-11-16 23:32 GMT+02:00 Tom Tryfonidis <[hidden email]>:

> Γεια σας,
>
> Έχουν γίνει κάπου οι αλλαγές στο launchpad σχετικά με τον NetworkManager
> και το applet του; Ρωτάω για να ενσωματωθούν και upstream οι διορθώσεις.
>
> Θάνος
> -------------- next part --------------
> An HTML attachment was scrubbed...
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141116/225c799a/attachment.html
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20141117/6253feaa/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr