19" Medion monitor (CRT, uit 2002)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

19" Medion monitor (CRT, uit 2002)

Frouws, Ir. M.J. (Meindert)

L.S.

 

Mijn 4 jaar oude monitor wordt niet meer herkend door Ubuntu Dapper Drake.

Dit ligt aan de monitor die meer kuren vertoont.

Nu heb ik het een en ander kunnen oplossen door wat aanpassingen te maken in de file /etc/X11/xorg.conf

Mijn vraag is nu: Zou iemand die dezelfde monitor (MD 1798 OA) heeft en geen problemen heeft met het instellen van de resolutie, mij een kopie kunnen sturen van zijn file /etc/X11/xorg.conf?

Dan kan ik mijn aanpassingen vergelijken met wat er eigenlijk had moeten staaan.

Bij voorbaat dank.

 

Vriendelijke groeten,

 

Meindert Frouws

 

==============================================

Ir. M.J. (Meindert) Frouws,

Beelstraat 26,

8015 BE  Zwolle.

 

Tel.: +31-(0)38-465 54 53

 

 

==============================================

Ir. M.J. (Meindert) Frouws,

Beelstraat 26,

8015 BE  Zwolle.

 

Tel.: +31-(0)38-465 54 53

 

E-mail: [hidden email]

 

Website: http://www.meindertfrouws.nl

=========================================

 

 


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl