Σεμινάρια «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σεμινάρια «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Theodotos Andreou
Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, σε
συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το
Cyprus Computer Society σας προσκαλούν στα Σεμινάρια «Ελεύθερου
Λογισμικού» που θα γίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 5 και 6 Νοεμβρίου.

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:

5 Νοεμβρίου
------------

* 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εισαγωγή σε περιβάλλον Ubuntu

Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β121

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες του
Γραφικού Περιβάλλοντος Unity το οποίο χρησιμοποιείται στις επίσημες
εκδόσεις του Ubuntu Linux.

Περισσότερες Πληροφορίες:

https://www.facebook.com/events/1214222741967953/

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://goo.gl/forms/Rsu6jPtz2F89wFJH3

* 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εργαστήριο Διανομών

Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β123

Αυτό είναι εργαστήριο που σκοπό έχει την εξοικείωση των νεοεισερχομένων
με τα διάφορα γραφικά περιβάλλοντα και διανομές που είναι διαθέσιμα στο
λειτουργικό σύστημα Linux.

Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.


6 Νοεμβρίου
------------

* 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εισαγωγή στη σουίτα LibreOffice

Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β121

Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες της
ελεύθερης σουίτας εφαρμογών γραφείου LibreOffice.

Περισσότερες Πληροφορίες:

https://www.facebook.com/events/1115940535142291/

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://goo.gl/forms/2R03JpnmpVcj9kJA2

* 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εργαστήριο Διανομών

Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β123

Αυτό είναι εργαστήριο που σκοπό έχει την εξοικείωση των νεοεισερχομένων
με τα διάφορα γραφικά περιβάλλοντα και διανομές που είναι διαθέσιμα στο
λειτουργικό σύστημα Linux.

Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.

Επισυνάπτονται ανακοινώσεις και διαφημιστικά.

Συντελεστές
-----------
* https://ccs.org.cy/
* http://cs.ucy.club/
* https://ellak.org
* https://ubuntucy.org


flyer_511_ubuntu.jpg (82K) Download Attachment
flyer_611_libreoffice.jpg (65K) Download Attachment
libreoffice_flyer.jpg (406K) Download Attachment
ubuntu_flyer.jpg (424K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σεμινάρια «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Theodotos Andreou
Υπήρχε ένα μικρό λαθάκι στο ubuntu_flyer.jpg. Επισυν[απτεται το διορθωμένο.

On 01/11/2016 09:04 μμ, Theodotos Andreou wrote:

> Η Κοινότητα Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, σε
> συνεργασία με τον Όμιλο Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το
> Cyprus Computer Society σας προσκαλούν στα Σεμινάρια «Ελεύθερου
> Λογισμικού» που θα γίνουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 5 και 6 Νοεμβρίου.
>
> Πρόγραμμα Εκδηλώσεων:
>
> 5 Νοεμβρίου
> ------------
>
> * 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εισαγωγή σε περιβάλλον Ubuntu
>
> Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β121
>
> Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες του
> Γραφικού Περιβάλλοντος Unity το οποίο χρησιμοποιείται στις επίσημες
> εκδόσεις του Ubuntu Linux.
>
> Περισσότερες Πληροφορίες:
>
> https://www.facebook.com/events/1214222741967953/
>
> Δηλώσεις συμμετοχής:
>
> https://goo.gl/forms/Rsu6jPtz2F89wFJH3
>
> * 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εργαστήριο Διανομών
>
> Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β123
>
> Αυτό είναι εργαστήριο που σκοπό έχει την εξοικείωση των νεοεισερχομένων
> με τα διάφορα γραφικά περιβάλλοντα και διανομές που είναι διαθέσιμα στο
> λειτουργικό σύστημα Linux.
>
> Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.
>
>
> 6 Νοεμβρίου
> ------------
>
> * 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εισαγωγή στη σουίτα LibreOffice
>
> Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β121
>
> Το εργαστήριο περιλαμβάνει τις βασικές λειτουργίες και δυνατότητες της
> ελεύθερης σουίτας εφαρμογών γραφείου LibreOffice.
>
> Περισσότερες Πληροφορίες:
>
> https://www.facebook.com/events/1115940535142291/
>
> Δηλώσεις συμμετοχής:
>
> https://goo.gl/forms/2R03JpnmpVcj9kJA2
>
> * 10:00 πμ - 1:00 μμ - Εργαστήριο Διανομών
>
> Κτήριο ΘΕΕ 01 - Αίθουσα Β123
>
> Αυτό είναι εργαστήριο που σκοπό έχει την εξοικείωση των νεοεισερχομένων
> με τα διάφορα γραφικά περιβάλλοντα και διανομές που είναι διαθέσιμα στο
> λειτουργικό σύστημα Linux.
>
> Δεν χρειάζεται δήλωση συμμετοχής.
>
> Επισυνάπτονται ανακοινώσεις και διαφημιστικά.
>
> Συντελεστές
> -----------
> * https://ccs.org.cy/
> * http://cs.ucy.club/
> * https://ellak.org
> * https://ubuntucy.org
>


ubuntu_flyer.jpg (420K) Download Attachment