Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

classic Classic list List threaded Threaded
10 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Theodotos Andreou
Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του
περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την
παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.

Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών
είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το
αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή
αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές
παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό
ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα
δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής
που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την
εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά
και καφέδες.

Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των
εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.

Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της
εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.

Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε
μελλοντικές συνεργασίες.

Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)


http://cs.ucy.club/

http://ucy.ac.cy/cs/el

https://ccs.org.cy/


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Dimitrios Skarlatos
Καλησπέρα Θεόδωτε
Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
Ξέρω, σε ζορίζω...
ΜΦΧ
Δ

-----Original Message-----
From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.

Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.

Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.

Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.

Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.

Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)


http://cs.ucy.club/

http://ucy.ac.cy/cs/el

https://ccs.org.cy/


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

pc_magas
To Filezilla δεν σου κάμνει;


On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:

> Καλησπέρα Θεόδωτε
> Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
> Ξέρω, σε ζορίζω...
> ΜΦΧ
> Δ
>
> -----Original Message-----
> From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
> Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
> To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
> Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>
> Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.
>
> Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.
>
> Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.
>
> Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.
>
> Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.
>
> Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.
>
> Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.
>
> Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)
>
>
> http://cs.ucy.club/
>
> http://ucy.ac.cy/cs/el
>
> https://ccs.org.cy/
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Theodotos Andreou
Εγώ χρησιμοποιώ το vsftp ενίοτε αλλά υπάρχει και ενσωματωμένγ sftp
λειτουργία στο ssh.

On 08/11/2016 07:30 μμ, pc_magas wrote:

> To Filezilla δεν σου κάμνει;
>
>
> On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
>> Καλησπέρα Θεόδωτε
>> Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
>> Ξέρω, σε ζορίζω...
>> ΜΦΧ
>> Δ
>>
>> -----Original Message-----
>> From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
>> Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
>> To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
>> Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>>
>> Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.
>>
>> Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.
>>
>> Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.
>>
>> Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.
>>
>> Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.
>>
>> Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.
>>
>> Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.
>>
>> Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)
>>
>>
>> http://cs.ucy.club/
>>
>> http://ucy.ac.cy/cs/el
>>
>> https://ccs.org.cy/
>>
>>
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Dimitrios Skarlatos
In reply to this post by pc_magas

Όχι επειδή δεν είναι encrypted ta user kai passed, άρα δεν είναι αρκετά ασφαλές.


On Nov 8, 2016 7:31 PM, "pc_magas" <[hidden email]> wrote:
To Filezilla δεν σου κάμνει;


On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
> Καλησπέρα Θεόδωτε
> Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
> Ξέρω, σε ζορίζω...
> ΜΦΧ
> Δ
>
> -----Original Message-----
> From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
> Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
> To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
> Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>
> Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.
>
> Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.
>
> Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.
>
> Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.
>
> Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.
>
> Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.
>
> Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.
>
> Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)
>
>
> http://cs.ucy.club/
>
> http://ucy.ac.cy/cs/el
>
> https://ccs.org.cy/
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Dimitrios Skarlatos
In reply to this post by Theodotos Andreou

Το φοβόμουν ότι θα με εστελνες Linux...


On Nov 8, 2016 7:53 PM, "Theodotos Andreou" <[hidden email]> wrote:
Εγώ χρησιμοποιώ το vsftp ενίοτε αλλά υπάρχει και ενσωματωμένγ sftp
λειτουργία στο ssh.

On 08/11/2016 07:30 μμ, pc_magas wrote:
> To Filezilla δεν σου κάμνει;
>
>
> On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
>> Καλησπέρα Θεόδωτε
>> Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
>> Ξέρω, σε ζορίζω...
>> ΜΦΧ
>> Δ
>>
>> -----Original Message-----
>> From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
>> Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
>> To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
>> Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>>
>> Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.
>>
>> Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.
>>
>> Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.
>>
>> Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.
>>
>> Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.
>>
>> Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.
>>
>> Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.
>>
>> Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)
>>
>>
>> http://cs.ucy.club/
>>
>> http://ucy.ac.cy/cs/el
>>
>> https://ccs.org.cy/
>>
>>
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Theodotos Andreou
Υπάρχει και openssh για Windows:

https://github.com/PowerShell/Win32-OpenSSH/releases

On 08/11/2016 08:13 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:

> Το φοβόμουν ότι θα με εστελνες Linux...
>
>
> On Nov 8, 2016 7:53 PM, "Theodotos Andreou" <[hidden email]
> <mailto:[hidden email]>> wrote:
>
>     Εγώ χρησιμοποιώ το vsftp ενίοτε αλλά υπάρχει και ενσωματωμένγ sftp
>     λειτουργία στο ssh.
>
>     On 08/11/2016 07:30 μμ, pc_magas wrote:
>     > To Filezilla δεν σου κάμνει;
>     >
>     >
>     > On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
>     >> Καλησπέρα Θεόδωτε
>     >> Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI
>     κατά προτίμηση και σε win?
>     >> Ξέρω, σε ζορίζω...
>     >> ΜΦΧ
>     >> Δ
>     >>
>     >> -----Original Message-----
>     >> From: [hidden email]
>     <mailto:[hidden email]>
>     [mailto:[hidden email]
>     <mailto:[hidden email]>] On Behalf Of Theodotos
>     Andreou
>     >> Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
>     >> To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]
>     <mailto:[hidden email]>>; Cyprus Ubuntu Loco Team
>     <[hidden email] <mailto:[hidden email]>>
>     >> Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>     >>
>     >> Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του
>     περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την
>     παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.
>     >>
>     >> Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30
>     υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό
>     ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο
>     μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα
>     Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με
>     διαφορετικά περιβάλλοντα.
>     >>
>     >> Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό
>     ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα
>     δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.
>     >>
>     >> Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου
>     πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να
>     οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες
>     συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.
>     >>
>     >> Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των
>     εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.
>     >>
>     >> Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την
>     προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.
>     >>
>     >> Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε
>     σε μελλοντικές συνεργασίες.
>     >>
>     >> Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)
>     >>
>     >>
>     >> http://cs.ucy.club/
>     >>
>     >> http://ucy.ac.cy/cs/el
>     >>
>     >> https://ccs.org.cy/
>     >>
>     >>
>     >
>     >
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

RE: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Dimitrios Skarlatos
In reply to this post by Theodotos Andreou
Μαλλον εδώ θα καταλήξω
https://winscp.net/eng/download.php
Τι λες?

-----Original Message-----
From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
Sent: Tuesday, November 08, 2016 7:53 PM
To: Ubuntu-cy LoCo Team <[hidden email]>
Subject: Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Εγώ χρησιμοποιώ το vsftp ενίοτε αλλά υπάρχει και ενσωματωμένγ sftp λειτουργία στο ssh.

On 08/11/2016 07:30 μμ, pc_magas wrote:

> To Filezilla δεν σου κάμνει;
>
>
> On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
>> Καλησπέρα Θεόδωτε
>> Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
>> Ξέρω, σε ζορίζω...
>> ΜΦΧ
>> Δ
>>
>> -----Original Message-----
>> From: [hidden email]
>> [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos
>> Andreou
>> Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
>> To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus
>> Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
>> Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>>
>> Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.
>>
>> Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.
>>
>> Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.
>>
>> Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.
>>
>> Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.
>>
>> Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.
>>
>> Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.
>>
>> Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)
>>
>>
>> http://cs.ucy.club/
>>
>> http://ucy.ac.cy/cs/el
>>
>> https://ccs.org.cy/
>>
>>
>
>


Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Theodotos Andreou-3
Αυτό είναι απλά client, όχι server.

On 09/11/2016 10:40 πμ, Dimitrios Skarlatos wrote:

> Μαλλον εδώ θα καταλήξω
> https://winscp.net/eng/download.php
> Τι λες?
>
> -----Original Message-----
> From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
> Sent: Tuesday, November 08, 2016 7:53 PM
> To: Ubuntu-cy LoCo Team <[hidden email]>
> Subject: Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>
> Εγώ χρησιμοποιώ το vsftp ενίοτε αλλά υπάρχει και ενσωματωμένγ sftp λειτουργία στο ssh.
>
> On 08/11/2016 07:30 μμ, pc_magas wrote:
>> To Filezilla δεν σου κάμνει;
>>
>>
>> On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
>>> Καλησπέρα Θεόδωτε
>>> Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
>>> Ξέρω, σε ζορίζω...
>>> ΜΦΧ
>>> Δ
>>>
>>> -----Original Message-----
>>> From: [hidden email]
>>> [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos
>>> Andreou
>>> Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
>>> To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus
>>> Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
>>> Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016
>>>
>>> Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.
>>>
>>> Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.
>>>
>>> Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.
>>>
>>> Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.
>>>
>>> Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.
>>>
>>> Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.
>>>
>>> Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.
>>>
>>> Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)
>>>
>>>
>>> http://cs.ucy.club/
>>>
>>> http://ucy.ac.cy/cs/el
>>>
>>> https://ccs.org.cy/
>>>
>>>
>>
>


<html>
<body>
<img src="http://www.cut.ac.cy/images/environmentalSign.gif"/>
</body>
</html>

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Dimitrios Skarlatos

Ουπς...


On Nov 9, 2016 13:01, "Theodotos Andreou" <[hidden email]> wrote:
Αυτό είναι απλά client, όχι server.

On 09/11/2016 10:40 πμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
Μαλλον εδώ θα καταλήξω
https://winscp.net/eng/download.php
Τι λες?

-----Original Message-----
From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos Andreou
Sent: Tuesday, November 08, 2016 7:53 PM
To: Ubuntu-cy LoCo Team <[hidden email]>
Subject: Re: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Εγώ χρησιμοποιώ το vsftp ενίοτε αλλά υπάρχει και ενσωματωμένγ sftp λειτουργία στο ssh.

On 08/11/2016 07:30 μμ, pc_magas wrote:
To Filezilla δεν σου κάμνει;


On 08/11/2016 07:28 μμ, Dimitrios Skarlatos wrote:
Καλησπέρα Θεόδωτε
Μήπως τυχόν γνωρίζεις ελεύθερο λογισμικό για sftp server? Με GUI κατά προτίμηση και σε win?
Ξέρω, σε ζορίζω...
ΜΦΧ
Δ

-----Original Message-----
From: [hidden email]
[mailto:[hidden email]] On Behalf Of Theodotos
Andreou
Sent: Tuesday, November 8, 2016 7:14 PM
To: Cypriot Ubuntu LoCo Team <[hidden email]>; Cyprus
Ubuntu Loco Team <[hidden email]>
Subject: Απολογισμός Σεμιναρίων «Ελεύθερου Λογισμικού» 2016

Οι εκδηλώσεις άρχισαν το Σαββάτο 05/11/2016 με την παρουσίαση του περιβάλλοντος Unity και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 06/11/2016 με την παρουσίαση της σουίτας Libreoffice.

Το Σαββάτο είχαμε αρκετό κόσμο. Η αίθουσα, χωρητικότητας 30 υπολογιστών είχε γεμίσει και οι εκπαιδευόμενοι έδειξαν αρκετό ενδιαφέρον για το αντικείμενο. Όταν ολοκληρώθηκε το εργαστήριο μεταβήκαμε στην διπλανή αίθουσα όπου δείξαμε το Ubuntu AIO, ένα Livecd που περιέχει διαφορετικές παραλλαγές του Ubuntu με διαφορετικά περιβάλλοντα.

Τη Κυριακή είχαμε αισθητά λιγότερη προσέλευση, αλλά υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από τους εκπαιδευόμενους. Δόθηκε έμφαση σε θέματα δια-λειτουργικότητας με άλλες σουίτες γραφείου.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την υπέροχη ομάδα του ομίλου πληροφορικής που εν μέσω ενδιάμεσων και εργασιών βρήκαν το χρόνο να οργανώσουν την εκδήλωση, να ετοιμάσουν ανακοινώσεις, φόρμες συμμετοχής και ακόμη αλμυρά και καφέδες.

Ευχαριστίες επίσης στο Τμήμα Πληροφορικής για την ετοιμασία των εργαστηρίων και την Σαββατοκυριακάτικη υποστήριξή τους.

Τέλος να ευχαριστήσουμε το Cyprus Computer Society για την προβολή της εκδήλωσης μέσω των καναλιών τους.

Περάσαμε υπέροχα, ο κόσμος έφυγε ευχαριστημένος και προσδοκούμε σε μελλοντικές συνεργασίες.

Οι φωτογραφίες είναι στο δρόμο... :)


http://cs.ucy.club/

http://ucy.ac.cy/cs/el

https://ccs.org.cy/


<html>

<body>

<img src="http://www.cut.ac.cy/images/environmentalSign.gif"/>

</body>

</html>