Benchmarkprogramma?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Benchmarkprogramma?

Robert Spanjaard
Is er voor Ubuntu een leuk programma om de snelheid (van verschillende
onderdelen) te meten? Ik ben namelijk wel benieuwd wat m'n notebook gaat
doen t.o.v. m'n tower.

--
Regards, Robert                                      http://www.arumes.com
--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl