Bereikbaarheid Ubuntu-nl

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Bereikbaarheid Ubuntu-nl

Ubuntu-14
Geachte beheerders,

Eigenlijk wilde ik enkel een berichtje op het Ubuntu-NL-forum plaatsen. Aanmelding werd mij echter geweigerd: als ik bij "smaken bitterkoekjes echt bitter?" 'neen' of 'nee' invulde had ik het formulier niet goed ingevuld, en als ik 'ja' invulde kreeg ik "Sorry, je mag je niet registreren op dit forum(1885)".
Misschien komt dat doordat ik in China woon.

De chatpagina komt niet door; dat zal zeker de Great Chinese Firewall in actie zijn. Met tor kom ik wel bij de chatpagina, maar ondanks het langdurig herhaald kiezen van een nieuw circuit zit ik steeds op een verbannen IP-adres.

Een simpel emailadres of contactformulier kon ik op ubuntu-nl.org niet vinden - dat zou alles veel gemakkelijker gemaakt hebben. In arren moede heb ik mij nu maar op de mailing list geplaatst, maar ik zou veel liever gewoon toegelaten worden tot het forum. Is dat op enigerlei wijze mogelijk?

Met vriendelijke groet,
Biep.--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl