CUPS smb probleempje

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CUPS smb probleempje

Bart de Koning
He iedereen,

sinds een upgrade naar Dapper doen de netwerkprinters het bij mij niet
meer. Voor Samba is de Workgroup al goed ingesteld en via smbclient
kan ik al een connectie maken naar de printerserver. In cups heb ik de
/usr/lib/cups/backend/smb gelinkt naar /usr/bin/smbspool.

Nu krijg ik continu de volgende message bij status in de Gnome GUI:
Gepauzeerd: No %%BoundingBox: comment in header!

iemand een idee hoe dit op te lossen?

Groet,
Bart

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl