Code of conduct in het nederlands.

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Code of conduct in het nederlands.

Johnny Mast
Beste mede mensen ik wil u via deze weg even vertellen dat ik bezig
ben voor de nederlandse wiki om de Code of Coduct in het nederlands te
vertalen. Dit kan handig zijn voor nederlanders die niet zo heel goed
zijn in engels, de regels van de coduct zijn simpel maar in wat te
techy engels. Daarom dus deze vertaling..

cheers

Johnny Mast


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

rave.vcf (126 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Code of conduct in het nederlands.

Dennis Kaarsemaker
On vr, 2005-11-25 at 19:57 +0100, Johnny Mast wrote:
> Beste mede mensen ik wil u via deze weg even vertellen dat ik bezig
> ben voor de nederlandse wiki om de Code of Coduct in het nederlands te
> vertalen. Dit kan handig zijn voor nederlanders die niet zo heel goed
> zijn in engels, de regels van de coduct zijn simpel maar in wat te
> techy engels. Daarom dus deze vertaling..

Kijk een goed naar ubuntulinux.nl ...
--
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Code of conduct in het nederlands.

Jos Herni
In reply to this post by Johnny Mast
Johnny Mast schreef:
> Beste mede mensen ik wil u via deze weg even vertellen dat ik bezig
> ben voor de nederlandse wiki om de Code of Coduct in het nederlands te
> vertalen.

Code of Coduct? Mijn vertrouwen schort ik nog even op ;-)

/Jos


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl