Community technology centers

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Community technology centers

Marc Coevoet
(verstuurd aan een aantal ministeries, breng het onderwerp eens ter
sprake achter de toog, in uw vereniging, http://www.freegeek.org/ vind
ik een goeie naam, een mooi voorbeeld)

Dag,

Wat zijn CTCs?

Recyclage van computers, die terecht kunnen komen bij sociale
organisaties ( http://www.freegeek.org/grants.php ), en ook de
vrijwilligers:

24u werken --> computer + cursus.
http://www.freegeek.org/earncomputer.php

Meer technisch: leer computer bouwen,
6 computers bouwen, de laatste is voor U:
http://www.freegeek.org/build.php


De US regering geeft een programma uitgeschreven om CTCs te
ondersteunen.

http://www.ed.gov/fund/grant/apply/AdultEd/CTC/index.html

Je zult zeggen: maar wij hebben dat hier, dat heet "kringloopwinkel" ?
Wel, ik heb de ervaring dat er daar computers verkocht worden aan een
veel te hoge prijs (ik koop daar geen computers)...
Dergelijke CTCs zijn veel hoogtechnologischer (alleen computers worden
er gerecycleerd), en ze trekken vrijwilligers aan die een paar uren per
week of zelfs per maand werken en die echte specialisten zijn ...

Marc Coevoet
057200016
Ik ben vrijwilliger om 6 computers te bouwen, en de zesde te houden,
vooral omdat het dan een type is waar ik zowel geheugen als harde
schijf van kan aanvullen en ik eens ervaring wil met linux op PC
hardware.  Dan moet ik geen pagina's meer maken als (
http://users.fulladsl.be/spb13810/apple/ ) omdat ik na 1 jaar zoeken
naar onderdelen een computer van Apple nog niet aan de praat kreeg...
(ik zoek nu CL2 geheugen, althans, we hopen dat het dan werkt)
--
Als "vrijwilligerswerk" stelde ik een project voor om de arme VRT te
helpen, ik zoek een student:
(Essentie "Je moet met een applicatie de gegevens uit de
programmagegevensdatabank plukken, en in het DVB-T signaal schuiven. ")
http://users.fulladsl.be/spb13810/vrt/
----
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl