Ctrl-Insert -- marker+kopier overalt

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ctrl-Insert -- marker+kopier overalt

Thomas Gramstad
I terminalene er marker-og-kopier én funksjon, slik det skal
være. Er det mulig å få det til å fungere slik overalt, også
f.eks. ved bruk av Ctrl-insert i nettleser, epostklient og andre
steder? Og at det alltid virker inn i og ut av Emacs?
Jeg hater dette Windows-opplegget med at markering ikke kopierer.

Thomas Gramstad

--
ubuntu-no mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-no
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Ctrl-Insert -- marker+kopier overalt

Hans Joachim Desserud-2

Den 2015-09-26 12:04, skrev Thomas Gramstad:
> I terminalene er marker-og-kopier én funksjon, slik det skal være. Er
> det mulig å få det til å fungere slik overalt, også f.eks. ved bruk av
> Ctrl-insert i nettleser, epostklient og andre steder?

Hei

Hvis jeg har forstått spørsmålet riktig, så fungerer forsåvidt
marker-og-kopier andre steder også. Hvis du markerer noe blir det
automatisk kopiert og du kan lime inn ved å midtklikke (med musen).
Dette fungerer på tvers av programmer, og lagrer til en
utklippstavle/buffer som er uavhenging av det som ctrl+c/ctrl+v bruker.

Jeg vet ikke helt hvordan man kan binde lim-inn-funksjonaliteten til
midtklikk til en tastekombinasjon (f.eks. ctrl+insert), men jeg vil anta
at det er mulig.


Off-topic: fint med litt trafikk på epostlisten igjen :)

---
mvh / best regards
Hans Joachim Desserud
http://desserud.org

--
ubuntu-no mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-no