Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

pc_magas
Καλησπέρες,

Προσπαθώ να στήσω ένα υποτιθέμενο ενδοεταιρικό DNS server σε ένα
εικονικό δίκτυο από Virtual Machines αλλά κάπου φράκαρα όπως περιγράφω στο:

https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=43&t=32730


Μπορώ να έχω λίγη βοήθεια;

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170311/567651d9/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

Ioannis Proios
Δες λίγο αυτό https://help.ubuntu.com/community/BIND9ServerHowto και δώσε
προσοχή στις IP Adreess που χρησιμοποιείς .
Καλά είναι το μηχάνημα που έχει το DNS να το έχεις στο δίκτυο όπως και όλα
τα άλλα και όχι σε VM γιατί θα μπερδευτείς με τα forward και routing που
πρέπει να έχεις.

Ελπίζω να βοήθησα .

Στις Σάβ, 11 Μαρ 2017 στις 5:30 μ.μ., ο/η pc_magas <[hidden email]>
έγραψε:

> Καλησπέρες,
>
> Προσπαθώ να στήσω ένα υποτιθέμενο ενδοεταιρικό DNS server σε ένα
> εικονικό δίκτυο από Virtual Machines αλλά κάπου φράκαρα όπως περιγράφω στο:
>
> https://forum.ubuntu-gr.org/viewtopic.php?f=43&t=32730
>
>
> Μπορώ να έχω λίγη βοήθεια;
>
> -------------- next part --------------
> A non-text attachment was scrubbed...
> Name: signature.asc
> Type: application/pgp-signature
> Size: 819 bytes
> Desc: OpenPGP digital signature
> URL: <
> https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170311/567651d9/attachment.pgp
> >
> --
> Ubuntu-gr mailing list
> [hidden email]
>
> If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing
> list, please follow this link and choose unsubscribe:
> https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170311/8ee609a3/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

Sergey Tsabolov ( aka linuxman )
In reply to this post by pc_magas
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170311/9c60d181/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Σησιμο τοπικής ζώνης DNS

pc_magas
In reply to this post by Ioannis Proios

> Καλά είναι το μηχάνημα που έχει το DNS να το έχεις στο δίκτυο όπως και
> όλα τα άλλα και όχι σε VM γιατί θα μπερδευτείς με τα forward και
> routing που πρέπει να έχεις.
To έχω σε VM προκειμένου να προσωμιώσω - πειραματιστώ για μια
συγγεκριμένη κατάσταση και όχι για καθαρό production.

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: signature.asc
Type: application/pgp-signature
Size: 819 bytes
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20170312/db399b97/attachment.pgp>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr