Debian 9.0 Stretch + Foss-Sthlm

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Debian 9.0 Stretch + Foss-Sthlm

Luna Jernberg
Debian 9 har släppts nu: https://www.debian.org/News/2017/20170617
https://cdimage.debian.org/debian-cd/current/amd64/iso-cd/debian-9.0.0-amd64-netinst.iso

Och images för Raspberry Pi mm dyker upp imorgon
Och om folk har vägarna förbi Stockholm ses vi på Opensource och FOSS
eventet på Tisdag kväll nästa vecka:
https://www.meetup.com/FOSS-Sthlm/events/239995726/

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se