Dell CPi en audio

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dell CPi en audio

Peter Poeliejoe
Uiteraard heeft iedereen met een Dell CPi-A laptop al gemerkt dat Ubuntu
voor 90% van de gevallen struikelt bij het booten over de geluids
chipset (Neomagic) met de module snd_nm256. Deze module blacklisten (let
op: veranderd in Dapper) is een eenvoudige en prima werkende oplossing,
alleen is dan het geluid weg.
Er zijn inmiddels mini usb-geluidskaartjes met microfoon en koptelefoon
aansluiting van Speedlink (€12,95 mediamarkt) die het direct doen onder
ubuntu, geen extra modules laden of zo.
Leuk, alleen maar een positief geluid...

Peter--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl