Dell laptop E 6400 en helderheid scherm

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dell laptop E 6400 en helderheid scherm

Milton-19
Beste,

Telkens na het opstarten lijkt het alsof het scherm op dimmen staat
terwijl via Systeeminstellingen > Helderheid en vergrendeling de
schuifbalk op 100% staat. Als er op dit schuifbalk wordt geklikt dan is
het scherm weer helder maar zoals gezegd na afsluiten en opstarten lijkt
het op gedimd zijn. Wie weet raad? Alvast bedankt.
Milton

--
Ubuntu-NL mailing list
[hidden email]
Info/Uitschrijven: https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl