DutchTeamSpurtDapper vraag

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

DutchTeamSpurtDapper vraag

Nico Veenkamp
People,

Graag zou ik de DutchTeamSpurtDapper event willen bijwonen. Ik sta ook
als zodanig vermeld op de wiki :). Echter, ik ben donderdag jl. aan mijn
voet geopereerd en zit nu in het gips. Donderdag 20 april moet ik
opnieuw naar het ziekenhuis en krijg ik loop gips aangemeten.

Dit zou moeten inhouden dat ik iets mobieler ben dan nu en zou dus ook
naar het vertaal weekend kunnen. Mits:

Iemand met de auto mij kan ophalen van en brengen naar Nijkerk.

Eventueel kan iemand in het bezit van rijbewijs maar zonder auto naar
Nijkerk toekomen met het OV en dan samen met mijn auto naar het Gooi
rijden.

Interesse? Mail me of laat het weten via de lijst.

 
--


------------------------------------------
Nico Veenkamp
Open Source Solutions for Internet (OSSFI)
T: 06-53193353
E: [hidden email]
W: http://www.ossfi.nl


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (196 bytes) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: DutchTeamSpurtDapper vraag

Dennis Kaarsemaker
On za, 2006-04-08 at 13:28 +0200, Nico Veenkamp wrote:
> People,
>
> Graag zou ik de DutchTeamSpurtDapper event willen bijwonen.

Helaas zijn er te weinig die dat willen (jij, ik en Willem), dus gaat
het niet door.

--
Dennis K.
 - Linux for human beings - http://www.ubuntu.com
 - Linux voor iedereen - http://www.ubuntu-nl.org

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (198 bytes) Download Attachment