Firefox och Linuxfika / öl i Stockholm + IRC Oktober + November 2017

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Firefox och Linuxfika / öl i Stockholm + IRC Oktober + November 2017

Luna Jernberg
http://linuxportalen.se/articles/2017/09/18/suse-linux-l-mozilla-fika-i-oktober-november-2017-i-stockholm#comments

SUSE Linux/OpenSuSE folket kör öl i Stockholm 3:e Oktober:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnklyHnmbe7hq_xd03h_CJsVFRYkDKBxtthKT3j7rGTOilHw/viewform?c=0&w=1
http://www.suse.com http://opensuse.org

och Mozilla Sverige kör IRC möte i #mozilla.se på irc.mozilla.org
(IRC) 20:00-21:30 16:e Oktober

och i mitten av November i Stockholm är det Mozilla Firefox (57)
Quantum Mozfika 14:e November för att fira releasen av helt nya
Firefox efter 17:00 plats inte bestämmd 100% än och 15:e November är
det http://linuxpodden.nu öl och burgare på RoQ 15:e November
18:00-23:00

Alla 3/4 events är till självkostnadspris förutom SUSEs Event

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se