Free Thursday, 2017-04-13, 18:00, *Bryggeri*

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Free Thursday, 2017-04-13, 18:00, *Bryggeri*

Jaakko Niemi
Suomeksi

Free Thursday on säännöllinen tapahtuma pääkaupunkiseudun alueella
oleville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita vapaista ohjelmista (free
software, open source software). Tapaamme joka kuukauden toisena
torstaina, kello 18:00 jossakin baarissa. Ei muodollista ohjelmaa, ei
sponsorointia. Tervetuloa!

Seuraava tapahtuma on torstaina 13.04.2017, kello 18:00, Bryggerissä.

https://bryggeri.fi
https://www.openstreetmap.org/search?query=bryggeri%2C%20helsinki#map=16/60.1688/24.9506


In English

Free Thursday is a regular event for people in the Helsinki area
interested in free software / open source software. We meet on the
second Thursday each month, at 18:00, in some bar. There is no formal
program, and no sponsorship. You're welcome!

The next event will be on Thursday, April 13th, 2017 at 18:00, in Bryggeri.

https://bryggeri.fi
https://www.openstreetmap.org/search?query=bryggeri%2C%20helsinki#map=16/60.1688/24.9506


----
ubuntu-fi mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-fi