Free Thursday, 2018-01-11, 18:00, *Oluthuone Lehto*

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Free Thursday, 2018-01-11, 18:00, *Oluthuone Lehto*

Jaakko Niemi
Free Thursday on säännöllinen tapahtuma pääkaupunkiseudun alueella
oleville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita vapaista ohjelmista (free
software, open source software). Tapaamme joka kuukauden toisena
torstaina, kello 18:00 jossakin baarissa. Ei muodollista ohjelmaa, ei
sponsorointia. Tervetuloa!

Seuraava tapahtuma on torstaina 11.01.2018, kello 18:00, paikkana Oluthuone Lehto.


In English

Free Thursday is a regular event for people in the Helsinki area
interested in free software / open source software. We meet on the
second Thursday each month, at 18:00, in some bar. There is no formal
program, and no sponsorship. You're welcome!

The next event will be on Thursday, January 11th, 2017 at 18:00, in Oluthuone Lehto.


--


--
ubuntu-fi mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-fi