Free Thursday, 2019-11-14, 18:00, *Bruuveri*

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Free Thursday, 2019-11-14, 18:00, *Bruuveri*

Jaakko Niemi
Free Thursday on säännöllinen tapahtuma pääkaupunkiseudun alueella
oleville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita vapaista ohjelmista (free
software, open source software). Tapaamme joka kuukauden toisena
torstaina, kello 18:00 jossakin baarissa. Ei muodollista ohjelmaa, ei
sponsorointia. Tervetuloa!

Seuraava tapahtuma on torstaina 14.11.2019, kello 18:00, paikkana Bruuveri.

https://www.bruuveri.fi
https://www.openstreetmap.org/?mlat=60.168425&mlon=24.931631&zoom=18


In English

Free Thursday is a regular event for people in the Helsinki area
interested in free software / open source software. We meet on the
second Thursday each month, at 18:00, in some bar. There is no formal
program, and no sponsorship. You're welcome!

The next event will be on November 14th, 2019 at 18:00, in Bruuveri.

https://www.bruuveri.fi
https://www.openstreetmap.org/?mlat=60.168425&mlon=24.931631&zoom=18


--

--
ubuntu-fi mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-fi