Free Thursday, 2020-12-10, 18:00, *Virtuaalinen*

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Free Thursday, 2020-12-10, 18:00, *Virtuaalinen*

Jaakko Niemi
Free Thursday on säännöllinen tapahtuma pääkaupunkiseudun alueella
oleville ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita vapaista ohjelmista (free
software, open source software). Tapaamme joka kuukauden toisena
torstaina, kello 18:00 jossakin baarissa. Ei muodollista ohjelmaa, ei
sponsorointia. Tervetuloa!

Seuraava tapahtuma on torstaina 10.12.2020, kello 18:00, paikkana on
virtuaalinen:.

https://jitsi.hurmos.net/FreeThursday

Huomautaus: Firefoxin kanssa on vielä ongelmia, kaikissa tapauksissa
mikrofoni ei toimi, joten
suosittelemme toistaiseksi Chromium:in käyttöä.


In English

Free Thursday is a regular event for people in the Helsinki area
interested in free software / open source software. We meet on the
second Thursday each month, at 18:00, in some bar. There is no formal
program, and no sponsorship. You're welcome!

The next event will be on December 10th, 2020 at 18:00, virtual:

https://jitsi.hurmos.net/FreeThursday

Note: There are still some microphone issues with Firefox, so we recommend using
Chromium for now.


--

--
ubuntu-fi mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-fi