[Fwd: E-ANS: on-line nederlandse grammatica]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Fwd: E-ANS: on-line nederlandse grammatica]

Dennis Kaarsemaker
-------- Forwarded Message --------

> From: Wouter Verhelst
> To: [hidden email]
> Subject: E-ANS: on-line nederlandse grammatica
> Date: Fri, 20 Jan 2006 13:02:20 +0100
>
> Hoi Dennis,
>
> Misschien interessant: <http://oase.uci.kun.nl/~ans/>, een website met
> de Nederlandse grammatica-regels. We gebruiken die voor Debian ook, en
> dat helpt af en toe geweldig...
Deze lijkt me zeker nuttig voor de vertalers. Laat ik de informatie eens
met de rest delen :)
--
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntu.com
  - Linux voor iedereen:    http://www.ubuntu-nl.org

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (196 bytes) Download Attachment