[Fwd: Re: �]

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Fwd: Re: �]

Daniel Nylander-2

Vidarebefodrar detta mail.. vet inte om det fastnade p� v�gen

Daniel

-------- Ursprungligt meddelande --------
�mne: Re: ?
Datum: Thu, 10 Nov 2005 16:39:46 +0100
Fr�n: Christian Rose <[hidden email]>
Till: Daniel Nylander <[hidden email]>
Kopia: Generell epost-lista f�r Ubuntu Sverige
<[hidden email]>
H�nvisar till: <[hidden email]>
<[hidden email]>
<[hidden email]>
<[hidden email]>On 11/10/05, Daniel Nylander <[hidden email]> wrote:

> Robin Sonefors skrev:
>
> >Det finns m�ngder av program som bara �r halv�versatta av Christian Rose
> >(enligt launchpad allts�). S�vitt jag f�rst�r sl�pper Ubuntu inte igenom
> >�vers�ttningar som inte �r 100% klara. B�r dessa �vers�ttas av oss s�
> >sm�ningom om det forts�tter vara s�? N�r isf?
>
> Nja.. Gnome sk�ts mestadels av Christian Rose. Han har full kontroll p� det.
> Tittar man p� http://l10n-status.gnome.org/gnome-2.14/sv/index.html s�
> �r det v�ldigt n�ra 100% klart.
> Problemet �r v�l att paketen tar tid innan de hittar in i Ubuntu (via
> Debian).
>
> (CC'ade dig Christian f�r information. Det k�nns fel att g�ra dubbla
> �vers�ttningar, dina i officiella Gnome och v�ra f�r Gnome i Rosetta.)
Absolut; att g�ra dubbelarbete tj�nar ingen p�.

Jag brukar f�rs�ka ha full koll p� GNOME innan det g�rs en ny release.
I GNOME 2.12.0 kunde jag tyv�rr inte leva upp till detta p� grund av
tidsbrist, men �tminstone GNOME 2.12.1 b�r ha betydligt b�ttre svenska
�vers�ttningar eftersom de flesta �vers�ttningarna d� var �tg�rdade,
och 2.12.2 kommer att ha n�ra allt (utom vissa obskyra saker som
svenska namn p� all v�rldens st�der i gweather i gnome-applets)
�versatt.

Det som inte ing�r i k�rnan i GNOME, dvs extra programvara f�r GNOME
men som inte ing�r i sj�lva GNOME-utg�van, har jag dock s�mre pejl p�:
http://l10n-status.gnome.org/HEAD/sv/fifth-toe/
http://l10n-status.gnome.org/HEAD/sv/office/
http://l10n-status.gnome.org/HEAD/sv/extras/

Om n�gon vill hj�lpa till h�r s� �r jag ytterst tacksam. Mer info
finns p� http://www.gnome.se/sv/hjalpa/ . Om n�gon vill g�ra ett
seri�st jobb med att underh�lla de svenska �vers�ttningarna f�r n�gra
av de h�r programmen s� ska vi sj�lvklart ordna CVS-konto och
liknande.

Jag vill samtidigt avr�da fr�n att anv�nda Rosetta f�r eventuella
bidrag f�r dessa program, eftersom de d� bara kommer att komma Ubuntu
tillgodo, vilket skulle vara ett fantastiskt sorgligt sl�seri. Det �r
s� ofantligt mycket b�ttre att �vers�tta upstream d�r programmen
kommer ifr�n ist�llet (GNOME CVS i detta fallet), eftersom det d�
kommer alla tillgodo, b�de Ubuntu och alla andra t�nkbara
distributioner och anv�ndare.


Mdbh
Christian


--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

info.vcf (324 bytes) Download Attachment
smime.p7s (4K) Download Attachment
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Fwd: Re: �]

Christian Bjälevik
On tor, 2005-11-10 at 18:03 +0100, Daniel Nylander wrote:
> Vidarebefodrar detta mail.. vet inte om det fastnade på vägen
>
> Daniel
<snip>

Det skickades till mig eftersom min namne inte är medlem på listan. Jag
har vitlistat [hidden email] nu :-).
--
Christian Bjälevik <[hidden email]>
Administratör Ubuntu Sverige

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se

signature.asc (196 bytes) Download Attachment