[Fwd: creative commons bijeenkomst Waag Society 29 november]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Fwd: creative commons bijeenkomst Waag Society 29 november]

Dennis Kaarsemaker
http://nl.creativecommons.org/nieuws/?p=66
Bijeenkomst musici en Creative Commons op 29 november Waag Society, Amsterdam

Creative Commons (CC) Nederland nodigt alle Nederlandse (semi)
professionele muzikanten, componisten en aanverwante organisaties uit om
deel te nemen aan een informele bijeenkomst op dinsdag 29 november in de
Waag te Amsterdam. Doel van deze bijeenkomst is de Creative Commons
licenties bij Nederlandse musici onder de aandacht te brengen, te
verkennen waar eventuele problemen bij het gebruik van de licenties liggen
(BUMA/STEMRA?) en over eventuele gezamenlijke projecten na te denken. We
hopen je op 29 november te mogen begroeten!

Reserveren wordt aangeraden ivm de beperkte ruimte en kun je doen door een
email te sturen naar [hidden email] (o.v.v “reservering musici en
CC”)

programma
Aanvang: 17:00 (indien u uitleg wilt over de CC licenties. Rond 17:45
start de introductie over Creative Commons Nederland)

    * Uitleg over de Creative Commons licenties (optioneel)
    * Introductie over Creative Commons Nederland en haar doelstellingen
    * Kennismaking aanwezigen
    * Brainstorm
    * Borrel

lokatie:
Waag Society
Nieuwmarkt 4
Amsterdam
routebeschrijving (kies ‘contact’->rechter kolom ‘bereikbaarheid’)

--
Dennis K.
  - Linux for human beings: http://www.ubuntulinux.org
  - Linux voor normale mensen: http://www.ubuntulinux.nl

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
http://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl

signature.asc (196 bytes) Download Attachment