Παρουσίαση της Διανομής GNU/Linux Arch Linux (Antergos)

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Παρουσίαση της Διανομής GNU/Linux Arch Linux (Antergos)

Salih EMIN-3
Ο GreekLUG, σας προσκαλεί στην παρουσίαση της Διανομής GNU/Linux Arch
Linux  (Antergos)


*Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014 Ώρα: 13:00*στo Εργαστήριο GNU/Linux
Θεσσαλονίκης
Δημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου Λογισμικού

Η θεματολογία περιλαμβάνει :

* Εγκατάσταση Antergos
* Rolling release
* Tips, tricks, hacks
* Διαχείριση Συστήματος
* Εύρεση Βοήθειας

Χάρτης:
http://greeklug.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=69


--
Salih Emin

About Me: http://about.me/salihemin
Blog: http://cerebrux.net <http://about.me/salihemin>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-gr/attachments/20140218/575b412b/attachment.html>
--
Ubuntu-gr mailing list
[hidden email]

If you do not want to receive any more messages from the ubuntu-gr mailing list, please follow this link and choose unsubscribe:
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-gr