Δωρεάν μαθήματα GNU/Linux από το Linux Foundation (edX)

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Δωρεάν μαθήματα GNU/Linux από το Linux Foundation (edX)

Simos Xenitellis-4
Σήμερα ξεκίνησε το course «LFS101x Introduction to Linux» από το Linux Foundation μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edX,

Είναι δωρεάν η εγγραφή και παρακολούθηση. Υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κανείς βεβαίωση παρακολούθησης με κάποιο κόστος, ωστόσο είναι εφικτό να παρακολουθήσει κανείς τα μαθήματα εντελώς δωρεάν. Αν τυχόν προτρέψει για χρήματα, αγνοούμε το μήνυμα και συνεχίζουμε.

Είναι 18 κεφάλαια που καλύπτουν την τυπική χρήση διανομών GNU/Linux, και υπάρχει υλικό για τις διανομές Ubuntu, OpenSUSE και Centos.
Στο τέλος υπάρχει και διαγώνισμα με 30 ερωτήσεις από όπου προκύπτει η τελική βαθμολογία.
Αντίθετα από άλλα τέτοια διαδικτυακά μαθήματα, εδώ μπορεί κανείς να παρακολουθήσει ολόκληρη την ύλη από την αρχή (σε άλλα μαθήματα περιμένεις την επόμενη εβδομάδα για να απελευθερωθεί το επόμενο κεφάλαιο).

Δεν υπάρχει ακόμα εφαρμογή σε κινητό (Android) για το edX ώστε να κάνεις τη λήψη των μαθημάτων και να τα παρακολουθήσεις όποτε θέλεις. Ωστόσο, είναι εφικτό με χρήση του https://github.com/shk3/edx-downloader να λάβει κανείς όλα τα σχετικά αρχεία και βίντεο ώστε να παρακολουθήσει ακόμα και όταν δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Είναι χρήσιμο να κάνει κανείς την προσπάθεια και να ολοκληρώσει το «LFS101x Introduction to Linux».

Σίμος

Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Δωρεάν μαθήματα GNU/Linux από το Linux Foundation (edX)

Theodotos Andreou
Ευχαριστούμε Σίμο! Πολύ καλή πρωτοβουλία εκ μέρους τους.

On 01/08/2014 04:11 μμ, Simos Xenitellis wrote:

> Σήμερα ξεκίνησε το course «LFS101x Introduction to Linux» από το Linux
> Foundation μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας edX,
> https://courses.edx.org/courses/LinuxFoundationX/LFS101x/2T2014/courseware
>
> Είναι δωρεάν η εγγραφή και παρακολούθηση. Υπάρχει η δυνατότητα να
> πάρει κανείς βεβαίωση παρακολούθησης με κάποιο κόστος, ωστόσο είναι
> εφικτό να παρακολουθήσει κανείς τα μαθήματα εντελώς δωρεάν. Αν τυχόν
> προτρέψει για χρήματα, αγνοούμε το μήνυμα και συνεχίζουμε.
>
> Είναι 18 κεφάλαια που καλύπτουν την τυπική χρήση διανομών GNU/Linux,
> και υπάρχει υλικό για τις διανομές Ubuntu, OpenSUSE και Centos.
> Στο τέλος υπάρχει και διαγώνισμα με 30 ερωτήσεις από όπου προκύπτει η
> τελική βαθμολογία.
> Αντίθετα από άλλα τέτοια διαδικτυακά μαθήματα, εδώ μπορεί κανείς να
> παρακολουθήσει ολόκληρη την ύλη από την αρχή (σε άλλα μαθήματα
> περιμένεις την επόμενη εβδομάδα για να απελευθερωθεί το επόμενο κεφάλαιο).
>
> Δεν υπάρχει ακόμα εφαρμογή σε κινητό (Android) για το edX ώστε να
> κάνεις τη λήψη των μαθημάτων και να τα παρακολουθήσεις όποτε θέλεις.
> Ωστόσο, είναι εφικτό με χρήση του
> https://github.com/shk3/edx-downloader να λάβει κανείς όλα τα σχετικά
> αρχεία και βίντεο ώστε να παρακολουθήσει ακόμα και όταν δεν υπάρχει
> σύνδεση στο διαδίκτυο.
>
> Είναι χρήσιμο να κάνει κανείς την προσπάθεια και να ολοκληρώσει το
> «LFS101x Introduction to Linux».
>
> Σίμος
>