GRUB

classic Classic list List threaded Threaded
6 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

GRUB

Jaap van Hennik
Ik kan momenteel mijn Win-XP partitie niet opstarten, dit omdat GRUB
deze keuze niet toelaat.

Is het mogelijk om dit te herstellen?

*jaap*

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GRUB

Martijn van de Streek
On Mon, 29 May 2006, Jaap van Hennik wrote:

> Ik kan momenteel mijn Win-XP partitie niet opstarten, dit omdat GRUB
> deze keuze niet toelaat.

Hoe bedoel je? Staat de keuze er niet in? Of staat hij er wel en geeft hij
een fout als je hem selecteert?

Martijn
--
Sorry isn't an excuse when you do something stupid on purpose.


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GRUB

Martijn Vermaat
Op ma, 29-05-2006 te 15:45 +0200, schreef Martijn van de Streek:
> On Mon, 29 May 2006, Jaap van Hennik wrote:
>
> > Ik kan momenteel mijn Win-XP partitie niet opstarten, dit omdat GRUB
> > deze keuze niet toelaat.
>
> Hoe bedoel je? Staat de keuze er niet in? Of staat hij er wel en geeft hij
> een fout als je hem selecteert?

Wat andere Martijn vraagt en ook:

Hoe is het zo gekomen? Hoe was het eerst?


--
Martijn Vermaat

[hidden email]
http://www.cs.vu.nl/~mvermaat/
--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GRUB

arie de jonge
In reply to this post by Jaap van Hennik
Jaap van Hennik schreef:
> Ik kan momenteel mijn Win-XP partitie niet opstarten, dit omdat GRUB
> deze keuze niet toelaat.
>
> Is het mogelijk om dit te herstellen?
>
> *jaap*

ja dat kan, mits windows nog op je systeem staat. je moet het menu van
grub dan even aanpassen, staat in boot/grub/menu.lst

hieronder heb je mijn boot menu

# menu.lst - See: grub(8), info grub, update-grub(8)
#            grub-install(8), grub-floppy(8),
#            grub-md5-crypt, /usr/share/doc/grub
#            and /usr/share/doc/grub-doc/.

## default num
# Set the default entry to the entry number NUM. Numbering starts from 0, and
# the entry number 0 is the default if the command is not used.
#
# You can specify 'saved' instead of a number. In this case, the default
entry
# is the entry saved with the command 'savedefault'.
# WARNING: If you are using dmraid do not change this entry to 'saved' or
your
# array will desync and will not let you boot your system.
default 0

## timeout sec
# Set a timeout, in SEC seconds, before automatically booting the default
entry
# (normally the first entry defined).
timeout 10

## hiddenmenu
# Hides the menu by default (press ESC to see the menu)
#hiddenmenu

# Pretty colours
#color cyan/blue white/blue

## password ['--md5'] passwd
# If used in the first section of a menu file, disable all interactive
editing
# control (menu entry editor and command-line)  and entries protected by the
# command 'lock'
# e.g. password topsecret
#      password --md5 $1$gLhU0/$aW78kHK1QfV3P2b2znUoe/
# password topsecret

#
# examples
#
# title Windows 95/98/NT/2000
# root (hd0,0)
# makeactive
# chainloader +1
#
# title Linux
# root (hd0,1)
# kernel /vmlinuz root=/dev/hda2 ro
#

#
# Put static boot stanzas before and/or after AUTOMAGIC KERNEL LIST

### BEGIN AUTOMAGIC KERNELS LIST
## lines between the AUTOMAGIC KERNELS LIST markers will be modified
## by the debian update-grub script except for the default options below

## DO NOT UNCOMMENT THEM, Just edit them to your needs

## ## Start Default Options ##
## default kernel options
## default kernel options for automagic boot options
## If you want special options for specific kernels use kopt_x_y_z
## where x.y.z is kernel version. Minor versions can be omitted.
## e.g. kopt=root=/dev/hda1 ro
##      kopt_2_6_8=root=/dev/hdc1 ro
##      kopt_2_6_8_2_686=root=/dev/hdc2 ro
# kopt=root=/dev/hdc3 ro

## default grub root device
## e.g. groot=(hd0,0)
# groot=(hd0,2)

## should update-grub create alternative automagic boot options
## e.g. alternative=true
##      alternative=false
# alternative=true

## should update-grub lock alternative automagic boot options
## e.g. lockalternative=true
##      lockalternative=false
# lockalternative=false

## additional options to use with the default boot option, but not with the
## alternatives
## e.g. defoptions=vga=791 resume=/dev/hda5
# defoptions=quiet splash

## altoption boot targets option
## multiple altoptions lines are allowed
## e.g. altoptions=(extra menu suffix) extra boot options
##      altoptions=(recovery mode) single
# altoptions=(recovery mode) single

## controls how many kernels should be put into the menu.lst
## only counts the first occurence of a kernel, not the
## alternative kernel options
## e.g. howmany=all
##      howmany=7
# howmany=all

## should update-grub create memtest86 boot option
## e.g. memtest86=true
##      memtest86=false
# memtest86=true

## should update-grub adjust the value of the default booted system
## can be true or false
# updatedefaultentry=false

## ## End Default Options ##

title Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdc3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
savedefault
boot

title Ubuntu, kernel 2.6.15-23-386 (recovery mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-23-386 root=/dev/hdc3 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-23-386
boot

title Ubuntu, kernel 2.6.15-22-386
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-22-386 root=/dev/hdc3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-22-386
savedefault
boot

title Ubuntu, kernel 2.6.15-22-386 (recovery mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-22-386 root=/dev/hdc3 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-22-386
boot

title Ubuntu, kernel 2.6.15-19-386
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-19-386 root=/dev/hdc3 ro quiet splash
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-19-386
savedefault
boot

title Ubuntu, kernel 2.6.15-19-386 (recovery mode)
root (hd0,2)
kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-19-386 root=/dev/hdc3 ro single
initrd /boot/initrd.img-2.6.15-19-386
boot

title Ubuntu, memtest86+
root (hd0,2)
kernel /boot/memtest86+.bin
boot

### END DEBIAN AUTOMAGIC KERNELS LIST

# This is a divider, added to separate the menu items below from the Debian
# ones.
title Other operating systems:
root


# This entry automatically added by the Debian installer for a non-linux OS
# on /dev/hdc1
title Microsoft Windows XP Professional
root (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader +1


--
"So raise the candles high 'Cuz if you don't we could stay black against the night Oh raise them higher again and if you do we could stay dry against the rain" Candles in the rain , Melanie Safka


--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GRUB

Nico Veenkamp
In reply to this post by Jaap van Hennik
Jaap,

Jaap van Hennik schreef:
> Ik kan momenteel mijn Win-XP partitie niet opstarten, dit omdat GRUB
> deze keuze niet toelaat.
>
> Is het mogelijk om dit te herstellen?
>
Staat de keuze voor Windows-XP niet (meer) in de GRUB lijst?
In de directory /boot/grub staat een bestand menu.lst. Dit bestand bevat
de informatie die je te zien krijgt bij het opstarten. Een backup van
het bestand staat in diezelfde directory als menu.lst~. Kijk in deze
laatste of hier WEL de Windows info staat.

Handmatige wijzigingen in menu.lst zijn voorbehouden aan de beheerder
van het systeem en moeten dus met sudo worden uitgevoerd: bijvoorbeeld
sudo gedit menu.lst

Kopieer eerst  menu.lst  naar een kopie bestand, zodat je bij calamiteit
terug kunt

sudo cp /boot/grub/menu.lst  /boot/grub/menu_copy.lst

Open nu beide menu.lst en menu.lst~ in een editor, bijvoorbeeld:

sudo gedit /boot/grub/menu.lst  /boot/grub/menu.lst~


Je kunt zo het stukje over Windows XP kopieeren van menu.lst~ naar menu.lst

Opslaan en herstarten. Nu moet je  de keuze voor Windows XP WEL te zien
krijgen.

Voorbeeld uit mijn GRUB. LET WEL, _MIJN_ GRUB!

# Windows XP on /dev/hda1
title        Microsoft Windows XP Home Edition
root        (hd0,0)
savedefault
makeactive
chainloader    +1


Hope this helps

Nico

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: GRUB

Jaap van Hennik
Nico Veenkamp schreef:

> Jaap,
>
> Jaap van Hennik schreef:
>> Ik kan momenteel mijn Win-XP partitie niet opstarten, dit omdat GRUB
>> deze keuze niet toelaat.
>>
>> Is het mogelijk om dit te herstellen?
>>
> Staat de keuze voor Windows-XP niet (meer) in de GRUB lijst?
> In de directory /boot/grub staat een bestand menu.lst. Dit bestand
> bevat de informatie die je te zien krijgt bij het opstarten. Een
> backup van het bestand staat in diezelfde directory als menu.lst~.
> Kijk in deze laatste of hier WEL de Windows info staat.
>
> Handmatige wijzigingen in menu.lst zijn voorbehouden aan de beheerder
> van het systeem en moeten dus met sudo worden uitgevoerd: bijvoorbeeld
> sudo gedit menu.lst
>
> Kopieer eerst  menu.lst  naar een kopie bestand, zodat je bij
> calamiteit terug kunt
>
> sudo cp /boot/grub/menu.lst  /boot/grub/menu_copy.lst
>
> Open nu beide menu.lst en menu.lst~ in een editor, bijvoorbeeld:
>
> sudo gedit /boot/grub/menu.lst  /boot/grub/menu.lst~
>
>
> Je kunt zo het stukje over Windows XP kopieeren van menu.lst~ naar
> menu.lst
>
> Opslaan en herstarten. Nu moet je  de keuze voor Windows XP WEL te
> zien krijgen.
>
> Voorbeeld uit mijn GRUB. LET WEL, _MIJN_ GRUB!
>
> # Windows XP on /dev/hda1
> title        Microsoft Windows XP Home Edition
> root        (hd0,0)
> savedefault
> makeactive
> chainloader    +1
>
>
> Hope this helps
>
> Nico
Hartstikke veel dank! Het werkte binnen 1 minuutje overtikken

*jaap*

--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl