Geluidsbestanden maken

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Geluidsbestanden maken

Jan Wijna
Hallo allen,

Ik ben aan het proberen een aantal elpees op cd te zetten. Het lukt
echter niet om van hetgeen ik op de line in van de PC aanvoer, tot een
geluidsbestand te maken. Geprobeerd met Geluidsrecorder 2.12.0, (Gnome).
Er wordt wel een bestand gemaakt (.wav) van een behoorlijke omvang, maar
geluid zit daar niet in. Van alles geprobeerd met de mixer, ik heb niet
het idee dat het daar nog aan kan liggen. Iemand een idee waar het mis
gaat?

Alvast bedankt, Jan Wijna--
ubuntu-nl mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-nl