Gemenskapsmöte 17 maj kl. 20:00

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Gemenskapsmöte 17 maj kl. 20:00

Joakim Walldén
Hej.

Kallelse till gemenskapsmöte på onsdag 17 maj kl. 20:00.

Plats: IRC-kanalen ubuntu-se-mote.

Hälsningar,
Joakim

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Gemenskapsmöte 17 maj kl. 20:00

Gunnar Hjalmarsson
On 2017-05-07 13:12, Joakim Walldén wrote:
> Hej.
>
> Kallelse till gemenskapsmöte på onsdag 17 maj kl. 20:00.
>
> Plats: IRC-kanalen ubuntu-se-mote.
> Agenda: http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-se/1197/detail/

Lade just till en punkt till agendan med förslag om att vi framdeles
håller möten vid behov och avstår från att schemalägga möten utan att
det finns några egentliga ärenden.

--
Gunnar Hjalmarsson
https://launchpad.net/~gunnarhj

--
ubuntu-se mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-se