Generalforsamling lørdag d. 21. maj 2016

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Generalforsamling lørdag d. 21. maj 2016

Søren Bredlund Caspersen
Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Hermed indkaldes til generalforsamling for 2016.

Generalforsamlingen foregår lørdag d. 21. maj 2016 kl. 12.00 i
#ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.

For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskabsaflæggelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelse
        Valg af Formand
        Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 medlemmer)
        Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
        Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
9. Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest fredag
d. 13. maj 2016 enten her på mail-listen eller direkte til mig på
[hidden email]).

For yderligere om tidsfrister og andet formalia, se vores vedtægter:
https://raw.githubusercontent.com/soeren-b-c/UbuntuDK/master/vedt%C3%A6gter.md

Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede

Jeg håber at "se" så mange som muligt. :)

Mvh.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Generalforsamling lørdag d. 21. maj 2016

Søren Bredlund Caspersen
Hej alle

Jeg har ikke modtaget nogen forslag til Generalforsamlingen, så det
kan være det bliver et kort møde på lørdag :)

Jannie har meddelt at hun modtaget genvalg til bestyrelsen, og jeg
stiller også selv op som formand.

Jeg håber at se mange af jer på lørdag. Vedhæftet denne mail findes
også regnskab og budget hhv. 2015 og 2016.

Mvh.
Søren

2016-04-09 21:09 GMT+02:00 Søren Bredlund Caspersen <[hidden email]>:

> Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.
>
> Hermed indkaldes til generalforsamling for 2016.
>
> Generalforsamlingen foregår lørdag d. 21. maj 2016 kl. 12.00 i
> #ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.
>
> For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen
>
> 1. Valg af dirigent
> 2. Valg af referent
> 3. Valg af stemmetællere
> 4. Formandens beretning
> 5. Regnskabsaflæggelse
> 6. Behandling af indkomne forslag
> 7. Godkendelse af budget
> 8. Valg af bestyrelse
>         Valg af Formand
>         Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (2-4 medlemmer)
>         Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>         Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
> 9. Eventuelt
>
>
> Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
> opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
> bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest fredag
> d. 13. maj 2016 enten her på mail-listen eller direkte til mig på
> [hidden email]).
>
> For yderligere om tidsfrister og andet formalia, se vores vedtægter:
> https://raw.githubusercontent.com/soeren-b-c/UbuntuDK/master/vedt%C3%A6gter.md
>
> Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
> http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede
>
> Jeg håber at "se" så mange som muligt. :)
>
> Mvh.

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk

regnskab og budget 2015.ods (19K) Download Attachment
regnskab og budget 2016 forventet.ods (13K) Download Attachment