Generalforsamling tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Generalforsamling tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00

Søren Bredlund Caspersen
Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.

Hermed indkaldes til generalforsamling for 2017.

Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00 i
#ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.

For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen


Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af stemmetællere
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Behandling af indkomne forslag
Godkendelse af budget
Valg af bestyrelse
 - Valg af Kasserer (ulige år)
 - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (1-3 i ulige år) og 2 suppleanter
 - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
 - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
Eventuelt


Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest mandag
d. 17. april 2017 enten her på mail-listen, direkte til mig på
[hidden email] eller til bestyrelsen på [hidden email]).


Foreningens vedtægter kan i øvrigt findes her:
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
Oversigt over den nuværende bestyrelse findes her:
https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md

Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede


Mvh.
Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Generalforsamling tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00

Søren Bredlund Caspersen
Hej igen

Der er ikke kommet nogen forslag til generalforsamlingen i morgen.

Vedhæftet denne mail findes regnskab 2016 og budget 2017.

Håber at se så mange som muligt i morgen i #ubuntu-dk-moede.

Mvh.
Søren


2017-03-21 21:23 GMT+01:00 Søren Bredlund Caspersen <[hidden email]>:

> Kære medlemmer af Foreningen af danske Ubuntubrugere.
>
> Hermed indkaldes til generalforsamling for 2017.
>
> Generalforsamlingen foregår tirsdag d. 25. april 2017 kl. 19.00 i
> #ubuntu-dk-moede IRC kanalen på Freenode netværket.
>
> For generalforsamlingen er der følgende dagsordenen
>
>
> Valg af dirigent
> Valg af referent
> Valg af stemmetællere
> Formandens beretning
> Regnskabsaflæggelse
> Behandling af indkomne forslag
> Godkendelse af budget
> Valg af bestyrelse
>  - Valg af Kasserer (ulige år)
>  - Valg af max 7 menige bestyrelsesmedlemmer (1-3 i ulige år) og 2 suppleanter
>  - Valg af revisor (ikke bestyrelsesmedlem)
>  - Valg af LoCo-kontakt (kan godt være et bestyrelsesmedlem)
> Eventuelt
>
>
> Forslag til generalforsamlingen, forslag om vedtægtsændringer og
> opstilling til tillidsposter skal sendes til formanden og/eller
> bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (altså senest mandag
> d. 17. april 2017 enten her på mail-listen, direkte til mig på
> [hidden email] eller til bestyrelsen på [hidden email]).
>
>
> Foreningens vedtægter kan i øvrigt findes her:
> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/vedt%C3%A6gter.md
> Oversigt over den nuværende bestyrelse findes her:
> https://github.com/soeren-b-c/UbuntuDK/blob/master/Bestyrelse.md
>
> Adgang til IRC kanalen kan opnås gennem nedenstående link:
> http://webchat.freenode.net/?channels=ubuntu-dk-moede
>
>
> Mvh.
> Søren

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk

UDFB 2017.ods (19K) Download Attachment
UDB 2016.ods (20K) Download Attachment