Global Jam i København i denne weekend!

Previous Topic Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Global Jam i København i denne weekend!

Daniel Ejsing-Duun
Hej allesammen!

Husk at det er i denne weekend, at vi samles i anledning af Ubuntu Global Jam.

Vi mødes i København på CBS, Howitzvej 60, Frederiksberg både lørdag og søndag, hvor vi sammen vil hjælpe hinanden med Ubuntu og samtidigt se på aktiviteter, der kan gavne Ubuntu-fællesskabet eller Ubuntu selv. Det kan være oversættelser, arrangementer, teknik, kodning eller meget andet.

Siden https://wiki.ubuntu.com/UbuntuGlobalJamgiver en ide om, hvad det hele handler om. Tanken er, at dagen skal være et frit arbejdsrum, hvor vi arbejder sammen eller vil kunne give hjælp til brugen af Ubuntu generelt.

Se også:
https://www.facebook.com/events/736123396407444/751069111579539
https://plus.google.com/events/c0jc1j7qbucevmkrdvgitv2kgac
https://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=18476

Alle med interesse for Ubuntu er velkomne. Tag gerne jeres venner med. Jeg håber, at vi ses! :)

De bedste hilsener, Daniel!

--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk