Hvordan kommer jeg i dialog med Ubuntu folk der har tid til, ældre ny brugere kan finde vejen ud i EDB junglen ??

Next Topic
 
classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Hvordan kommer jeg i dialog med Ubuntu folk der har tid til, ældre ny brugere kan finde vejen ud i EDB junglen ??

Hans Kirkmand

Skulle der gemme sig et menneske, som kan forbarme sig over en 77’årrig, som gerne vil forsøge sig, ud i den smalle vej, eller sti.

Måske også, at kunne forstå hvordan det er bygget op, for herigennem at finde og løse gåden med EDB.

MVH Hans Kirkmand.

 

Sendt fra Mail til Windows 10

 


--
ubuntu-dk mailing list
[hidden email]
https://lists.ubuntu.com/mailman/listinfo/ubuntu-dk